МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів запасу
2.23M
Category: warfarewarfare

Організація та облікове оформлення індивідуального пошиття обмундирування в ательє

1. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів запасу

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МОДУЛЬ “ОМЗСТ”
практичне
час – 180хв.
Тема 9. «ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЧОВИМ
МАЙНОМ ОФІЦЕРІВ, ПРАПОРЩИКІВ І
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ЗАПАСУ»
Заняття 3. «Організація та облікове оформлення
індивідуального пошиття обмундирування в
ательє»
В.П.ПИЛИПЧУК, старший викладач кафедри
військово-технічноїї підготовки

2.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕТА
РЕЧОВОГО МАЙНА У
1.
НАДАТИ
ГРОМАДЯНАМ
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
ПРАКТИЧНІ
НАВИЧКИ
В
ОФОРМЛЕННІ
ОБЛІКОВИХ
ДОКУМЕНТІВ
ПРИ
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОШИТТІ
ОБМУНДИРУВАННЯ.
2.
ВИХОВУВАТИ
У
СТУДЕНТІВ
ПОЧУТТЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА
ПРАВИЛЬНЕ І
СВОЄЧАСНЕ
Заняття
3. Облікові операції
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
з ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
списання втрат і нестач
РЕЧОВИМ
МАЙНОМ.
2
речового
майна

3.

Актуальність заняття
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
Начальник речової служби частини відповідає: за
РЕЧОВОГО
МАЙНА У
забезпечення частини речовим майном за нормами
постачання, за утримання
та зберігання його у
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
порядку та справності, індивідуальне пошиття та
припасування обмундирування та взуття особовому
складу.
.
Він має контролювати якість та терміни індивідуального
пошиття обмундирування, дотримання підприємствами
військової торгівлі технічних умов, опису та технології його
Заняття 3.
виготовлення і забезпечувати своєчасне відпускання їм
матеріалів, фурнітури та знаків розрізнення для пошиття
військового обмундирування.
Облікові операції
з списання втрат і нестач
3
речового майна

4.

ПИТАННЯ
ТЕМА 12.НАВЧАЛЬНІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
1.
Оформлення
облікових
документів
на
пошиття
обмундирування.
2. Здійснення
взаєморозрахунків
Заняття
3. Облікові
операції
військової
частини
і
з списання
ательє. втрат і нестач
речового майна
4

5.

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ 1.ЧАСТИНІ
Наказ МО України 29.04. 2016 року
Інстр
укція
БСС
Війсь
Вч
кови
ІІ
й
тил
№ 232 “Інструкція про організацію речового
забезпечення військовослужбовців ЗС України в
мирний час та особливий період”.
2. Наказ МО України 2010 року № 690. “Тимчасове
керівництво з обліку військового майна в ЗС
України”.
3. Наказ заступника МО України по тилу –
начальника тилу ЗС України від 1996 року № 85 "Про
організацію індивідуального пошиття форменого
обмундирування офіцерському складу Збройних
Сил України.
4. Наказ МО України 1996. № 98 "Норми витрат
тканин при індивідуальному пошитті предметів
обмундирування для військовослужбовців ЗС
України "
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
5
речового майна

6.

ПЕРШЕ
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Оформлення
облікових
документів
на
пошиття
ОБМУНДИРУВАННЯ
Заняття
3. Облікові.операції
з списання втрат і нестач
6
речового майна

7.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ПОШИТТЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
пошиття по ордерах дозволяє: своєчасно
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
парадно
- вихідного та повсякденного
шити для офіцерів обмундирування,
обмундирування проводиться в
в ательє військової
1
торгівлі за ордерами, які видаються
речовою службою військової частини
для рівномірного завантаження
роботою ательє або майстерень
військової торгівлі в
гарнізоні складається план пошиття
обмундирування
3
виключити накопичення маломірних
залишків тканин у військових частинах,
забезпечити кваліфікаційний контроль
за якістю пошиття предметів
обмундирування
2
план пошиття обмундирування
затверджується
заступником начальника гарнізону
з тилу
4
Заняття 3. Облікові операції
згідно з затвердженим планом пошиття та наявності матеріалу військова
частина видає офіцерам ордери єдиної встановленої форми на право
пошиття належного їм за терміном носіння форменого обмундирування.
Офіцерам, звільненим у запас або у відставку з правом носіння військової
форми одягу, пошиття військового обмундирування виконується за
плату, за індивідуальними замовленнями, з матеріалів швейних 5
підприємств військової торгівлі або з матеріалів замовників
з списання втрат і нестач
7
речового майна

8.

ПЕРЕЛІК
ТЕМА
12.для
ЗБЕРЕЖЕННЯ
тканин
виготовлення предметів речового майна
РЕЧОВОГОНайменування
МАЙНА
Уречового майна, для виготовлення
предметів
якого призначені тканини
ЧАСТИНІ
Пальто
зимове для всіх категорій військовослужбовців
1.ВІЙСЬКОВІЙ
Сукно пальтове
Найменування тканини
Плащ демісезонний для всіх категорій військовослужбовців.
3. Тканина камвольна
Кашкет, кітель, тужурка, куртка та брюки для генералів,
напіввовняна "Тайфун"
адміралів, полковників і капітанів 1 рангу.
Кітель, тужурка, куртка, спідниця (брюки) для
військовослужбовців
- жінок у військовому званні
- полковник (капітан 1 рангу)
4. Тканина камвольна
Кашкет, кітель, тужурка, куртка та брюки для офіцерів (крім
напіввовняна "Азимут"
полковників і капітанів 1 рангу), прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.
5. Тканина
камвольна Берет, куртка та брюки для військовослужбовців строкової
напіввовняна "Юність"
служби
6. Тканина сорочкова
Сорочки для всіх категорій військовослужбовців
7. Саржа
бавовняна Кашкет польовий бавовняний, куртка на хутрі, куртка та
камуфльована
брюки польові бавовняні, куртка та брюки, польові бавовняні
утеплені
7. Сукно приборне
Канти до брюк та околи кашкетів для всіх категорій
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
служби)
Підкладка до предметів верхнього форменого
9.Тканина підкладкова
одягу
2. Тканина плащова
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
8
речового майна

9.

ОФОРМЛЕННЯ ОРДЕРУ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ прізвище,
ЧАСТИНІ
ім'я та по
батькові замовника
9
термін дії
умовне найменування
військової частини,
яка видала ордер
найменування та
адреса ательє, в якому
буде проводитися
пошиття
дані обміру військовослужбовця (зріст та
обхват грудей),
В ОРДЕРІ
ВКАЗУЄТЬСЯ
Облікові
операції
витрату матеріалів за
з списання втрат і нестач
нормою
речового майна
найменуванняЗаняття 3.
тканини верху та
предметів, які
підкладки
необхідно пошити
ЗРАЗОК ОРДЕРУ - НА ОКРЕМОМУ СЛАЙДІ

10.

ВИДАЧА ОРДЕРУ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
Заповнюється
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Оформляється на
предмет або комплект
обмундирування
Видається офіцеру під
підпис в книзі
реєстрації облікових
документів
чорнилом (кульковою
ручкою).
ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕННЯ
(підписує НРС,
діловод, герб)
10
Заповнений ордер
реєструється в книзі
реєстрації облікових
документів (окр. стор)
В книзі реєстрації
записують прізвище та
ініціали офіцера, який
отримав ордер
Облікові операції
з списання втрат і нестач
майна
про це робиться відмітка в книзіречового
реєстрації облікових документів
в графі: "Місце
Предмети обмундирування,
Порядковий номер
Заняття
3.
вказані в ордері,
відразу
запису по книзі буде
записуються в картку обліку
номером ордеру
ф.45
з указанням дати, коли
настає право офіцера на
отримання вказаних
предметів
знаходження виконаного документу" Записано в картку №

11.

11
АТЕЛЬЄ
ТЕМА 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА
Ута
матеріалів верху
підкладки, приборного
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
згідно затвердженому
сукна, погон, формених
в діловодстві служби
плану пошиття та
виданим ордером
визначає кількість та
асортимент
матеріали відбираються на
складі прораховуються, а
тканина обов'язково
переміряється та транспортом
в/ч доставляються в ательє.
один примірник накладної
залишається в ательє, а два
примірники накладної та
довіреність ательє видаються
здавальнику в/ч
ґудзиків та військових
знаків розрізнення
виписується накладна
ф.З-3 в двох
примірниках
(підписують 4 особи)
ПЕРЕДАЧА
МАТЕРІАЛУ В
АТЕЛЬЄ
Приймальник ательє приймає
доставлені матеріали,
розписується в примірниках
накладної в одержанні їх, а
здавальник - в здачі.
матеріали списуються з обліку
складу і записуються на
рахунок ательє, при цьому
залишок за в/ч залишається
без змін.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
речового майна
на підставі першого примірника
накладної в діловодстві служби
виконуються записи в книзі
обліку військового майна (ф.27)

12.

ЗАМОВЛЕННЯ
ТЕМА 12.ОФОРМЛЕННЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА
У
ательє приймає
замовлення і оформляє
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
офіцер, отримавши
квитанцію встановленої
ордер на пошиття
предметів
обмундирування,
пред'являє його в ательє
Термін виконання
замовлення з моменту його
оформлення не має
перевищувати:
форми з відміткою в
ордері
ДІЇ
ЗАМОВНИКА
12
В квитанції вказуються
термін примірювання та
виконання
замовлення
пальта зимового, кітеля —
френча, тужурки, плаща —
30 днів;
Готові вироби здаються
замовнику закрійником, із
залученням, у необхідних
випадках, кравця, який
виконував замовлення
Заняття 3. Облікові операції
брюк, сорочок верхніх - 20
днів
Пошиття форменого одягу,
з
з списання
втрат
і нестач
відхиленням від технічних умов,
категорично
забороняється майна
речового

13.

ВИДАЧА ЗАМОВЛЕННЯ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
з пред’явленням
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
паспорта або іншого
У випадку втрати
квитанції замовлення
видається за письмовою
заявою замовника
У випадку псування або втрати
виробу з вини підприємства
воно зобов’язане пошити виріб
знову
Вартість пошиття
обмундирування
визначається залежно від
розряду ательє, згідно з
діючими прейскурантами
документа, що засвідчує
особу
ГОТОВІ ВИРОБИ
ВИДАЮТЬСЯ В
УПАКОВАНОМУ
ВИГЛЯДІ
13
Претензії щодо якості
виконання замовлень
пред’являються
виконавцю замовником
Прийом замовлення на
пошиття одягу, без
оформлення квитанції
категорично забороняється
Заняття 3. Облікові операції
При прийомі замовлень з
матеріалів підприємства
замовник оплачує їх повну
вартість
з списання втрат і нестач
речового майна
Вартість пошиття
обмундирування курсантамвипускникам оплачують
військово-навчальні заклади

14.

ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
Підсумок 1 питання
РЕЧОВОГО
У пошиття
Таким чиномМАЙНА
індивідуальне
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
обмундирування
проводиться в
14
в ательє
за ордерами, які видаються
речовою
службою
військової частини
Заняття
3. Облікові
операції
з списання втрат і нестач
речового майна

15.

ДРУГЕ
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ
ВІЙСЬКОВОЇ
ЧАСТИНИ І АТЕЛЬЄ.
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
15
речового майна

16.

16
ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА
У
вказуються в розкрійній
відомості, в графі 5
ВІЙСЬКОВІЙ ордеру
ЧАСТИНІ
У тих випадках, коли
і засвідчуються
Фактичні витрати матеріалу
встановлюються при
розкроюванні виробу
списання витрачених
матеріалів проводиться за
особовими рахунками
підприємств і військових частин
один раз на місяць
підписами відповідних
посадових осіб
РОЗРАХУНОК З
АТЕЛЬЄ
фактичні витрати
матеріалів перевищують
норму вони оформляються
актом
не пізніше 15-го числа
наступного за звітним
місяця і оформляється
двосторонніми актами
Списування
матеріалів
виконується сумарно, в
тому
асортименті
і
кількості, які фактично
витрачені в даному місяці
на виконання замовлень
за ордерами.
Пред'явлені
оплати
Заняття
3.дляОблікові
операції
Акт складаються в двох
примірниках. До першого
примірника акту додаються
виконані ордери, квитанції,
а
при
наявності
акт
відхилення від норм.
з списання втрат і нестач
речового майна
ательє квитанції
перевіряються речовою
службою на предмет
відповідності їх виданим
ордерам (запис НРС)

17.

ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
Підсумок 2 питання
РЕЧОВОГО
Таким чиномМАЙНА
виконання У
замовлення
ВІЙСЬКОВІЙ
ЧАСТИНІ
підтверджується
актом звірення між
17
військовою частиною і ательє
з доданням до нього виконаних ордерів,
Заняттявідомостей,
3. Облікові
операції
розкрійних
квитанцій,
а при
наявності, акту
відхилень
з списання
втрат
і нестач
речового майна

18.

ВИСНОВОК
ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Індивідуальне
пошиття
парадно-вихідного
та
повсякденного
обмундирування нової форми
одягу офіцерському складу в
швейних ательє військової
торгівлі здійснюється тільки за
ордерами
єдиної
форми,
виданими службою речового
забезпечення. Видачу на руки
Заняття
3. офіцерам
мірної
тканини
здійснювати
в
окремих
випадках, за їх бажанням .
Облікові операції
з списання втрат і нестач
18
речового майна

19.

ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ
РЕЧОВОГО МАЙНА РОБОТУ
У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Облікові операції
з списання втрат і нестач
19
речового майна
Вивчити документальне оформлення
Заняттяіндивідуального
3.
пошиття
обмундирування.

20.

ТЕМА НАСТУПНОГО ЗАНЯТТЯ:
ТЕМА 12.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
Організація
і облікове оформлення
передачі МАЙНА
речового майна
і здача його
РЕЧОВОГО
У
на склад частини
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
КІНЕЦЬ
Заняття 3. Облікові операції
ЗАНЯТТЯ
з списання втрат і нестач
речового майна
20

21.

ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
28
речового майна

22.

ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
28
речового майна

23.

ТЕМА 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕЧОВОГО МАЙНА У
ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Заняття 3. Облікові операції
з списання втрат і нестач
28
речового майна
English     Русский Rules