4.78M
Categories: biographybiography literatureliterature

Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч

1.

Беларусь! Зялёная, залатая!
Край мой светлы, што выпіў мора пакут!
Да апошняй бярозы бласлаўляю
Светлы дзень, калі нарадзіўся тут.
(1930 – 1984)

2.

Што мне да кінутых храмаў Мая,
Калі жывуць легенды ў народзе,
Калі на выспах глухіх адкрываю
Крокі мінуўшых тысячагоддзяў...
А я ў народ мой заўсёды веру,
І для яго, як вопытны кормшчык,
Адкрыю найлепшую ў свеце Амерыку
(Вёску Амерыку, што пад Оршай).
Уладзімір Караткевіч

3.

Нарадзіўся Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч 26 лістапада 1930г.
у горадзе Орша ў сям’і інтэлігента.
Сямён Цімафеевіч Караткевіч – бацька Уладзіміра,
паходзіў са старадаўняга шляхецкага роду, які меў герб “Корвін”.
Род пачынаўся ў першым пакаленні з Данілы, які ў 1546г. Стаў
уладальнікам земляў у Раманаўшчыне і Лятаўшчыне Рэчыцкага
павета. У 2-ой палове ХІХ ст. род збяднеў.
Надзея Васільеўна Караткевіч (у дзявоцтве Грынкевіч),
маці пісьменніка, паходзіла са старадаўняга шляхецкага роду. Рана
засталася сіратой. У 1911 годзе закончыла Марыінскую гімназію ў
Магілёве. Нарадзіла траіх дзяцей: Валерыя (1818), Наталлю (1922),
Уладзіміра (1930).
Бацькі.1916г. Орша
1913г. Сёстры Грынкевіч
Яўгенія Васільеўна, Надзея
Васільеўна (маці
У.Караткевіча) і Ганна
Сцяпанаўна

4.

Васіль Юллянавіч Грынкевіч – дзед
Уладзіміра Караткевіча. Нарадзіўся ў сям’і
праваслаўнага святара. Быў цудоўным
апавядальнікам. Значна паўплываў на
светапогляд будучага пісьменніка. Дзедавы
апавяданні пра Крычаўскае паўстанне 1743 –
1744 гг., пра вужыную каралеву, пра лебядзіны
скіт, пра явар і каліну (мужа і жонку), пра звон,
які патануў, пра горад на дне возера і іншыя сталі
крыніцай для многіх твораў У. Караткевіча.
Пісьменнік згадваў, што праз дзеда ён
палюбіў гісторыю і прыроду, што гэта быў
чалавек “уладны, разумны і з’едлівы”, які
“валодаў нязменнай духоўнай і фізічнай сілай,
бязмежнай энергіяй і азартам”.
Васіль Грынкевіч стаў прататыпам Данілы
Загорскага-Вежы ў рамане “Каласы пад сярпом
тваім”.

5.

Заяц варыць піва

6.

Орша! Невялікі гарадок на беразе Дняпра. Зялёныя вуліцы,
рэшткі валоў замчышча, гудкі далёкіх цягнікоў і блізкіх
параходаў, дубовыя лясы па берагах Дняпра. Дзе б ні быў
У.Караткевіч, Орша была з ім.

7.

Ужо ў тры з паловаю гады Валодзя чытаў самастойна. “Пісаць (а
спачатку “бубніць”) вершы пачаў год у шэсць, але, на шчасце, хутка кінуў
гэты занятак. Трохі пазней спрабаваў пісаць апавяданні, прычым абавязкова
іх ілюстраваў... Таленты выяўляў розныя : і маляваў, і ў музычную школу
хадзіў (прычым абсалютны
слых спалучаўся ўва мне з такой жа абсалютнай
лянотай), але ўсе гэтыя таленты пайшлі тунна”.
1949г.
Валодзя Караткевіч.
1940г.
З сястрой Наталляй.
1937г.

8.

У свае 14 гадоў Валодзя меў літаральна энцыклапедычныя
веды па літаратуры і гісторыі. У гэты час, калі бібліятэкі
былі амаль што пустыя (1945 год), вы маглі атрымаць усе
неабходныя даведкі ў яго... З усіх школьных прадметаў
У.Караткевіч найбольш любіў літаратуру і гісторыю.
Гэтая любоў прадвызначыла далейшы лёс юнака.

9.

1952г.
Студэнт 3яга курса
Кіеўскага
дзяржаўнага
універсітэта
імя Шаўчэнкі
1954г.
Студэнт
пятага курса.

10.

Маскоўскі перыяд жыцця і творчасці
У.Караткевіча
(1958-1962гг.)
• вучоба на Вышэйшых літаратурных
курсах;
• вучоба на курсах сцэнарыстаў.
Вершы “Скарына пакідае радзіму”, “Вадарод”, “Дзяўчына пад дажджом”
Цыкл вершаў, прысвечаных Н.Молевай, выкладчыцы гісторыі мастацтва
Раман “Нельга забыць”(“Леаніды не вернуцца да Зямлі”)
7 жніўня 1959 года(як сцвярджае У.Караткевіч) узнікла задума напісаць
раман, прысвечаны паўстанню 1863-1864гг. Да рэалізацыі задуманага
пісьменнік прыступіў у 1962годзе, вярнуўшыся з вучобы на радзіму.

11.

Вялікі сын вялікага народа.
Першаадкрывальнік многіх
тэматычных пластоў у
нашай нацыянальнай
літаратуры. Выдатны
мастак слова і не менш
выдатны гісторык.
Фатограф-прафесіянал.
Непераўзыдзены жартаўнік,
душа многіх і многіх
кампаній, вечарынак,
сябрын. Эрудыт, якіх мала
ведала і мала зведае зямля
Белай Русі. Сапраўдны
таварыш, сябра. Народны
заступнік. Заступнік нацыі...

12.

Помнік Уладзіміру Караткеві
ў Оршы

13.

Бог пайшоў. Жыццё ідзе пад кручу.
Але йдзі і не губляй спакой.
Ёсць замест прыватнай неўміручасці —
Бессмяротнасць нацыі тваёй.

14.

Адное засталося – сіла зброі.
Адное засталося – песні гневу.

15.

“...амаль у кожнага мастака ... мы знаходзім адзін цэнтр,
зрэдку некалькі, але заўсёды няшмат, каля якіх групуюцца ўсе
яго творы: гэтыя апошнія ўяўляюць сабой як бы спробы
выказаць нейкую пакутлівую думку, і калі яна нарэшце
выказваецца, з’яўляецца твор, сагрэты вышэйшай любоўю
мастака, сэрца і думка якога імкнуцца да яго з нястрыманай
сілай”. (В.Розанаў, рускі вучоны)

16.

У сям’і пісьменніка
захавалася паданне пра
Тамаша Грыневіча
(сваяка з матчынага
боку), які ўдзельнічаў у
паўстанні 1863-1864
гадоў. Паўстанцы, якімі
ён кіраваў, былі разбіты,
а іх камандзіра
расстралялі ў Рагачове
па загадзе Мураўёва.

17.

“Задума (напісаць раман “Каласы пад сярпом тваім) з’явілася яшчэ
тады, калі я быў студэнтам Кіеўскага універсітэта. Замест таго каб
хадзіць на лекцыі, - сядзеў у бібліятэцы над старымі кнігамі. Паступова
перад маімі вачыма прываблівыя постаці маіх продкаў – мужных,
свабодалюбівых людзей. І сярод іх – паўстанцы 1863 года, якія не
шкадавалі жыцця, змагаючыся за “вашу і нашу свабоду”. А потым
дзядзька паказаў мне на Дняпры мясціны, дзе адбываліся тыя падзеі.
Руіны гаўптвахты, дзе расстрэльвалі людзей, і конскія могілкі, дзе іх
потым закопвалі. Паступова ў мяне расло жаданне расказаць ад іх
подзвігу, зберагчы памяць”.
З інтэрв’ю Уладзіміра Караткевіча вядомаму даследчыку
беларускай літаратуры А.Мальдзісу ў 1967г.

18.

Трэці нумар “Мужыцкай праўды”

19.

Кастусь Каліноўскі
1838-1864
Калінава
Сімвал паўстання

20.

Пётра Сергіевіч. "Кастусь
Каліноўскі сярод паўстанцаў
1863 г." (1955)
П.Сергіевіч. К.Каліноўскі і
В. Урублеўскі сярод
паўстанцаў. 1959г.

21.

22.

Гістрыя ёсць настаўніца жыцця.
Старажытныя рымляне
Парадкі Мураўёва
Канец XIX ст.

23.

Студзень 1959г. Мінск. М.С.Хрушчоў: “ ...чым хутчэй усе будзем
гаварыць па-руску, тым хутчэй пабудуем камунізм”.
Звужаецца сфера ўжывання беларускай мовы;
выкладанне ў школах, асабліва гарадскіх, пераводзіцца на рускую мову;
змяншаецца колькасць беларускамоўных кніг і газет;
любыя адхіленні ад афіцыйна вызначаных пастаноў ў мастацкіх творах, у
кіно і тэатры падлягалі разбору ў партыйных органах і асуджэнню.
А.Салжаніцын, звяртаючыся да
інтэлігенцыі, да моладзі, да ўсіх суайчыннікаў
незадоўга да арышту і высылкі з краіны: “Мы
так безнадзейна расчалавечыліся, што за
сённяшнюю сціплую кармушку аддадзім усе
прынцыпы, душу сваю, усе намаганні нашых
продкаў, усе магчымасці для нашчадкаў –
толькі б не парушыць свайго лядашчага
існавання. Не засталося ў нас ні цвёрдасці, ні
годнасці, ні сардэчнага жару...” (“К чему
стадам дары свободы?” А.С.Пушкін)

24.

“Вялікую і святую справу трэба
рабіць з адкрытым забралам”.
1965г. – 1-ая публікацыя рамана на старонках часопіса “Полымя”.
Супраць станоўчай рэцэнзіі А.Мальдзіса – разгромны артыкул
крытыка Я.Герцовіча.
Асобнай кнігай “Каласы...” выйшлі толькі праз тры гады, хоць
афіцыйна не былі забаронены.

25.

“Пастараўся заплаціць гэтай кнігай доўг
Дняпру, людзям паўстання 1863 года,
Беларусі”.
У.Караткевіч
English     Русский Rules