Середньовічний Китай
Досліджуваний період
Особливості державного устрію
Органи Державної влади
Особливості економічного розвитку
Особливості культурного розвитку
263.08K
Category: historyhistory

Середньовічний Китай

1. Середньовічний Китай

2. Досліджуваний період

Середньовічний
Китай
досліджували
приблизно 10-15
століття. Китайці
вважали свою
державу центром
Землі, а всі народи,
що живуть навколо
вони називали
варварами.

3. Особливості державного устрію

Впродовж середньовіччя в зв'язку зі зміною
династій багато елементів державного устрою
Китаю змінювалися, але його основні принципи
залишалися без змін. Схема. Система управління
в Китаї
Імператор – «Син неба»
Найблище оточення (канцлери, міністри) –
переважно родичі.
Чиновники різних рангів (близько 1 млн.)
«Добрі люди» (особисто вільні) – селяни, ремісники,
купці
«Підлі люди» (особисто залежні, в тому
числі раби)

4. Органи Державної влади

Сильна централізована
держава на чолі з імператором
склалася у Китаї ще у ІІІ ст.
до н.е. З того часу і до початку
ХХ ст. Китай незмінно
залишався імперією.
Правитель Китайської
держави називався Сином
Неба. Його влада
передавалася у спадок і
офіційно нічим не
обмежувалася. Особа
імператора була священною.
Він вважався не тільки
повелителем всіх людей, а й
посередником між Небом і
„піднебесним світом”. Імперія
вважалася втіленням
небесного порядку.

5. Особливості економічного розвитку

Наділення їх землею значно поповнило казну. Проте
частина селян, які отримали від держави землю, як і
раніше, обробляли землю чиновників та "сильних домів",
які лише укріпили свою владу. Зміцніла і влада
централізованої держави. Центральна влада
зміцнювалася і силовими методами. Була збудована
нова столиця Лоян, у яку з різних провінцій переселили
понад 10 тис. найбільш знатних і багатих сімей Китаю.
Для забезпечення їх життєдіяльності збудували великі
зерносховища, Великий канал, який з'єднав ріки Байхс,
Янцзи і Хуанхе. Його будували майже 100 тис. людей.
Великий масштаб будов вимагав значних коштів і праці
сотень тисяч будівельників. Це привело до збільшення
податків і трудової повинності.

6. Особливості культурного розвитку

Жителі Стародавнього Китаю створили дуже цікаву
культуру. Вважали Вони, життя-це творіння
божественної, надприродної сили. Все в світі
знаходиться в русі і постійно змінюється в результаті
зіткнення двох протилежних космічних сил-Світла й
Темряви.
В цей найдавніший період китайцям так само, як і
іншим народам, був властивий культ природи: вони
поклонялися духам землі, річок, сонця, місяця,
дощу, вітру. Одним з найбільш важливих був
супроводжується людськими жертвами культ
священних гір. Цим духам молилися, зверталися з
різними проханнями. Серед них виділялося головне
верховне божество, стоїть над всіма духами і над
душами померлих людей
English     Русский Rules