«Нотариаттық iс-әрекеттер жасаудың негiзгi ережелерi»
3.29M
Category: lawlaw

Нотариаттық iс-әрекеттер жасаудың негiзгi ережелерi

1. «Нотариаттық iс-әрекеттер жасаудың негiзгi ережелерi»

ҚТ-344
Кульчиков Арман

2.

ЖОСПАР:
1. Нотариаттық iс-әрекеттер жасау тәртiбi
мен мерзімі
2. Нотариаттық iс-әрекеттi жасауды өтiнген
адамның жеке басын анықтау
3. Нотариаттық iс-әрекеттер жасаудан бас
тарту
4. Нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеу

3.

Нотариаттық iс-әрекеттер жасау тәртiбi мен мерзімі
«Нотариат туралы»
заңымен
Нотариаттық iс-әрекеттер
жасау тәртiбi белгіленеді:
Басқа да заң актiлерiмен
Нотариустардың
нотариаттық iс-әрекеттер
жасау қағидаларымен

4.

Нотариаттық iс-әрекеттер жасау мерзiмдерi
Нотариаттық iсәрекеттер бұл
үшiн барлық
қажеттi құжаттар
табыс етiледі
Нотариус немесе
уәкiлдiк берiлген
адамдар
нотариаттық iсәрекеттер
жасағанда;
Мемлекеттiк баж
төлеген не
жекеше
нотариустың
нотариаттық iсәрекеттерiне ақы
төленген күнi
жасалады;

5.

Нотариаттық iсәрекеттер жасауды
кейiнге қалдырудың
негiздерi
жеке және заңды
тұлғалардан қосымша
мәлiметтердi талап
ету қажет болуы
құжаттардың
сараптамаға жiберiлуi

6.

Нотариаттық iс-әрекеттi жасауды өтiнген адамның жеке басын анықтау
Нотариус немесе лауазымды адам
нотариаттық iс-әрекет жасаған кезде
нотариаттық iс-әрекет жасауды өтiнген
азаматтың, оның өкiлiнiң немесе заңды
тұлға өкiлiнiң жеке басын анықтайды
Адамның жеке басын анықтау
нотариаттық iс-әрекет жасауды өтiнген
азаматтың жеке куәлiгi немесе
паспорты негiзiнде жүргiзiледi

7.

Мәмiлелерге қатысушы жеке адамдардың iс-әрекетке қабiлеттiлiгi мен
заңды тұлғалардың құқықтық қабiлеттiлiгiн анықтау
Мәмiлелердi куәландырған кезде
азаматтардың iс-әрекетке қабiлеттiлiгi
анықталады
Нотариаттық iс-әрекет жасау кезiнде
мәмiлелерге қатысушы заңды тұлғалардың
құқықтық қабiлеттiлiгi тексерiледi
Мәмiле өкiлдер арқылы жасалған жағдайда
олардың өкiлеттiгi тексерiледi

8.

Нотариаттық құжаттарға қол қою тәртiбi
Нотариат куәландырған
құжаттың мазмұны
қатысушылардың қалауы
бойынша дауыстап
оқылуы мүмкiн
Қатысушылар нотариус
куәландырған
мәмiлелерге, өтiнiштер
мен басқа құжаттарға
нотариустың қатысуымен
қол қояды

9.

Нотариаттық iс-әрекет жасау құқығын шектеу
Нотариус пен әкiм аппаратының лауазымды
адамдарының өз атына және өз атынан, өз жұбайының, оның
және өз туыстарының (ата-аналары, балалары, аға-iнiлерi,
апа-сiңлiлерi, немерелерi, атасы, әжесi) атына және олардың
атынан нотариаттық iс-әрекеттер жасауға құқығы жоқ.

10.

Куәландыратын
жазбалар жасау,
куәлiктер беру және
қаулылар шығару
Куәландырушы жазбалар мәмiлелердi
куәландыру және нотариаттық
куәландырылған құжаттардың
дубликаттарын беру, құжаттардың
көшiрмелерi мен олардан жасалған
үзiндiлердiң дұрыстығын,
құжаттардағы қойылған қолдардың
түпнұсқалығын, құжаттардың бiр
тiлден екiншi тiлге аударылуының
дұрыстығын растау кезiнде, тиiстi
құжаттарда құжаттардың көрсетiлген
уақытын куәландыру кезiнде
жасалады.

11.

НОТАРИАТТЫҚ IСӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУДАН
БАС ТАРТУ НЕГІЗДЕРІ
мәмiле заңдар талаптарына
сәйкес келмесе
мұндай iс-әрекет жасау
заңдарға қайшы келсе
заңды тұлға атынан жасалатын
мәмiле оның жарғысында
немесе ережесiнде көрсетiлген
мақсаттарға қайшы келсе
нотариаттық iс-әрекет жасау
жөнiнде қабiлетсiз азамат
немесе қажеттi өкiлеттiгi жоқ
өкіл өтiнiш жасаса
нотариаттық iс-әрекет жасау
үшiн табыс етiлген құжаттар
заң талаптарына сәйкес
келмесе

12.

Нотариаттық iсәрекеттер жасаудан бас
тарту туралы қаулы
шығару
Нотариус он күн
iшiнде жазбаша түрде
бас тартудың себебi
көрсетiлген дәлелдi
қаулыны тұлғаға
береді
Нотариаттық iс-әрекет
жасаудан бас тартуға
немесе нотариаттық iсәрекеттiң дұрыс
жасалмағаны үшiн сот
тәртiбiмен
шағымдануға болады

13.

Нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеу
Нотариус және лауазымды
адамдар жасайтын,
«Нотариат туралы» заңның
34 – 36 баптарында
көрсетілген барлық
нотариаттық іс-әрекеттер
тізілімдерде тіркеледі.

14.

Нотариаттық іс-әрекеттерді
тіркеу тізілімдерінің,
нотариаттық куәліктердің,
куәландыратын жазбалардың
нысаны
Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу
тізілімдерінің, нотариаттық куәліктер
мен қаулылардың, мәмілелердегі және
куәландырылатын құжаттардағы
куәландыру жазбаларының нысанын ҚРның Әділет министрлігі белгілейді.

15.

Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу
тізілімдерінің, нотариаттық
куәліктердің, куәландыратын
жазбалардың нысаны
Нотариаттық іс-әрекеттерді
тіркеу тізілімдерінің, нотариаттық
куәліктер мен қаулылардың,
мәмілелердегі және куәландырылатын
құжаттардағы куәландыру жазбаларының
нысанын ҚР-ның Әділет министрлігі
белгілейді

16.

Нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеу
Нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеу
Нотариаттық
куәландырылған
құжаттың
дубликатын беру
Бiр данасы нотариаттық
кеңсе iстерiнде немесе
нотариуста сақталатын
құжат жоғалған
жағдайда, өз аттарынан
немесе солардың
тапсырмасы бойынша
нотариаттық iс-әрекеттер
жасалған азаматтардың,
заңды тұлғалар
өкiлдерiнiң жазбаша
өтiнiштерi бойынша
оларға жоғалған
құжаттың дубликаты
берiледi.

17.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАҚМЕТ!
English     Русский Rules