კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა
კომპონენტები
Generations
CPU
CPU
How Cpu works
CPU Cache
პროგრამა CPU-Z
CPU Cache
How CPU Cache works
Computer Memory
Ram Types
How RAM Works
Storage
Video Cards
Pixel
Resolution
Resolution
PPI
DPI
დავალება
1.31M
Category: informaticsinformatics

კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა

1. კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა

ავთანდილ ყავრელიშვილი

2. კომპონენტები

• Input - შეტანა
• Keyboard, Mouse, Camera,
Touch Pad
• Processing - დამუშავება
• CPU
• Output - გამოტანა
• Monitor, Printer
• Storage - მეხსიერება
• Hard Drive, CD, DVD, Flash
Drive

3. Generations

Gen. Hardware
Software
1st
Vacuum Tubes
machine language
2nd
Transistors
Assembly language
3rd
Integrated Chip
(IC)
Higher level
languages,
Application Programs
4th
VLSI
(Very Large Scale
ICs)
Object oriented
programming, natural
language processing

4. CPU

• CPU (Central Processing Unit - ცენტრალური გადამამუშავებელი
ერთეული) also called the Microprocessor or “The Brain” of the Computer.
• Processor speed: The speed at which a microprocessor executes instructions.
This is usually measured in megahertz (MHz). -სიჩქარე რითაც
მიკოპროცესორი ასრულებს ოპერაციებს
• Brands of Processors include:
• Core (i3,i5,i7)
• Pentium
• Celeron
• MAC
• AMD
• Cyrix

5. CPU

Control Unit
Clock cycle regulates all operations
Arithmetic-Logic Unit (ALU)
Add Gates – Half adder, full adder
AND/OR/NOT gates
Memory
RAM –
Static
Dynamic
ROM

6.

7. How Cpu works

• https://www.youtube.com/watch?v=VBDoT8o4q00

8. CPU Cache

ქეშის 3 დონე

9. პროგრამა CPU-Z

10. CPU Cache

11. How CPU Cache works

https://www.youtube.com/watch?v=yi0FhRqDJfo

12. Computer Memory

• RAM (random access memory) stores data that is processing. This type of
memory is erased when the computer is turned off.
• ROM (read only memory) contains special instructions for the computer to
operate.

13.

14. Ram Types

15. How RAM Works

https://www.youtube.com/watch?v=PVad0c2cljo

16. Storage

Hard Drive
1 Terabyte and upwards today
As low as 256 KB less than 30 years ago.
(that is more than a million times
greater capacity today!)
CD-ROM
600-700 MB
DVD-ROM
4 GB - Red Laser,
27 GB- Blue Laser
Flash Drives
From 4 GB up to 100+ GB, including high
end of 1 TB.

17. Video Cards

• Video cards plug into the
motherboard and are used to
display video.
• VRAM is video memory that
enhances the refreshment rate
of the image.
• Video cards have chipsets that
can increase the speed of video
display.

18. Pixel

19. Resolution

•Resolution refers to the number of pixels
(picture elements) in the monitor image.
•Increased resolution uses more computer
resources but increases the visual clarity of
the display.

20. Resolution

• Screen resolution is measured in pixel per inch
(ppi), and printer resolution is measured in dots
per inch (dpi).
• Computer screen resolution is approximately 72
ppi.
Width x Height (Pixels) Video Display
640 x 480 Low Resolution
800 x 600 Medium Resolution
1600 x 1200 High Resolution

21. PPI

1 inch = 2,54 cm

22. DPI

23.

24. დავალება

• დეტალურად გაარჩიეთ პრეზენტაცია
• დეტალურად გაარჩიეთ 3 ვიდეო რაც პრეზენტაციაში არის
მოცემული და მოემზადეთ კითხვებისთვის
• https://uk.pcpartpicker.com/list/ - მოცემული საიტის
გამოყენებით შეეცადეთ ვირტუალურად ააწყოთ კომპიუტერი
ისეთი ოპტიმალური კომპლექტაციით, რაც ფიქრობთ რომ
თქვენ ამ მომენტში როგორც პირველი კურსის სტუდენტებს
თავისუფლად გეყოფათ. როგორც კი დაასრულებთ
მოქმედებებს შეინახეთ ლინკი რომელიც მითითებულია
საიტის მარცხენა ზედა კუთხეში:
English     Русский Rules