ТЕМА: «Облік та аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві сфери харчування»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Персей» за 2012-2014 рр.
Показники ліквідності ТОВ «Персей» за 2012-2014 рр.
Показники фінансової стійкості ТОВ «Персей» за 2012-2014 рр.
Показники рентабельності підприємства
Основні бухгалтерські проведення з обліку заробітної плати
Показники складу, структури та динаміки середніх витрат підприємства з розрахунку на одного працівника за 2013-2014 рр.
Динаміка середніх витрат на оплату праці ТОВ «Персей» 2013-2014 рр.
Розробка переліку питань з тестування працівників стосовно розрахунків з оплати праці
Удосконалення обліку та контролю розрахунків з оплати праці
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори при роботі в кафе
614.67K
Categories: financefinance managementmanagement

Облік та аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві сфери харчування «Персей»

1. ТЕМА: «Облік та аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві сфери харчування»

ТЕМА: «ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ»
Мета: вивчення організації обліку
та стан аудиту розрахунків по
оплаті праці працівників на
підприємстві
Об’єкт – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Персей».
Предмет: дослідження методики
обліку і контролю розрахунків з
оплати праці.
1

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Персей» за 2012-2014 рр.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПЕРСЕЙ» ЗА 2012-2014 РР.
2

3. Показники ліквідності ТОВ «Персей» за 2012-2014 рр.

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТОВ «ПЕРСЕЙ» ЗА
2012-2014 РР.
Показники ліквідності
Коефіцієнт поточної
ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Нормативне
значення
2012
2013
2014
2—3
2,0
2,5
2,7
0,7 — 0,8
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25—0,3
3

4. Показники фінансової стійкості ТОВ «Персей» за 2012-2014 рр.

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОВ
«ПЕРСЕЙ» ЗА 2012-2014 РР.
Показники
Нормативне
значення
2012
2013
2014
Коефіцієнт автономії
> 0,5
0,95
0,93
0,92
Коефіцієнт
фінансового ризику
1
0,05
0,07
0,08
Коефіцієнт
забезпеченості ВОЗ
> 0,1
0,5
0,6
0,63
4

5. Показники рентабельності підприємства

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Показники
2012
2013
2014
Рентабельність активів
2,07
2,2
2,35
Рентабельність продукції (послу)
4,65
2,32
1,12
Рентабельність власного капіталу
2,17
3,36
2,55
5

6. Основні бухгалтерські проведення з обліку заробітної плати

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Кореспонденція
Зміст операцій

Дебет
Кредит
1
Нараховано заробітну плату
94
661
2
Нараховано допомогу у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю
65
661
3
Нараховано ЄСВ на фонд плати праці
94
65
4
Утримано ЄСВ із заробітної плати
661
65
5
Утримано податок із доходів фізичних осіб
661
641
661
685
6
Утримано за безготівковими перерахунками суми членських
профспілкових внесків
7
Утримано за виконавчими документами (аліменти)
661
685
8
Перераховано заробітну плату на зарплатні картки
661
311
9
Депоновано заробітну плату
661
662
94-інщі витрати операційної діяльності
661- розрахунки за заробітною платою
65 – розрахунки за страхування
641 – розрахунки за податками
685 – розрахунки з іншими кредиторами
311 – поточні рахунки в національній валюті
662 – розрахунки з депонентами
6

7. Показники складу, структури та динаміки середніх витрат підприємства з розрахунку на одного працівника за 2013-2014 рр.

ПОКАЗНИКИ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ
СЕРЕДНІХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА З РОЗРАХУНКУ НА
ОДНОГО ПРАЦІВНИКА ЗА
2013р.
Показники
2013-2014 РР.
2014р.
Темп росту
Тис.гр
н.
%
Тис.гр
н.
%
Тис.гр
н.
%
Витрати на оплату праці
40,1
60,03
42,4
49,59
2,3
-10,44
Відрахування на
соціальні заходи
14,6
21,86
15,6
18,25
1,0
-3,61
Операційні витрати
0,4
0,6
0,6
0,7
0,2
0,1
Собівартість
реалізованих товарів
11,4
17,07
26,6
31,11
15,2
14,04
Податок на прибуток
0,3
0,44
0,3
0,35
0
-0,09
Всього
66,8
100,00
85,5
100,00
18,7
0
7

8. Динаміка середніх витрат на оплату праці ТОВ «Персей» 2013-2014 рр.

ДИНАМІКА СЕРЕДНІХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТОВ
«ПЕРСЕЙ» 2013-2014 РР.
Рік
Витрати
на
оплату
праці
тис.грн
абсолютний
приріст,
темп росту, %
тис. грн.
темп приросту,
%
абсолютне
значення в
%
приросту
Базисн Ланцю Базисн Ланцю Базисн Ланцю
ий
говий
ий
говий
ий
говий
2013
2014
40,1
42,4
10,0
12,3
10,0
2,3
133,22 133,22
140,86 105,74
33,22
40,86
33,22
5,74
0,301
0,401
Разом
112,6
22,3
12,3
274,08 238,96
74,08
38,96
0,702
8

9.

9

10.

10

11. Розробка переліку питань з тестування працівників стосовно розрахунків з оплати праці

РОЗРОБКА ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ З ТЕСТУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ СТОСОВНО РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
№ з/п
Зміст питання
3
Чи укладений колективний договір на
підприємстві?
Чи затверджений штатний розпис
наказом?
Чи належним чином зберігаються
первинні документи
4
Чи всі ставки та оклади відповідають
штатному розпису?
1
2
5
6
7
8
так
Варіант відповіді
ні
Не володію
інформацією
Чи встановлені строки виплати
заробітної плати?
Чи відповідає встановлений робочий
час встановленим нормам?
Чи всі працівники своєчасно отримують
заробітну плату?
Чи проводяться відрахування у на
соціальні заходи-ЄСВ? (згідно з
розрахунковим листом)
11

12.

12

13. Удосконалення обліку та контролю розрахунків з оплати праці

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З
ОПЛАТИ ПРАЦІ
1 стимулювання праці - за рахунок надбавки до
заробітної плати у розміри 10 %, за більш ефективне
використання робочого часу, відсутність лікарняних
у поточному місяці, відсутність запізнень, більш
доброзичливе ставлення до відвідувачів.
2 Придбання нової версії комп’ютерної програми 1С
Бухгалтерія (версія 8- направлення: «Облік
розрахунків з оплати праці»), з метою удосконалення
розрахунків з оплати праці.
3 Доповнення посади адміністратора обов’язками
аудитора для внутрішнього контролю:
а) внутрішньогосподарськими взаємовідносинами
між співробітниками під час виконання їх обов’язків;
б) контроль за нарахуванням заробітної плати13
співробітникам кафе.

14. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори при роботі в кафе

НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ ПРИ
РОБОТІ В КАФЕ
14
English     Русский Rules