Тема Антикризове управління малим бізнесом
План 1. Система антикризового управління в малому бізнесі 2. Фінансова криза бізнесу та заходи щодо її подоланння 3. Порядок ліквідації суб’
1. Система антикризового управління в малому бізнесі
Система антикризового управління включає
При досить ефективному менеджменті, мале підприємство, навіть з низькою ймовірністю банкрутства, зіткнеться з необхідністю даного управл
Даний процес є важливим для будь-якого підприємства. Саме така форма управління дає можливість постійно контролювати і здійснювати моніто
В малому бізнесі, можливо, власник (підприємець) на інтуїтивному рівні прораховує час від часу ризики, але при цьому не охоплює всі основні
Саме на такому підході до управління базується створення на підприємстві системи менеджменту якості, який підвищує конкурентні переваги
Цей процес недостатньо використовується підприємствами малого бізнесу. Бенчмаркінг припускає впровадження в рамках малого підприємства
Для підприємств малого бізнесу можна рекомендувати наступні напрямки реструктуризації: реструктуризація організаційної структури; рест
Мети процесу реструктуризації:
2. Фінансова криза бізнесу та заходи щодо її подолання
Зовнішні фактори кризи на підприємстві поділяють на:
Внутрішні фактори кризи на підприємстві бувають:
Усунення неплатоспроможності
Заходи щодо продажу активів передбачають:
Відновлення фінансової стійкості
Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді
Основні завдання на цьому етапі:
Малому бізнесу також необхідно пам’ятати, що криза в країні – це шанс розпочати нову справу. Відомі компанії сучасності також розпочинали
3. Порядок ліквідації суб’єктів малого бізнесу
Що стосується підстав для ліквідації юридичної особи, то такими можуть бути, зокрема:
Заходи, які є етапами ліквідаційного процесу:
Для фізичної особи
Дякую за увагу !!!
3.27M

Антикризове управління малим бізнесом. (Тема 13)

1. Тема Антикризове управління малим бізнесом

2. План 1. Система антикризового управління в малому бізнесі 2. Фінансова криза бізнесу та заходи щодо її подоланння 3. Порядок ліквідації суб’

План
1. Система антикризового
управління в малому бізнесі
2. Фінансова криза бізнесу та
заходи щодо її подоланння
3. Порядок ліквідації суб’єктів
малого бізнесу

3. 1. Система антикризового управління в малому бізнесі

4. Система антикризового управління включає

5. При досить ефективному менеджменті, мале підприємство, навіть з низькою ймовірністю банкрутства, зіткнеться з необхідністю даного управл

При досить
ефективному
менеджменті, мале
підприємство,
навіть з низькою
ймовірністю
банкрутства,
зіткнеться з
необхідністю даного
управління.

6. Даний процес є важливим для будь-якого підприємства. Саме така форма управління дає можливість постійно контролювати і здійснювати моніто

Даний процес є важливим
для будь-якого
підприємства. Саме така
форма управління дає
можливість постійно
контролювати і здійснювати
моніторинг діяльності
організації по всіх
функціональних напрямах,
оцінювати ефективність всіх
бізнес-процесів, і вчасно
побачити перші симптоми
кризових ситуацій і
своєчасно проводити
необхідні зміни.

7. В малому бізнесі, можливо, власник (підприємець) на інтуїтивному рівні прораховує час від часу ризики, але при цьому не охоплює всі основні

В малому бізнесі, можливо,
власник (підприємець) на
інтуїтивному рівні
прораховує час від часу
ризики, але при цьому не
охоплює всі основні
елементи ризик менеджменту, такі як:
ідентифікація ризиків,
виявлення області
підвищеного ризику, оцінка
ступеня ймовірності ризику,
розробка програм
попередження ризику.

8. Саме на такому підході до управління базується створення на підприємстві системи менеджменту якості, який підвищує конкурентні переваги

Саме на такому підході до
управління базується
створення на підприємстві
системи менеджменту
якості, який підвищує
конкурентні переваги
підприємства на
споживчому ринку за
рахунок стандартизації та
регламентації діяльності.

9. Цей процес недостатньо використовується підприємствами малого бізнесу. Бенчмаркінг припускає впровадження в рамках малого підприємства

Цей процес
недостатньо
використовується
підприємствами
малого бізнесу.
Бенчмаркінг
припускає
впровадження в
рамках малого
підприємства
систему управління
проектами.

10. Для підприємств малого бізнесу можна рекомендувати наступні напрямки реструктуризації: реструктуризація організаційної структури; рест

Для підприємств малого
бізнесу можна
рекомендувати наступні
напрямки реструктуризації:
реструктуризація
організаційної структури;
реструктуризація активів
підприємства, або
диверсифікація бізнесу;
реструктуризація
структури капіталу, або
фінансова
реструктуризація

11. Мети процесу реструктуризації:

12. 2. Фінансова криза бізнесу та заходи щодо її подолання

13. Зовнішні фактори кризи на підприємстві поділяють на:

14. Внутрішні фактори кризи на підприємстві бувають:

15. Усунення неплатоспроможності

16. Заходи щодо продажу активів передбачають:

17. Відновлення фінансової стійкості

Іншим механізмом
фінансової стабілізації
є відновлення
фінансової стійкості,
сутність якого ─
максимально швидке і
радикальне зниження
неефективних витрат.

18. Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді

19. Основні завдання на цьому етапі:

20. Малому бізнесу також необхідно пам’ятати, що криза в країні – це шанс розпочати нову справу. Відомі компанії сучасності також розпочинали

свою діяльність в кризу.

21. 3. Порядок ліквідації суб’єктів малого бізнесу

Для юридичної особи

22. Що стосується підстав для ліквідації юридичної особи, то такими можуть бути, зокрема:

23.

24. Заходи, які є етапами ліквідаційного процесу:

25. Для фізичної особи

26.

27.

28. Дякую за увагу !!!

English     Русский Rules