5.03M
Category: historyhistory

Стародавній Китай

1.

СТАРОДАВНІЙ
КИТАЙ

2.

ПЛАН УРОКУ
1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ
2. ДАВНЬОКИТАЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЦІНЬ
(221 – 202 рр. до н.е.)
3. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА СТІНА
4. ІМПЕРІЯ ХАНЬ (202 р. до н.е. – 220 р. н.е.)
5. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ПОВСЯКДЕННЕ
ЖИТТЯ

3.

КИТАЙ МАЄ ВИХІД ДО МОРЯ, НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ Є
ПУСТЕЛІ, СТЕПИ, ТРОПІЧНІ ЛІСИ ТА ГІРСЬКІ МАСИВИ

4.

КИТАЙ ЧАСТО
НАЗИВАЮТЬ
“ПІДНЕБЕСНОЮ”
КРАЇНОЮ

5.

НАЙБІЛЬШІ РІКИ КИТАЮ –
ЯНЦЗИ І ХУАНХЕ. ОСТАННЮ
НАЗИВАЮТЬ “ЖОВТА РІКА” І
“ГОРЕ КИТАЮ” ЧЕРЕЗ
НАСИЧЕНІ ГЛИНОЮ ВОДИ ТА
РУЙНІВНІ ПОВЕНІ

6.

ПЕРШІ ДЕРЖАВИ ТА ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ У КИТАЇ

7.

ІМПЕРІЯ ЦІНЬ
ПЕРІОД 403 – 221 РОКІВ
ДО Н.Е. НАЗИВАЮТЬ
ПЕРІОДОМ “ВОЮЮЧИХ
ЦАРСТВ”. У РЕЗУЛЬТАТІ
ВІЙН СІМ КИТАЙСЬКИХ
ДЕРЖАВ БУЛО
ОБ’ЄДНАНО В ОДНУ
ІМПЕРІЮ НА ЧОЛІ З
ІМПЕРАТОРОМ
ЦІНЬ ШІХУАНДІ.
ІМПЕРІЯ ПРОІСНУВАЛА
19 РОКІВ

8.

НА ПІВНОЧІ КРАЇНИ ДЛЯ
ЗАХИСТУ ВІД КОЧІВНИКІВ
ІМПЕРАТОР НАКАЗАВ
ЗБУДУВАТИ ВЕЛИКУ
КИТАЙСЬКУ СТІНУ

9.

ПІД ЧАС РОЗКОПОК МОГИЛИ ІМПЕРАТОРА ЦІНЬ ШІХУАНДІ АРХЕОЛОГИ
ЗНАЙШЛИ ЦІЛЕ ГЛИНЯНЕ ВІЙСЬКО З ТРЬОХСОТ ЛУЧНИКІВ І ШЕСТИ
ТИСЯЧ ВЕРШНИКІВ ТА ПІХОТИНЦІВ У НАТУРАЛЬНУ ВЕЛИЧИНУ

10.

11.

УПРЯЖ КОНЕЙ ТА
КОЛІСНИЦІ
ОЗДОБЛЕНІ
БРОНЗОВИМИ,
СРІБНИМИ ТА
ЗОЛОТИМИ
ПРИКРАСАМИ

12.

ІМПЕРІЯ ХАНЬ
ДИНАСТІЯ ХАНЬ ПРАВИЛА В КИТАЇ ПРОТЯГОМ
ЧОТИРЬОХ СТОЛІТЬ – З 202 р. до н.е. ДО 220 р. н.е.

13.

КИТАЙСЬКИЙ ІМПЕРАТОР З ГВАРДІЙЦЯМИ.

14.

НА ОЗБРОЄННІ
КИТАЙСЬКОЇ АРМІЇ
ШИРОКО
ВИКОРИСТОВУВАВСЯ
АРБАЛЕТ

15.

НАЙЕФЕКТИВІШИЙ
ТОГОЧАСНИЙ ВИД
ОЗБРОЄННЯ – БОЙОВА
КОЛІСНИЦЯ, НА ЯКІЙ БУВ
ЛУЧНИК ТА ВОЇН ЗІ
СПИСОМ АБО АЛЕБАРДОЮ.
АЛЕБАРДА – СОКИРА,
НАСАДЖЕНА НА СПИС

16.

ДАВНЬОКИТАЙСЬКІ МЕЧ
ТА ШОЛОМ ІІ ТИС. ДО
Н.Е.

17.

МЕЧ ТА СТРІЛИ З ГРОБНИЦІ
ЦІНЬ ШІХУАНДІ.
РУКІВ’Я МЕЧА VI СТ. ДО Н.Е.

18.

ДАВНЬОКИТАЙСЬКІ АРБАЛЕТНИКИ ТА
КАВАЛЕРИСТИ

19.

СЦЕНИ З ЖИТТЯ СТАРОДАВНІХ ЖИТЕЛІВ КИТАЮ.
БАРЕЛЬЄФ НА КАМЕНІ

20.

ДАВНЬОКИТАЙСЬКИЙ
ЧИНОВНИК В
ПАЛАНКІНІ
СЦЕНА БЕНКЕТУ В
БУДИНКУ ПРАВИТЕЛЯ.
РЕЛЬЄФ НА КАМЕНІ

21.

ОРАНКА.
РЕЛЬЄФ НА КАМЕНІ
У БАГАТЬОХ КИТАЙСЬКИХ
СЕЛАХ, ЯК І ТИСЯЧІ РОКІВ
ТОМУ, ДЛЯ ОРАНКИ ДОСІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯКИ

22.

СЛОВНИЧОК
ТИБЕТ
– ГІРСЬКА СИСТЕМА В АЗІЇ, ПОРУЧ З ГІМАЛАЯМИ
ДИНАСТІЯ – ПОСЛІДОВНЕ ПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОДНОГО
РОДУ
ШОВКОПРЯД – МЕТЕЛИК, ГУСІНЬ ЯКОГО ЗВИВАЄ КОКОНИ З
ШОВКОВОГО ВОЛОКНА
АЛЕБАРДА – СТАРОДАВНЯ ЗБРОЯ – СОКИРА, НАСАДЖЕНА НА СПИС
АРБАЛЕТ – СТАЛЕВИЙ ЛУК, УКРІПЛЕНИЙ НА ДЕРЕВ’ЯНОМУ ЛОЖІ
КРУГОВА ПОРУКА – ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПЕВНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ АБО ГРУПІ
ФЕОДАЛЬНІ ВІДНОСИНИ – НОВІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ, ЯКІ
ПЕРЕДБАЧАЛИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ НЕ РАБІВ, А ЗАЛЕЖНИХ
СЕЛЯН
English     Русский Rules