Реферат на тему «Середньовічний Китай»
Досліджуваний період
Особливості державного устрію
Органи Державної влади
Особливості економічного розвитку
Особливості культурного позвитку
833.56K
Category: historyhistory

Реферат на тему «Середньовічний Китай»

1. Реферат на тему «Середньовічний Китай»

Виконала Шаховець Марина

2. Досліджуваний період

Середньовічний Китай
досліджували
приблизно 10-15
століття. Китайці
вважали свою державу
центром Землі, а всі
народи, що живуть
навколо вони називали
варварами.

3. Особливості державного устрію

Впродовж середньовіччя в
зв'язку зі зміною династій багато
елементів державного устрою
Китаю змінювалися, але його
основні принципи залишалися
без змін. Схема. Система
управління в Китаї
Імператор – «Син неба»
Найблище оточення (канцлери,
міністри) – переважно родичі.
Чиновники різних рангів
(близько 1 млн.)
«Добрі люди» (особисто вільні) –
селяни, ремісники, купці
«Підлі люди» (особисто залежні,
в тому числі раби)

4. Органи Державної влади

Сильна централізована
держава на чолі з імператором
склалася у Китаї ще у ІІІ ст. до
н.е. З того часу і до початку ХХ
ст. Китай незмінно залишався
імперією. Правитель
Китайської держави називався
Сином Неба. Його влада
передавалася у спадок і
офіційно нічим не
обмежувалася. Особа
імператора була священною.
Він вважався не тільки
повелителем всіх людей, а й
посередником між Небом і
„піднебесним світом”. Імперія
вважалася втіленням
небесного порядку.

5. Особливості економічного розвитку

Наділення їх землею значно
поповнило казну. Проте частина
селян, які отримали від держави
землю, як і раніше, обробляли землю
чиновників та "сильних домів", які
лише укріпили свою владу. Зміцніла і
влада централізованої держави.
Центральна влада зміцнювалася і
силовими методами. Була збудована
нова столиця Лоян, у яку з різних
провінцій переселили понад 10 тис.
найбільш знатних і багатих сімей
Китаю. Для забезпечення їх
життєдіяльності збудували великі
зерносховища, Великий канал, який
з'єднав ріки Байхс, Янцзи і Хуанхе.
Його будували майже 100 тис. людей.
Великий масштаб будов вимагав
значних коштів і праці сотень тисяч
будівельників. Це привело до
збільшення податків і трудової
повинності.

6. Особливості культурного позвитку

Жители Древнего Китая создали
очень интересную культуру. Они
считали, что жизнь-это творение
божественной, сверхъестественной
силы. Всё в мире находится в
движении и постоянно изменяется в
результате столкновения двух
противоположных космических силСвета и Тьмы.
В этот древнейший период китайцам
так же, как и другим народам, был
свойствен культ природы: они
поклонялись духам земли, рек,
солнца, луны, дождя, ветра. Одним из
наиболее важных был
сопровождаемый человеческими
жертвами культ священных гор. Этим
духам молились, обращались со
всевозможными просьбами. Среди
них выделялось главное верховное
божество, стоящее над всеми духами и
над душами умерших людей
English     Русский Rules