ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ: Дослідження шляхів підвищення рівня мотивації праці на підприємстві
Теоретичні основи мотивації та стимлювання персоналу
Структуризація мотивації праці на підприємстві
Загальна характеристика ПАТ «АТП 13058 »
Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «АТП 13058» за 2011-2015 роки
Оцінка рівня мотивації праці персоналу на підприємстві
Заходи по поліпшенню системи мотивації праці
Ефективна організація системи мотивації є важливим чинником прогресу та розвитку підприємства
Дякую за увагу!
620.50K
Category: managementmanagement

Дослідження шляхів підвищення рівня мотивації праці на підприємстві

1. ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ: Дослідження шляхів підвищення рівня мотивації праці на підприємстві

Виконала студентка групи ТМ-4-3
Пархотик Олександра

2.

• Мета: аналіз матеріальної та нематеріальної
(моральної) мотивації, котра слугує рушійним
важелем при управлінні людськими ресурсами.
• Об'єктом дослідження є система мотивації
праці персоналу ПАТ «АТП 13058»
• Ціль роботи полягає у дослідженні та пошуку
альтернативних мотиваційних засобів для
безперебійного функціонування підприємства.

3. Теоретичні основи мотивації та стимлювання персоналу

Методи мотиваційного
управління
Економічні
Організаці
Структура мотиву
праці
потреби, які хоче
задовольнити працівник
цінності, що здатні
задовольнити цю потребу
трудові дії, які необхідні для
Соціално-психологічні
одержання благ
ціна – витрати матеріального і
морального характеру

4. Структуризація мотивації праці на підприємстві

Традиційні методи щодо збирання даних
визначити набір цінностей, які
будуть закладені в основу
мотивування персоналу
створити певні умови для
керованості мотиваційним
процесоv
Принципи системи
моніторингу
СИСТЕМНІСТЬ
КОМПЛЕКСНІСТЬ
ПЕРІОДИЧНІСТЬ
АПОЛІТИЧНІСТЬ
ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПІДХІД

5. Загальна характеристика ПАТ «АТП 13058 »

Генеральний директор
(1 особа)
Відділ логістики
(29 осіб)
Технічна служба
(18 осіб)
Головний бухгалтер
(1 особа)
Юрист-консульт
(1 особа)
Медичний пункт
(1 особа)

6. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «АТП 13058» за 2011-2015 роки

Аналіз фінансових результатів
діяльності ПАТ «АТП 13058» за 20112015 роки
Показники ліквідності ПАТ «АТП 13058» за 2011-2015 роки
норматив
2011
2012
2013
2014
2015
Відхиленн
я
2015/2011
Коефіцієнт
загальної
ліквідності
1,5-2,0
0,3
0,1
0,2
0,2
0,4
0,1
Коефіцієнт
швидкої
ліквідності
0,5-1,0
0,2
0,1
0,2
0,1
0,4
0,2
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
0,2-0,5
-
0,0000
6
-
0,005
0,005
0,005

7.

Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «АТП 13058» за 2011-2015 роки
норматив
2011
2012
2013
2014
2015
Відхиленн
я
2015/2011
Робочий капітал
додатнє
-11
474
-14
157
-15
144
- 8
757
- 6
788
4 686
Власні оборотні
кошти
додатнє
-15
787
-20
060
-21
563
-17
558
-21
407
- 5 620
Коефіцієнт
автономії
0,4-0,6
0,3
0,1
- 0,3
- 0,6
- 2,0
- 2,3
Коефіцієнт
фінансового
ризику
менше 1
2,1
6,1
- 4,9
- 2,6
- 1,5
- 3,6
Коефіцієнт
фінансової
стійкості
0,5-0,9
0,50
0,40
0,07
0,10
- 0,30
- 0,80

8. Оцінка рівня мотивації праці персоналу на підприємстві

Динаміка структури оплати праці у розрізі
основної та доаткової заробітної плати ПАТ
«АТП 13058» за 2011-2015 роки (%)
Динаміка розміру статей фонду
додаткової заробітної плати ПАТ «АТП
13058» за 2011-2015 роки (тис. грн.)

9. Заходи по поліпшенню системи мотивації праці

Заходи по поліпшенню системи
мотивації праці на ПАТ «АТП
13058»:
підвищення мінімальної заробітної плати
створення механізму, що забезпечує отримання винагороди
співробітниками в строгій залежності від реальних результатів їх
праці
вдосконалення системи атестації, підвищення об'єктивності і
точності результатів атестації
формування соціального захисту для координації соціальної
політики і, зокрема, усіх елементів системи мотивації праці

10. Ефективна організація системи мотивації є важливим чинником прогресу та розвитку підприємства

11. Дякую за увагу!

English     Русский Rules