Топ – ұжым және тұлға психологиясы
1.33M
Category: psychologypsychology

Топ – ұжым және тұлға психологиясы

1. Топ – ұжым және тұлға психологиясы

Орындаған: 6М11600- география мамандығының
Магистранты Калигуллаева А
Тексерген: Ибраимова Ж

2.

Топ- белгілі бір іс әрекетке байланысты
адамдар жиынтығы. Топ ішкі және сыртқы
қасиеттеріне байланысты бөлінеді

3.

Топтың қасиеттері
Ішкі құрылым
Сыртқы құрылым
Ішкі қасиеттеріне
байланысты:
адамдардың санына
байланысты үлкен
және кішкене топтар
болып бөлінеді
Сыртқы іс әркерет
формасына
байланысты.
-Ойын тобы
- Оқу тобы
-Еңбек тобы

4.

5.

Ұжым дегеніміз- белгілі бір іс әрекетке
байланысты немесе бір іс әрекет
орныққан
Мақсаттары қоғамның мақсаттары бір
бірі үшін деген мағына ұстанатын,
басшысын бір ауыздан сайлайтын,
Бірлескен іс әрекеттерінің нәтижесі
тұрақты адамдар жиынтығы.
Мақсаттары қоғамның мақсаттарымен
ұштасқан

6.

Ұжым түрлері:
Іс әрекет ұжымы
Әскери ұжым
Еріктік қоғамдастық
ұжым

7.

8.

Прогрессивті- қоғамға пайда келтіретін
ұйымдар
Регрессивті- қоғамға пайдасы тимейтін
ұйымдар
Топтың ұғымға айналу кезеңі:
-Диффузддық кезең
-Ассоцациялық кезең
-Кооперациялық кезең
-Коллективтік кезең

9.

Тұлға- жоғары категориялы ұғым.
Тұлға дегеніміз психикасы белгілі
бір деңгей қалыптасқан, өзінің
дамуына мүмкіндіктер жасай
алатын, өмір тіршілігінің
кеңістігін заңмен қорғайтын
қоғамдық сананы алып жүруші
қоғам мүшесі

10.

Тұлғаның құрылымы:
1.Биологиялық- оған жасы, бойы,
салмағы, физикалық өкілдігі,
темперамент
2.Психологиялық құрылымпсихологиялық процес (зейін, түйсік,
ес, қабылдау, сөйлеу, қиял
3.Әлеуметтік құрылым- қоғамдағы,
ұжымдағы алатын орны
4.Бағыттылығы- мақсатына, ниетіне,
құндылықтарына

11.

Пайдаланылған әдебиеттер:
•Ю.В. Щербатых Общая психология.— Питер,
2008.
•Дмитриева Н.Ю. Общая психология. Конспект
лекций. — Эксмо-Пресс, 2008.
•Интернет беттері: Википедия
English     Русский Rules