МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів запасу
6.21M
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Забезпечення підрозділів та особового складу інвентарними речами

1. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів запасу

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МОДУЛЬ “ОМЗСТ”
групове
час – 90 хв.
Тема 8. «ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЧОВИМ
МАЙНОМ ПІДРОЗДІЛІВ І ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН»
Заняття 1. «Забезпечення підрозділів та особового
складу інвентарними речами»
В.П.ПИЛИПЧУК, старший викладач кафедри
військово-технічноїї підготовки

2.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕТА
РЕЧОВОГО МАЙНА У
1.
Вивчити норми і
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
асортимент інвентарних
речей,
особливості
забезпечення
ними
особового
складу,
порядок передачі майна
з підрозділу в підрозділ
та в інші частини
2. Виховувати у тих, то
навчається
почуття
Заняття
3. Облікові операції
відповідальності
за
своєчасне
з правильне
списанняі втрат
і нестач
оформлення
документів
2
речового
майна

3.

Актуальність заняття
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
За термін служби у лавах Збройних Сил
РЕЧОВОГО
МАЙНА У
особовий склад військових частин і підрозділів
разом з речами ЧАСТИНІ
особистого користування
ВІЙСЬКОВІЙ
забезпечується різноманітними інвентарними
речами.
.
В зв’язку з тим, що інвентарні речі в особисту
власність військовослужбовців не переходять, а є
Заняття
3. частини, в забезпеченні ними
власністю
військової
особового складу існують певні особливості
.
Облікові операції
з списання втрат і нестач
3
речового майна

4.

ПИТАННЯ
ТЕМА 12.НАВЧАЛЬНІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
1. ЧАСТИНІ
Порядок
і
норми
ВІЙСЬКОВІЙ
забезпечення підрозділів
і
особового
складу
інвентарними речами.
2. Порядок передачі
речового майна з одного
підрозділу до іншого.
Заняття
3. Облікові
операції
3. Порядок
здачі речового
з майна
списання
втрат
і нестач
в склад
частини
і
передача
в інші
частини.
4
речового
майна

5.

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ 1.
ЧАСТИНІ
Наказ МО України 29.04. 2016 року
№ 232 “Інструкція про організацію
речового
забезпечення
військовослужбовців
ЗС
України
в
мирний час та особливий період”.
2. Наказ МО України 2014 року № 928
“Про
затвердження
Норми
забезпечення спеціальним одягом та
спорядженням
для
виконання
спеціальних
завдань
військовослужбовців”.
3. Наказ
України 2010операції
року № 690.
Заняття
3.МО
Облікові
“Тимчасове
керівництво
з
обліку
військового майна в ЗС України”.
з списання втрат і нестач
5
речового майна

6.

ПЕРШЕ
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
ПОРЯДОК І НОРМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ І ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ІНВЕНТАРНИМИ
Заняття 3.РЕЧАМИ.
Облікові операції
з списання втрат і нестач
6
речового майна

7.

ІНВЕНТАРНІ РЕЧІ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
• теплі речі: кожухи, куртки і штани утеплені, чоботи
фетрові, чоботи гумові утеплені, рукавиці хутряні та
бавовняні теплі;
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
• постільні речі: подушка, наволочка;
простирадло,
матрац, ковдра, рушник (9);
табірні та спеціальні намети (статут, табель до
штату);
спеціальний і одяг для несення варти: куртка і штани
спеціальні, валянки (бахіли утеплені), чоботи гумові;
кожух для вартових, кожух звичайний, плащ
брезентовий, чоботи гумові;
десантний і льотний одяг для ВДВ: шолом
десантний, черевики для стрибків з парашутом,
рюкзак десантний; шолом шкіряний зимовий,
куртка і штани на хутрі, черевики польотні,
рукавички шкіряні на хутрі;
льотно-технічне обмундирування (№13-15);
спеціальний одяг для виконання спеціальних
завдань (БСК);
засоби індивідуального захисту (№17);
санітарно-господарське майно (№26);
спортивний інвентар; (наказ 485 від 1990);
музичні інструменти для духових оркестрів
(Положення про військово-музичні установи ЗСУ
№104 2015);
Брезенти, контейнери;
Спальні мішки та каремати;
предмети господарського обігу (наказ №232 від
2016).
7
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
речового майна

8.

ТЕПЛИМИ РЕЧАМИ
ТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО
МАЙНА
Уза нормами наказу №232 2016
1.Теплі
речі відпускаються військовим
частинам
року в залежності від районів дислокації, а саме:
ВІЙСЬКОВІЙ
- куртка утеплена видаєтьсяЧАСТИНІ
військовослужбовцям
строкової служби і
курсантам, які не отримують
курток утеплених за нормами забезпечення
спеціальним одягом, і використовується як робочий одяг.
Валянками забезпечуються у місцевостях з помірним кліматом на 50 відсотків
спискової чисельності особового складу.
Особовому складу високомобільних десантних військ, морської піхоти та
військ спеціального призначення в усіх кліматичних зонах видаються фетрові
чоботи на 100 відсотків спискової чисельності особового складу.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
8
речового майна

9.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОСТІЛЬНИМИ РЕЧАМИ
ТЕМА
12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
- військовослужбовці
строкової
служби, курсанти
військових навчальних закладів,
РЕЧОВОГО
МАЙНА
У
військові ліцеїсти у разі розташування в казармі, а матроси і старшини, крім того, у
разі розташування на кораблях;
ЧАСТИНІ
- ВІЙСЬКОВІЙ
офіцери, прапорщики і мічмани,
військовослужбовці, які проходять службу за
контрактом, у разі розташування в казармах, на кораблях, а також у місцях несення
цілодобового чергування;
- військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять військову
службу за першим строком контракту і проживають у казармах поліпшеного типу;
- солдати і сержанти чергових змін у місцях несення бойового чергування;
- військовослужбовці у разі розташування на полігонах і у навчальних центрах;
- військовозобов’язані та резервісти, призвані на навчальні та спеціальні збори, і
студенти цивільних ВНЗ, які направлені на навчальні збори;
- засуджені до арешту військовослужбовці, які відбувають покарання в
дисциплінарному підрозділі;
- працівники суден забезпечення Військово-Морських Сил у разі розташування їх на
суднах.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
9
речового майна

10.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАМЕТАМИ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА
У
- Відпускаються
військовим частинам для
розміщення особового складу в польових
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
умовах які знаходяться в таборах, виходячи
із чисельності особового складу. Потребу
наметів обчислюють згідно “ Правил
розбивки польового табору ” (додаток №18)
Статуту внутрішньої служби.
- Спеціальні намети (УСБ, УСТ, УЛ, УЗ, НМК і
намети
допоміжного
призначення)
використовуються при виходах в поле для
розгортання тільки тих військових частин,
яким вони передбачені табелем до штату.
Використання наметів не за призначенням
забороняється. Після закінчення табірного
періоду намети приводяться в порядок,
ремонтуються і здаються на склад військової
частини.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
речового майна
10

11.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИМ І
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ОДЯГОМ
ДЛЯ НЕСЕННЯ ВАРТИ
11
РЕЧОВОГО МАЙНА
У одяг військовослужбовцям,
Спеціальний
і службовцям видається тільки в
ВІЙСЬКОВІЙ працівникам
ЧАСТИНІ
СПЕЦІАЛЬНИЙ
ОДЯГ
готовому вигляді, видача замість спецодягу
матеріалів або виплата грошової компенсації
забороняється.
- норма № 10– спецодяг екіпажів бойових машин і
ремонтних частин;
- норма № 44– спецодяг працівників різного фаху
- робітники та службовці спеціальним одягом
забезпечуються згідно з наказом Міністра оборони
1985 року №190. Спеціальний одяг є власністю
військових частин і видається особовому складу
тільки на час виконання робіт за фахом.
Одяг для
несення варти Одяг для несення варти видається тільки для
Заняття
Облікові
операції
зовнішніх3.
вартових
постів, пожежних
постів, постів
з списання втрат і нестач
речового майна
повітряного спостереження і постів військових
частин (підрозділів), які супроводжують вантажі
залізницею або водним транспортом (норма №45,
46)

12.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЬОТНОТЕМА ТЕХНІЧНИМ
12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ОБМУНДИРУВАННЯМ
12
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
- льотний одяг за нормою 13; 15
видається
військовослужбовцям льотного складу, які входять до
екіпажу літального апарату;
- інженерно-технічному складу авіаційних частин,
військових навчальних закладів;
- технічному складу авіаційно-технічних, інженерноаеродромних частин, частин зв’язку і радіотехнічного
забезпечення та інших військових частин по
забезпеченню і обслуговуванню авіації.
Якщо
військовослужбовець,
якому
видано льотно-технічне обмундирування,
вибуває з військової частини та переміщується на іншу посаду, на якій він повинен
забезпечуватись цим майном, то воно за попереднім місцем служби на речовий склад не
здається. На це майно виписується окремий атестат, номер і дата якого заносяться в атестат
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
речового майна

13.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕСАНТНИМ і
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЛЬОТНИМ
ОДЯГОМ ДЛЯ ВДВ
13
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Десантне
обмундирування
відпускається за нормою №18
(тільки для військовослужбовців,
які
здійснюють
стрибки
з
парашутом).
Десантне
обмундирування
закріплюється
за
особовим
складом на весь термін служби,
зберігається в складах підрозділів
або на складі частини і видається в
користування особовому складу
розпорядженням
командира
частини для проведення учбових
та
тренувальних
стрибків
з
парашутом і на час навчань з
висадкою повітряних десантів.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
речового майна

14.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПОРТИВНИМ МАЙНОМ
ТЕМА
12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
- Постачання спортивним майном і інвентарем військових частин здійснюється за
нормами наказу МО 1990 року №485.
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
- У відповідності з цим наказом спортивне майно відпускається військовим
частинам тільки з метою забезпечення бойової і фізичної підготовки особового
складу, а також при проведенні масових спортивних заходів і являється інвентарем
частини.
- Видача спортивного майна військовим частинам здійснюється за нормою №1 в
комплектах:
комплект №1 - до 100 чол.;
комплект №2 - від 101 до 250 чол.;
комплект №3 – від 251 до 500 чол.;
комплект №4 – понад 500 чол. на кожні 250 чол.
спортивним одягом, взуттям для навчальних занять, офіцери, прапорщики та
військовослужбовці контрактної служби забезпечуються за власний рахунок.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
14
речового майна

15.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВИМИ МУЗИЧНИМИ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІНСТРУМЕНТАМИ
РЕЧОВОГО
У духових оркестрів здійснюється
- Забезпечення
музичними МАЙНА
інструментами для
згідно з Положення про військово-музичні установи ЗСУ №104 2015;
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
- Інструментами для духових оркестрів забезпечуються тільки ті військові частини,
в яких передбачено утримання військового оркестру.
- Витребування музичних інструментів здійснюється один раз на рік, при наявності
звіт-заяви по речовому майну.
- Ремонт і утримання музичних інструментів духових оркестрів здійснюється за
рахунок коштів, які відпускаються для цього по кошторису Міністерства оборони.
- При виключенні оркестру із штату військової частини музичні інструменти за
вказівкою органу забезпечення передаються іншій військовій частині, або здаються
на склад органу забезпечення.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
15
речового майна

16.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКИМ МАЙНОМ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
норма № 33–
санітарногосподарське
майно;
16
- норма № 43–
спецодяг
працівників
продовольчої
служби;
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
речового майна

17.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРЕДМЕТАМИ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ГОСПОДАРЧОГО ОБІГУ
17
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
- Предмети господарчого обігу
(щітки для одягу та взуття, машинки для стрижки
волосся, бритви, станки для гоління, праски і т.п.) утримуються у військових
частинах і закладах в кількостях, які забезпечують нормальні побутові умови
особового складу.
- У відповідності з наказом заготівля предметів господарчого ужитку
здійснюється військовими частинами за рахунок коштів, які відпускаються на
господарські витрати по кошторису Міністерства оборони.
- Окремі предмети господарчого обігу заготовлюються централізовано і
відпускаються військовим частинам. В цьому випадку вартість предметів, які
одержані від органу забезпечення, військові частини сплачують за рахунок
засобів, які відпускаються на ці потреби
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
речового майна

18.

Підсумок 1 питання
Таким чином Інвентарні речі в особисту
власність
військовослужбовців
не
переходять,
а видаються у тимчасове користування і
є власністю військової частини, в
забезпеченні ними особового складу
існують певні особливості.
18
18

19.

ДРУГЕ
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ
РЕЧОВОГО МАЙНА З
ОДНОГО ПІДРОЗДІЛУ
ДО ІНШОГО.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
19
речового майна

20.

МАЙНА З ПІДРОЗДІЛУ В
ТЕМАПЕРЕДАЧА
12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПІДРОЗДІЛ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Ф 2; 1,2,3 прим
Речова служба,
діловодство
1,2,3 прим. Ф 2
На підставі 1-го прим
Ф2
Ф-25(+,-), Ф-27(-,+)
Підрозділ “А”
2-й Ф 2
Ф-26 (-)
Ф 2 - 3 прим.
Підрозділ “Б”
3-й Ф 2
Ф-26 (+)
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
20
речового майна

21.

ТРЕТЄ
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
ПОРЯДОК ЗДАЧІ
РЕЧОВОГО МАЙНА В
СКЛАД ЧАСТИНИ І
ПЕРЕДАЧА В ІНШІ
ЧАСТИНИ. операції
Заняття 3. Облікові
з списання втрат і нестач
21
речового майна

22.

Підсумок 2 питання
Передача інвентарних речей з одного
підрозділу в інший здійснюється за
розпорядженням командира військової
частини,
або заступника з тилу, як через речовий
склад
військової
частини,
так
і
безпосередньо із підрозділу в підрозділ.
21
22

23.

ЗДАЧА РЕЧОВОГО МАЙНА З
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПІДРОЗДІЛУ НА СКЛАД
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Ф 2 1,2 прим
Речова служба,
діловодство
1,2 прим. Ф 2
Ф 2 – 1 прим
На підставі 1-го прим
Ф2
Ф-25(+,-), Ф-27(-,+)
Підрозділ “А”
2-й Ф 2
Ф-26 (-)
Ф 2 – 2 прим
Речовий склад
1-й Ф 2 Ф-26 (+)
Ф-43(+)
Ф-44(+)
Майно, Ф 3.
2 - 1,2Облікові
прим
Заняття
операції
з списання втрат і нестач
23
речового майна

24.

ПЕРЕДАЧА РЕЧОВОГО МАЙНА В ІНШІ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЧАСТИНИ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
1-5 прим ф-200
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
ЦЗРМ
Ф200-5 прим
в/ч А-1111
(Відправник)
втзв, Ф-200
1,2,3,4,5,6* прим
Довіреність, посвідчення
Речова служба
Ф25(+);ф27 (-); ф26(-)
Фінансова служба
Довіреність;
ф200(-) - 2 прим
в/ч А-2222
(Отримувач)
Речова служба
Ф25(+);ф27 (+); ф26(+)
Фінансова служба
ф200(+)-4 прим,
Відм. в корінці дов.
Заняття 3. ОбліковіРечовий
операції
склад
Речовий склад
Ф43(-);ф44 (-); ф26(-)
Ф43(+);ф44 (+); ф26(+)
з списання
Ф 200 3 - 4 прим втрат і нестач
24
речового майна

25.

Підсумок 3 питання
Таким чином передача військового майна
з однієї частини до іншої, здійснюється за
розпорядженням органу забезпечення.
Передача речового майна здійснюється
шляхом переліку предметів, перевірки
якості, розмірів, зросту, а при необхідності
і комплектності.
25
25

26.

ВИСНОВОК
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Вивчення питань, пов’язаних з
забезпеченням підрозділів і
особового складу інвентарними
речами, порядком передачі
майна з одного підрозділу в
інше і здача на склад частини
має важливе значення в роботі
посадових осіб речової служби.
Знання цих питань дозволить
своєчасно і в повному обсязі
Заняття
забезпечити 3.
війська
усіма
належними
за
нормами
предметами речового майна.
Облікові операції
з списання втрат і нестач
26
речового майна

27.

ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ
РЕЧОВОГО МАЙНА РОБОТУ
У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Облікові операції
з списання втрат і нестач
27
речового майна
Вивчити норми та порядок
Заняття
3.
документального
оформлення видачі та
передачі речового майна.

28.

ТЕМА НАСТУПНОГО ЗАНЯТТЯ:
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
Організація
і облікове оформлення
передачі МАЙНА
речового майна
і здача його
РЕЧОВОГО
У
на склад частини
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
КІНЕЦЬ
Заняття 3. Облікові операції
ЗАНЯТТЯ
з списання втрат і нестач
речового майна
28
English     Русский Rules