Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
Жоғары мектептегі даму психологиясы
117.14K
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Жоғары мектеп психологиясы пәні мақсат міндеті

1. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

ЖОҒАРЫ МЕКТЕП
ПСИХОЛОГИЯСЫ ПӘНІ
МАҚСАТ МІНДЕТІ
Орындаған: 6М11600- география мамандығының
1 курс магистранты Калигуллаева А Б

2.

пәні
міндеттері
құрылымы

3.

Жоғары мектеп психологиясы
болашақ маманның кәсіби білім беру
жүйесіндегі психологиялық дамуы
туралы деректерді, заңдылықтар мен
механизмдерді зерттейтін
педагогикалық психологияның бір
саласы.

4.

Жоғары мектеп
психологиясының
нысаны – жоғары оқу
орнында білім беруге,
психологиялық дамуға
бағыттылған оқутәрбие процесі

5.

Жоғары мектеп психологиясының
пәні – жоғары оқу орнында білім
беру, даму бойынша психологиялық
деректер, заңдылықтар, механизмдер
мен шарттар.

6.

Жоғары мектеп психологиясының негізгі міндеттері
Психикалық даму, тұлғалық жетілу механизмдерін зерттеу;
Маман, зияткер және тұлға ретінде дамып, жетілуіне қажетті
психологиялық жағдайды қамтамасыз ету;
Әдістемелік, психо-диагностикалық құралдарды жасау;
Әлеуметтік-психологиялық, педагогикалық жағдайларды
анықтап, жобалау;
Студенттің психикалық дамуына ықпал ету.

7.

Даму психологиясы
Оқу әрекетінің
және оқыту
психологиясы
Педагогикалық
кәсіби іс-әрекет
психологиясы
Жоғары мектеп
психологисының
құрылымы

8. Жоғары мектептегі даму психологиясы

студенттік жас кезеңіндегі
психологиялық ерекшеліктерді,
кәсіби білім беру барысында
болашақ маманның тұлғалық
даму заңдылықтарын
зерттейді.

9.

Жоғары мектептегі педагогикалық іс-әрекет
психологиясы
оқытушының оқыту, тәрбиелеу
іс-әрекетін, оның тұлғалық және
қарым-қатынас жасаудағы
психологиялық ерекшеліктерін,
кәсіби жетілу сатылары мен
заңдылықтарын зерттейді.

10.

Жоғары мектептегі оқу әрекеті және оқыту психологиясы
болашақ мамандардың оқутанымдық және оқу-кәсіби ісәрекетінің психологиялық
негіздерін,оқу әрекетінің
жетілу ерекшеліктерін
зерттейді.
English     Русский Rules