892.84K
Category: psychologypsychology

Ұжым - топ дамуының ең жоғары түрі

1.

Ұжым - топ
дамуының ең
жоғары түрі
Ю-21-3
Білімі алушы: Джумабаева Асель

2.

Ұжым
• Ұжым [ лат.
collektivus - жинақ ]
– ортақ қоғамдық
мақсаттар мен
міндеттер
біріктірген адамдар
тобы. Мұндай топқа
жоғары деңгейде
дамыған бірлескен
қызмет барысында
қол жеткізіледі.

3.

(nam.collectivus жинақтаушы
деген сөзінен) бір-біріне әсер
ететін
өзара әлеуметтік негізделген
мақсаттармен, мүдделермен, өзін
ұстаудың нормалары мен
талаптарының қажеттілігімен, бірге
атқарылатын қызметпен, қызмет
құралдарының ортактығымен
басшылық білдіретін еріктің ортақ
болуымен біріккен адамдар тобы

4.

Ұжым жай топқа қарағанда дамуы
жағынан жоғары. Ұжым белгілеріне
адамдардың саналы түрде бірігуі,
оның тұрақтылығы
анық белгіленген ұйымдастыру
құрылымдары
қызметті реттейтін органдардың
болуы жатады

5.

Топ
Топты адамдардың санына
байланысты саралау
• Топ — әлеуметтік
тұтастықтан белгілі бір
нышандары негізінде
бөлінетін адамдардың
шектеулі шамадағы
қауымдастығы; бұл
нышандар атқаратын
қызметтерінің сипаты,
әлеуметтік не таптық
қатыстылығы, даму деңгейі
және т.б. болуы мүмкін.
кіші
топтар
үлкен
шағын

6.

• Әлеуметтік статусы бойынша ресми және
бейресми;
• Өзара байланысының тікелей не аралық болуына
қарай нақты және шартты;
• Даму деңгейіне қарай даму деңгейі төмен
(ассоциациялар, корпорациялар, диффузиялық
топтар) және даму деңгейі жоғары топтар
(ұжымдар),
• Мәнділігі жөнінен референтті және мүшелік
топтар болады.

7.

Топтардың шамасы, құрылымы мен құрамы өздері сол
үшін топтасқан іс-әрекеттің мақсаттары мен міндеттеріне
қарай анықталады.
Топ мүшелерінің бірлескен қызметінің мазмұны топ
ішіндегі динамиканың барлық үрдістеріне себепкер болады,
бұлар:
• тұлғааралық қатынастардың дамуы, серіктестердің бірбірін қабылдауы:
• топтық нормалар мен құндылықтардың, ынтымақтастық
және өзара жауаптылық нысандарының қалыптасуы.

8.

Ұжым - топ дамуының ең жоғары
түрі
Топ дамуының жоғарғы түрі ұжым болып табылады.
Социологиялық, психологиялық және педагогика
әдебиете кез-келген ұйымдасқан топты ұжым деп
атайды:
• бала бақшасындағы мектепке дейінгілердін тобы,
• мектеп сыныбы, өндірістік бригада тобы.
Жоғарыда аталғандардын кейбіреулерінің, егер де
белгілі талаптарға жауап беретін болуы мүмкін.

9.

Алғаш рет
қоғамдағы
адамдарды
ұйымдастырудың
ерекше тұрғыдан
А.С.
Макаренконын
және
Н.К.Крупская
еңбектерінде
танылды.
English     Русский Rules