Кваліфікаційна робота магістра на тему: «Антикризова складова в системі управління промисловим підприємством»
Структурна схема антикризового управління підприємством
Типові методики оцінки фінансового стану
Показники розрахунку прогнозу ризику банкрутства за чотирьохфакторною моделлю ( R) Іркутської державної економічної академії на
Схема вертикальної інтеграції підприємств Групи «Метінвест Холдинг»
Порівняльна таблиця факторів впливу на вибір варіанту злиття ВАТ «Запоріжсталь»
Показники рентабельності підприємства по видам продукції до і після об’єднання з «Метінвестом» при мартенівському та проектному
Показники рентабельності підприємства при реалізації продукції на внутрішній ринок без торгових посередників з урахуванням
Структура санаційного потенціалу
2.42M
Category: managementmanagement

Антикризова складова в системі управління промисловим підприємством

1. Кваліфікаційна робота магістра на тему: «Антикризова складова в системі управління промисловим підприємством»

Керівник: проф., д.е.н. Ткаченко А.М.
Магістрантка: Бакута А.В.

2. Структурна схема антикризового управління підприємством

Генеральна мета – корпоративна місія
Експрес-діагностика фінансового стану
Тактичні цілі діяльності
підприємства
Деталізований аналіз фінансової спроможності
Стратегічний аналіз
Ситуаційний аналіз
Аналіз параметрів поточної діяльності
Оптимізація тактичних параметрів
антикризового управління
Формування комплексу оргтехзаходів
фінансової спроможності
Оптимізація стратегії
розвитку
Маркетингові
стратегії
диверсифікації
Інвестиційні проекти
технічного переозброєння
і управління ризиком
Підсистема
стратегічного
менеджменту
маркетингови
й аналіз
Стратегії товару
Стратегії
конкурентоспроможності
Реструктуриза
ція
виробничих
фондів
Освоєння
прогресивних
технологій
кредитуван
ня
прибуткови
х проектів
зростання
продуктивності
праці
ведення спеціального
реєстру утрат
Управління
технічною
підготовкою
виробництва
диверсифікаці
я виробництва
Підсистема маркетингу
Підсистема виробничого
менеджменту
Цінові стратегії
Коректування стратегії
Прогноз результатів діяльності по
функціях управління
застосува
ння
лізингу
Підсистема інвестиційної
діяльності
Підсистема фінансового
менеджменту
Підсистема управління
персоналом
Впроваджен
ня
швидкісних
фінансові
технологій
Технікоекономічне
планування
Оперативне
управління
виробництвом
Управління
матеріальнотехнічним
забезпеченням
Нормати-ви
витрат
ресурсів
Оптимізація
податкових
платежів
Короткострокові
плани діяльності
виробничих
одиниць
Контроль
рівня запасів
оборотних
коштів
селенг
Підсистема контролінгу
Підсистема податкової
політики
пошук внутрішніх
резервів прибутковасті
форфейтинг
Забезпечення безпеки
підприємства
факторинг
Реалізація оперативних задач
антикризового управління
Наступальна тактика в антикризовому управлінні
Інноваційні механізми в
антикризовому управлінні
передача
довірчого
управління
додаткова
емісія акцій
1
застосування
вексельного
кредиту

3. Типові методики оцінки фінансового стану

Назва методики
1.Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану
підприємств та організацій
Установа, що видала, рік
Агентство з питань банкрутства, 1997 рік
2 . Методичні рекомендації з аналізу фінансово-господарського стану Державна податкова адміністрація України,
підприємств та організацій
1998
3. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану
підприємств, що підлягають приватизації
Міністерство фінансів України та Фонд
державного майна України, 2001
4. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника
Ощадбанк, 2000
5. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану
підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)
Державна податкова адміністрація України, 1998
6. Методика оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника —
юридичної особи
Промінвестбанк
7. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності Міністерство
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства
України, 2001
економіки України, 2006
8. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника
Укрексімбанк, 1999
9. Положення «Про порядок формування і використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»
НБУ, 2000
2

4. Показники розрахунку прогнозу ризику банкрутства за чотирьохфакторною моделлю ( R) Іркутської державної економічної академії на

ВАТ «Запоріжсталь» за 2007-2009 роки, адаптованою моделлю
Альтмана, чотирьохфакторною прогнозною моделлю платоспроможності Таффлера та Тішоу та метод
рейтингової оцінки фінансового стану Сайфуліна-Кадикова
1.
Досліджувані періоди
2007
2008
2009
Прогноз ризику банкрутства за чотирьохфакторною моделлю (моделлю R) Іркутської державної
економічної академії
Значення показника R
2,7917
3,0108
2,3656
Вірогідність настання банкрутства
Мінімальна
Мінімальна
Мінімальна
(до 10 %)
(до 10%)
(до 10%)
2. Оцінка вірогідності банкрутства, визначена за моделлю Альтмана
Значення показника Z-рахунку
Вірогідність настання банкрутства
5,2308
низька
2,6615
2,2658
можлива
висока
3.Чотирьохфакторна прогнозна модель платоспроможності Таффлера та Тішоу
1.
Значення показника Z
1,0651
0,3512
0,4577
Фінансовий стан
стійке
стійке
стійке
Метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємства Сайфуліна-Кадикова
Значення показника R
1,9354
0,0014
-0,414
Фінансовий стан
задовільне
незадовільне
нездовільне
3

5.

Характеристика кризи управління, згідно А-рахунку Аргенті
Недоліки
Бал
Бал згідно
оцінювача
Аргенті
1
2
3
1
2
3
Директор-автократ
0
8
Максимально можлива сума балів
30
45
Голова Ради директорів є також директором
4
4
Пасивність ради директорів
2
2
Внутрішні протиріччя в раді директорів (через відмінності в
2
2
знаннях та навичках)
Симптоми
4
4
Використання «творчого бухобліку»
0
4
Нефінансові ознаки неблагополуччя (погіршення
4
4
0
3
Максимально можлива сума балів
8
12
43
Максимально можливий А-рахунок
49
100
10
«Прохідний бал»
25
Більшість успішних компаній
5-18
0
2
Недолік професійних менеджерів середньої та нижчої ланки
0
1
(поза ради директорів)
0
15
Погіршення фінансових показників
Слабкий фінансовий директор
Недоліки системи обліку: відсутність бюджетного контролю
«Прохідний бал»
3
якості, падіння «бойового духу» співробітників,
зниження долі ринку)
Вітсутність прогнозу грошових потоків
3
3
Кінцеві симптоми кризи (судові позови, скандали,
Вітсутність системи управлінського обліку витрат
0
3
відставки)
В’яла реакція на зміни (поява нових продуктів, технологій,
0
15
ринків, методів организації праці і т.і.)
Максимально можлива сума балів
11
«Прохідний бал»
Помилки
Надто висока доля позикового капіталу
15
15
Недостатність оборотних засобів через надто швидке
0
15
15
15
зростання бізнесу
Наявність крупного проекту (провал такого проекту наражає
Компанії, які зазнають серйозні труднощі
35-70
підприємство на серйозну небезпеку)
4

6.

Структура продажів «Запоріжсталі»
Галузевий розподіл споживачів прокату ВАТ
«Запоріжсталь» в 2009 році
Споживання продукції ВАТ «Запоріжсталь» по областях
України в 2009 році
5

7. Схема вертикальної інтеграції підприємств Групи «Метінвест Холдинг»

«Метінвест Холдинг»
дивізіон
вугілля й
коксу
с
к
л
а
д
гірничоруд
ний
дивізіон
дивізіон
сталі й
прокату
с
к
л
а
д
с
к
л
а
д
«Краснодонвугілля»
Північний ГЗК
Авдіївський КХЗ
Центральний ГЗК
Стивідорна компанія
Інгулецький ГЗК
«Авліта»
Докучаєвський
флюдоломітний
комбінат
Новотроїцьке
рудоуправління
Криворізький
центральний рудо
ремонтний завод
Кривбасвибухпром
«Азовсталь»; італійський
меткомбінат Ferriera Valsider;
Єнакієвський метзавод;
«Метален»; Харцизький трубний
завод; Trametal; Spartan UK;
Скіф Шиппінг ; ПФК
«Прометей»; Metinvest
International; Метінвест-Євразія;
Метінвест-Україна; МетінвестСМЦ
6

8. Порівняльна таблиця факторів впливу на вибір варіанту злиття ВАТ «Запоріжсталь»

Фактори впливу
«Метінвест Холдинг»
Країни АСЧС
Державна зацікавленість
3
1
Зацікавленність в злитті ВАТ
3
2
Законодавча урегульованість
2
1
Рівень якості спільної діяльності
3
2
Інвестиційна спроможність
2
3
Сировинна база
3
1
Ринки збуту
3
3
Можливий термін початку реалізації
3
1
24
24
22
14
«Запоріжсталь»
спільної діяльності
Максимально можлива кількість
балів
Сума фактичних балів
7

9. Показники рентабельності підприємства по видам продукції до і після об’єднання з «Метінвестом» при мартенівському та проектному

киснево-конвертерному типі
виробництва
Назва продукції
1.Продукція ЦГПТЛ
Мартенівське виробництво
Рентабельність продукції, %
Рентабельність продаж, %
до
після
зміни
до
після
зміни
об’єднання об’єднання
об’єднання об’єднання
0,246
28,402
28,156
0,1389
13,1446
13,0057
0,5619
26,9629
26,401
0,3165
12,5946
12,2781
(гарячекатаний лист)
2. Продукція ЦХП
(холоднокатаний лист)
Киснево-конвертерне виробництво
1.Продукція ЦГПТЛ
1,098
28,678
27,58
0,6159
13,2489
12,633
13,9719
30,8608
16,8889
7,1243
13,0397
5,9154
(гарячекатаний лист)
2.Продукція ЛПМ
(прокат)
8

10. Показники рентабельності підприємства при реалізації продукції на внутрішній ринок без торгових посередників з урахуванням

переваг об’єднання
Назва продукції
Мартенівське виробництво
Рентабельність продукції, %
з
без
посередниками посередників
1.Продукція ЦГПТЛ
зміни
Рентабельність продаж, %
з
без
посередниками посередників
зміни
28,402
28,9143
0,5123
13,1446
16,8218
3,6772
26,9629
27,9223
0,9594
12,5946
16,3706
3,776
(гарячекатаний лист)
2.Продукція ЦХП
(холоднокатаний
лист)
Киснево-конвертерне виробництво
1.Продукція ЦГПТЛ
28,678
29,3293
0,6513
13,2489
17,0085
3,7596
30,8608
43,9119
13,0511
13,039
22,8848
9,8458
(гарячекатаний лист)
2.Продукція ЛПМ
(прокат)
9

11. Структура санаційного потенціалу

Санаційний
потенціал
Інвестиці
йний
потенціал
Виробничи
й потенціал
Фінансовий
потенціал
Маркетин
говий
потенціал
Трудовий
потенціал
Кодекс про неспроможність
Розділ І. Загальні положення: цілі і задачі; принципи; коло відношень, які регулює
Кодекс; суб'єкти; судові процедури і механізми неспроможності тощо.
Розділ II. Санаційний потенціал.
Розділ Ш. Заходи по попередженню неспроможності.
Розділ IV. Ініціювання провадження в справі про неспроможність.
Розділ V. Розпорядження майном.
Розділ VI. Санація.
Розділ VII. Мирова угода.
Розділ VIII. Спрощений порядок розгляду справ про неспроможність.
Розділ IX. Спеціальний порядок розгляду справ про неспроможність.
Розділ X. Порядок організації і діяльності господарського суду по розгляду справ про
неспроможність або процесуальні питання неспроможності.
Розділ XI. Заключні положення.
10

12.

Фінансовий результат підприємств чорної
металургії до оподаткування та інвестиції в
2005-2009 роках
Динаміка рентабельності
метпідприємств в 2004-2009 роках
11
English     Русский Rules