“Розробка антикризових стратегій ( на прикладі, підприємства ТОВ “Баядера Логістик”)”
Актуальність розробки антикризових стратегій на підприємстві
Види антикризових стратегій
Розробка антикризових стратегій
Дерево цілей
Аналіз споживачів, постачальників, конкурентів
Висока
Ступінь досягнення поставлених цілей
Z фактор
Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Баядера Логістик» за 2012,2013,2014рр.,тис. грн..
Аналіз структурних змін витрат підприємства ТОВ «Баядера Логістик» за 2012-2014 рр., тис. грн.
Структура управління «Баядера Холдинг»
Організаційна структура ТОВ «Баядера Логістик»
Новітні технології в компанії “Баядера” зараз!
Проблеми розвитку
Альтернативи розвитку
Стратегічний баланс
Матриця БКГ для ТОВ “Баядера логістик”
Вибір антикризової стратегії для ТОВ “Баядера Логістик”
Економічна оцінка ефективності стратегії
Напрями вдосконалення заходів по уникненню кризового стану на підприємстві
ВИСНОВОК
Список використаних джерел
Увага! Увага
870.66K
Category: managementmanagement

Розробка антикризових стратегій на прикладі, підприємства ТОВ “Баядера Логістик”

1. “Розробка антикризових стратегій ( на прикладі, підприємства ТОВ “Баядера Логістик”)”

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ДОПОВІДЬ
на тему:
“Розробка антикризових стратегій ( на прикладі,
підприємства ТОВ “Баядера Логістик”)”
Виконала:
Скляр А. Ю.
студентка 4-го курсу
ФММ, УВ-22, НТУУ “КПІ”
Київ_2015 рік

2. Актуальність розробки антикризових стратегій на підприємстві

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВИХ
СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
• Подолання кризи не
може здійснюватися
автоматично
• Повинно
організовуватися
органом управління
підп-ва
• Обумовлює потребу
розвитку
антикризового
управління
КРИЗА
АНТИКРИЗОВЕ
УПРАВЛІННЯ
• Забезпечує
розробку
антикризових
стратегій
• стратегії, що
оптимізують
поведінку
підприємства в
умовах спаду,
стійкого зниження
основних
фінансових
показників
діяльності
корпорації і
загрози для
банкрутства
АНТИКРИЗОВІ
СТРАТЕГІЇ
2

3. Види антикризових стратегій

ВИДИ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ
залежно від впливу на
початок кризового
періоду:
залежно від впливу на
кінцевий результат:
• Наближення; віддалення; невтручання
• Запобігання; стабілізація;
пристосування; вихід із кризи
залежно від характеру
поведінки впродовж
кризового періоду:
• Розгортання; нейтралітет; боротьба
залежно від об'єкта
управлінських зусиль:
• Наслідки; причини; тривалість кризи;
комбінування
залежно від залучення
зовнішніх ресурсів та
фахівців:
• Зовнішнє та внутрішнє управління
3

4. Розробка антикризових стратегій

РОЗРОБКА АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ
Аналіз ВС
Перегляд
місії та
цілей
Визначення
проблем та
альтернатив
на підпр-ві
Вибір
стратегії
Аналіз
ЗС
4

5.

• ДИСТРИБЬЮТОР
АЛКОГОЛЮ
• ЛІДЕР
• 26
ЛОГІСТИЧНИХ
ЦЕНТРІВ
Найбільший
в Україні
У всіх
регіонах
країни
Алкогольного ринку
в Україні
Продукції
бездоганної
якості
• НАДАННЯ
5

6. Дерево цілей

ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ПОЗИЦІЙ НА УКР.РИНКУ ТА
СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ
Економічні
Соціальні
Організаційні
Збільшення
рентабельності
Ефективні методи
контролю
Удосконалення
оргструктури
управління
Оптимізація
розподілу бюджету
під-ва
Нова система
мотивації
Запровадження
нових ефективних
збутових систем
6

7.

ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ ЗА 2014Р.
Оцінка впливу факторів
4
3
3
3
3
2
2
1
0
1
-1
-2
-2
-3
-4
-4
-5
-5
-6
Групи факторів
Економічні-2014
Правові-2014
НТП-2014
Політичні-2014
Демографічні-2014
Природні- 2014
7

8.

Діагностика зовнішнього середовища
непрямого впливу за 2015р.
Оцінка впливу факторів
6
5
5
4
2
2
1
2
0
1
-2
-3
-4
-6
-8
-7
Групи факторів
Економічні
Політичні
Правові
Демографічні
НТП
Природні
Соц-культурні
8

9.

Оцінка впливу факторів
12
Діагностика зовнішнього середовища
прямого впливу за 2014-2015р.
10
8
6
5
4
2
0
1
-2
-4
-6
-5
Групи факторів
Споживачі
Споживачі-2015
Конкуренти
Конкуренти-2015
9

10. Аналіз споживачів, постачальників, конкурентів

АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ,
КОНКУРЕНТІВ
АНАЛІЗ
СПОЖИВАЧІВ:
• фізичні та
юридичні(під
приємства,
гіпер-, мегата
супермаркети,
дрібні
магазини
тощо) особи.
АНАЛІЗ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:
Звичайні партнери
та постачальники
• ПАТ «Коблево»
• ТОВ «Миколаївський коньячний
завод»
• ТОВ
«Національна
Горілчана
Компанія» тощо.
Ексклюзивні
партнери та
постачальники.
• Diageo
• Французька
компанія
Remy
Cointreau
• Allied Brands
• Distilleries de
Matha
• Antiche
Distillerie
Riunite тощо
10

11. Висока

КАРТА СТРАТЕГІЧНИХ
КОНКУРЕНТІВ
ЦІНА
Баядера Холдинг
Global
Spirits
Висока
Nemiroff
Союз
Віктан
Ціна
Олімп
Ціна
Низька
Середня
Висока
ЯКІСТЬ
11

12. Ступінь досягнення поставлених цілей

СТУПІНЬ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
Ступінь досягнення
Вид цілі
Зміст цілі
Загальна
Збільшення прибутку
Організаційна
Оптимізація
організаційних
зв’язків між
підрозділами
підприємства
Маркетингова
Розширення збуту
+
Соціальна
Задоволення потреб в
алкогольній продукції
+
Фінансова
Збільшення активів
+
Підсумкова оцінка
Повне Неповне Часткове
Ціль не
досягнута
+
+
10
12

13. Z фактор

Z фактор
Отриманий результат (3,54)
свідчить про низький ступінь
ризику, адже він більший за 2,9.
13

14. Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Баядера Логістик» за 2012,2013,2014рр.,тис. грн..

Показники фінансової діяльності
підприємства ТОВ "Баядера Логістик"
Аналіз основних показників фінансово-господарської
діяльності ТОВ «Баядера Логістик» за
2012,2013,2014рр.,тис. грн..
4585123
Виручка від
реалізації
продукції, тис.
грн
2782865
Собівартість
реалізованої
продукції, тис.
грн
5000000
4615329
4000000
3734876
3000000
2860285
2416227
2000000
1000000
833994
902967
-11950
2 013р.
54220
Валовий прибуток
від реалізації, тис.
грн.
637197
0
2 012р.
-1000000
77490
2 012р.
2 013р.
Роки
2 014р.
2 014р.
2 015р.
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності, тис.
грн.
14

15. Аналіз структурних змін витрат підприємства ТОВ «Баядера Логістик» за 2012-2014 рр., тис. грн.

Показники витрат ТОВ "Баядера
Логістик"
Аналіз структурних змін витрат підприємства
ТОВ «Баядера Логістик» за 2012-2014 рр., тис. грн.
900000
Матеріальні
затрати
800000
700000
Витрати на
оплату праці
600000
500000
Відрахування на
соціальні заходи
400000
300000
Амортизація
200000
100000
0
0
0,5
1
1,5
Роки
2
2,5
3
3,5
Інші операційні
витрати
15

16. Структура управління «Баядера Холдинг»

Структура управління «Баядера Холдинг»
«БАЯДЕРА ХОЛДИНГ»
ТОВ «Національна
горілчана компанія»
Виробницво
ПАТ «Коблево»
ТОВ «Баядера Логістик»
Дистриб'юція
ТОВ «Баядера - Імпорт»
ТОВ «Національні
Алкогольні Традиції»
16

17. Організаційна структура ТОВ «Баядера Логістик»

Організаційна структура ТОВ «Баядера
Логістик»
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Директор з
маркетингу
Група планування
та маркетингу
Група логістики
Відділ маркетингу
Відділ продажів
Комерційний
директор
Відділ приймання
Відділ закупівель
Обліковоопераційний
відділ
Відділ
сертифікації
Обліковий відділ
Склад
Виконавчий
директор
• Відділ кадрів
• ІТ-служба
Бухгалтерія
17

18. Новітні технології в компанії “Баядера” зараз!

Новітня
технологія
Легка
горілка
Листопад
2015р.
18

19.

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ:
• Плинність кадрів велика
• Значну частину персоналу складає торгово-оперативний
персонал
• Переважає персонал з вищою освітою
• У статевій структурі персоналу підприємства переважають
чоловіки. Це, можливо, пов’язано з великою кількістю
агентів, які працюють в організації та мають велику
кількість відряджень.
19

20.

СИЛЬНІ СТОРОНИ
• Багаторічний досвід роботи на ринку
• Диверсифікований товарний асортимент (широкий та глибокий)
• Наявність достатньої кількості власних коштів
• Значна кількість постійних клієнтів
• Позитивна репутація фірми
• Наявність електронних засобів зв’язку
• Відома торгівельна марка
• Високоякісна продукція
СЛАБКІ СТОРОНИ
• Недостатньо ефективна робота з клієнтами
• Недостатній рівень кваліфікації персоналу
• Низький ступінь мотивування персоналу
• Недостатній інвестиційний дохід
• Отримання чистого збитку
МОЖЛИВОСТІ
• Покращення роботи збутової системи
• Культура спілкування з клієнтами
• Покращення інвестиційної політики
ЗАГРОЗИ
• Збільшення рівня конкуренції
• Погіршення фінансового стану
• Збільшення витрат на підготовку кадрів
20

21. Проблеми розвитку

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
СіМ
Низький рівень
кваліфікації
персоналу
знижує
інвестиційну
привабливість
підприємства
СліМ
СіЗ
СЛіЗ
Неефективна
інвестиційна
політики
призводить до
зниження
інвестиційного
доходу
Вихід на
іноземні ринки
з
неефективними
програмами
несе збитки і
призводить до
подальшого
погіршення
фінансового
стану
Незбалансовані
грошові активи
з поточними
зобов'язаннями
(дефіцит
покриття) веде
до подальшого
погіршення
фінансового
стану
21

22. Альтернативи розвитку

АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ
СіМ
Велика мережа
філій і
представництв
дає можливість
залучення нових
видів продукції
для реалізації
СліМ
СіЗ
СЛіЗ
Підвищення
темпів
зростання
обсягів
реалізації
продуктів
надасть
можливість
поглинання
більш дрібних
компаній
Збільшення
рівня
конкуренції в
галузі
стимулюватиме
компанію до
виходу на певні
іноземні ринки
із-за
покращення
системи збуту
продукції
Застосування
санкцій з боку
органів нагляду
за невиконання
нормативу
платоспроможн
ості можливо
уникнути
завдяки
виконанню
нормативу
платоспроможн
ості
22

23. Стратегічний баланс

СТРАТЕГІЧНИЙ БАЛАНС
СТРАТЕГІЧНІ
АКТИВИ
Загалом сильні
сторони (ССт)
ОЦІНКА
СТУПЕНЮ
ВПЛИВУ
СТРАТЕГІЧНІ
ПАСИВИ
ОЦІНКА
СТУПЕНЮ
ВПЛИВУ
18
Загалом Слабкі
сторони (СлСт)
15
Загалом зовнішні
можливості (ЗМ)
Загалом зовнішні
загрози (ЗЗ)
8
Всього
стратегічні
активи
26
10
Всього
стратегічні
пасиви
25
23

24. Матриця БКГ для ТОВ “Баядера логістик”

МАТРИЦЯ БКГ ДЛЯ ТОВ “БАЯДЕРА ЛОГІСТИК”
Темп росту ринку
2
Вино
Шампанське
Абсент
1
Джин
Віскі
Горілка
Ром
0
0
0,23
0,46
Відносна частина ринку
24

25. Вибір антикризової стратегії для ТОВ “Баядера Логістик”

ВИБІР АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ТОВ
“БАЯДЕРА ЛОГІСТИК”
НА ОСНОВІ
ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ
ДЗС
ДВС
Портфельний аналіз
ДОЦІЛЬНО
ЗАСТОСУВАТИ
СТРАТЕГІЯ СПРЯМОВАНА
НА:
Досягнення поступового
вирівнювання обсягу продажів
і прибутків з наступним
підвищенням
Антикризову
комбіновану
стратегію
(стабілізація та
зростання)
Стабілізацію та посилення
позиції на ринку
Покращення роботи збутової
системи
Стабілізація фінансового стану
Збільшення споживачів тощо
25

26. Економічна оцінка ефективності стратегії

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ
Звітній рік
10,74
“+” прогноз.
11,6
ККО
Реалістичнийпрогноз.
10,78
“-” прогноз.
9,74
26

27. Напрями вдосконалення заходів по уникненню кризового стану на підприємстві

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПО
УНИКНЕННЮ КРИЗОВОГО СТАНУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Фактори нестабільності
Пропонується застосувати на
підприємстві ТОВ “Баядеар Логістик”
стратегії антикризовий контролінг(це
інтегрована стратегія контролю та
превентивних дій управління, що
забезпечує ефективне функціонування
діяльності компанії.)
Потреба застосування нестандартних
підходів для вирішення проблем
(пропонується інтеграція антикризового
управління та контролю на підприємстві)
27

28. ВИСНОВОК

• сутність
антикризових
стратегій(АС)
• розробка АС
Розглянуто:
Досліджено на
підприємстві:
• ЗСП
• ВСП
• Портфельний
аналіз
• Свот-аналіз
• Стратегію
підприємства
Розроблено для
ТОВ “Баядера
Логістик”:
Розраховано
та
проаналізова
но:
• Напрями
удосконалення
антикризових
стратегій на
підприємстві
• ККО
Запропоновано
для підп-ва:
28

29. Список використаних джерел

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. — К. :
Центр учбової літератури, 2009. — 440 с.
БАЯДЕРА ‒ Електронний ресурс ‒ Режим доступу: http://bayadera-import.com/ru/our-brands/
Малик І. П., Скляр А. Ю. НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ // Малик І.П., Скляр А.Ю. – “Проблеми розвитку
економіки на національному та міжнародному рівні”. – Тернопіль. – 02.06.2015.
Савицька О. М., Скляр А. Ю. Організаційно-економічні особливості антикризового управління на
промислових підприємствах / О. М. Савицька, А. Ю. Скляр // Сучасні підходи до управління
підприємством : Збірник наукових праць VI Всеукраїнської наук.-практич. конф. з міжнародною участю,
23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 493 – 498. (Режим
доступу: http://konfkafmen.kpi.ua/proc/article/view/43167).
Семчук І. В. Контролінг в системі антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] /
І. В. Семчук, М. В. Тупчій – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=67327
Бабіна Н. О. Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки
підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Бабіна // «Ефективна економіка», №5, 2014. – Режим
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3018.
Сопко В. В. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства [Електронний
ресурс] / В. В. Сопко, О. М. Ромашко – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_2_21.pdf
Грибан С. В. Система антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / С. В. Грибан –
Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2467
Рибак О. В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства
[Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рибак Ольга Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2015‒С. 149 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.khnu.km.ua/root/res/221-3-10.pdf
29

30. Увага! Увага

УВАГА! УВАГА
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
30
English     Русский Rules