359.00K
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Основи речового забезпечення військових частин, залучених до проведення антитерористичних та миротворчих операцій. (Лекція 17.2)

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Семінарське заняття
з навчального предмету
«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Тема №17.Робота речової служби по забезпеченню
окремих заходів.
Заняття №2. Основи речового забезпечення військових
частин, залучених до проведення антитерористичних та
миротворчих операцій .

2.

Література
1. Наказ Міністра оборони України від 24.12.10 №690 «Про затвердження
Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України».
2. Наказ Міністра оборони України від 16.07.97 №300 «Про затвердження
Положення про військове (корабельне)господарство Збройних Сил України».
3. Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил
України від 08.04.10 №55 «Про затвердження та введення в дію Табеля термінових
донесень з питань оперативного та матеріально-технічного забезпечення
військ(сил) на мирний час»
4. Наказ заступника Міністра оборони України по тилу – начальника Тилу Збройних
Сил України від 20.09.00 №90 «Про затвердження та введення в дію Табеля №12
термінових донесень по тилу Збройних Сил України(на мирний час)».
5. Наказ Міністра оборони України від 31.01.06 №45 «Про заходи щодо виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.04 №1444»(постанова КМУ від
28.10.04 №1444 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та
інших військових формувань у мирний час»).
6. Наказ Міністра оборони України від 11.07.06 №402 «Про затвердження
Положення про лазнево-пральне обслуговування особового складу Збройних Сил
України на мирний час».

3.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Завдання та обов’язки посадових осіб речової
служби при формуванні миротворчих підрозділів.
2. Особливості норм забезпечення речовим майном
військовослужбовців миротворчих підрозділів.
3. Порядок екіпіровки військовослужбовців запасу.

4.

ЛІТЕРАТУРА
1.Наказ Міністра оборони України від 16.07.97 №300 «Про затвердження Положення
про військове (корабельне)господарство Збройних Сил України».
2. Наказ Міністра оборони України від 21.06.07 №363 «Про затвердження
Положення з бухгалтерського обліку у Збройних Силах України».
3. Наказ Міністра оборони України від 21.06.94 №165 «Про порядок списання з
обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних Силах України».
4. Наказ Міністра оборони України від 24.12.10 №690 «Про затвердження
Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України».
5. Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил
України від 08.04.10 №55 «Про затвердження та введення в дію Табеля термінових
донесень з питань оперативного та матеріально-технічного забезпечення військ(сил)
на мирний час»
6. Наказ заступника Міністра оборони України по тилу – начальника Тилу Збройних
Сил України від 20.09.00 №90 «Про затвердження та 6введення в дію Табеля №12
термінових донесень по тилу Збройних Сил України(на мирний час)».
7. Наказ Міністра оборони України від 31.01.06 №45 «Про заходи щодо виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.04 №1444»(постанова КМУ від
28.10.04 №1444 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та
інших військових формувань у мирний час»).
8. Наказ Міністра оборони України від 11.07.06 №402 «Про затвердження
Положення про лазнево-пральне обслуговування особового складу Збройних Сил
України на мирний час».

5.

1. Завдання та обов’язки посадових осіб речової служби при формуванні
миротворчих підрозділів
Утримання, організація і методи роботи начальника
речової служби при підготовці, та у ході миротворчих операцій,
визначається обстановкою, характером поставлених задачі
встановлених термінів готовності служби.
В усіх випадках організація і методи роботи повинні
забезпечити:
- тверде і безупинне керування службою:
-своєчасне прийняття рішень;
-повне і якісне здійснення заходів щодо планування й
організації забезпечення підрозділів;
-узгоджену діяльність посадових осіб служби;
-надання підлеглим більше часу для безпосереднього
підготування до виконання задач;
-оперативне реагування на зміну обстановки;
-найбільш ефективне використання сил і засобів служби.

6.

1. Завдання та обов’язки посадових осіб речової служби при формуванні
миротворчих підрозділів
Послідовність роботи начальника речової служби:
-усвідомлення задачі;
-вивчення вказівок від ДО по службі;
-визначення заходів, що необхідно виконати негайно;
-віддача попередніх розпоряджень;
-оцінка обстановки по службі;
-підготовка пропозицій по речовому забезпеченню заступнику командира
по тилу;
-доповідь пропозицій;
-одержання задач від заступника командира по тилу;
-розробка розрахунків;
-доведення задач до підлеглих;
-контроль виконання поставлених задач;
-доповідь про готовність служби.

7.

1. Завдання та обов’язки посадових осіб речової служби при формуванні
миротворчих підрозділів
При усвідомленні задач начальник речової служби аналізує:
-характер майбутніх операцій, їх напруженість;
-глибину і час виконання задачі противником і характер його дій;
-місце і роль бригади в бойовому порядку корпуса;
-термін готовності служби до забезпечення миротворчих операцій;
-вказівки довольчого органу.
З вказівок довольчого органу начальник речової служби усвідомлює:
- місце і час розгортання підрозділів речової служби довольчого органу;
- кількість майна що відпускається в ході операцій;
-порядок поповнення запасів в/частини, належність транспорту,
коли, з відкіля в якій кількості.

8.

1. Завдання та обов’язки посадових осіб речової служби при формуванні
миротворчих підрозділів
Основними питаннями керування підрозділами служби є:
-забезпечення підвозу речового майна;
-своєчасне переміщення підрозділів служби;
-маневр запасами речового майна;
-ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ.
При переході бригади до оборони на організацію речового забезпечення
підрозділів впливають:
-умови переходу до оборони;
-масштаби застосування ядерної зброї;
-бойова задача і побудова бойового порядку;
-місце частини в бойовому порядку;
-характер місцевості;
-встановлений порядок забезпечення частини.

9.

2. Особливості норм забезпечення речовим майном військовослужбовців
миротворчих підрозділів
Речове забезпечення особового складу миротворчих підрозділів здійснюється
через :
військову частину на яку покладено формування
миротворчого підрозділу(частина-формувач)
з Об’єднаних центрів забезпечення (ОЦЗ)
з Центрів забезпечення речовим майном(ЦЗРМ)
за нарядами Центрального управління речового
забезпечення тилу Головного управління логістики
Командування сил підтримки Збройних Сил України

10.

2. Особливості норм забезпечення речовим майном військовослужбовців
миротворчих підрозділів
Порядок забезпечення особового
складу
Особовий склад, який прибуває для зарахування до миротворчого підрозділу з
атестатом ф.21;
становиться на речове забезпечення, на період підготовки, до ВЧ – формувача;
в якій, у разі необхідності, забезпечується за основними загальновійськовими
Нормами;
Після проведення підготовки і визначення кандидатів до миротворчого
контингенту,
частина - формувач виписує атестат Ф.21 відібраним кандидатам і
передає у речову службу сформованого миротворчого підрозділу;
Забезпечення речовим майном організовується відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 28.10.04 №.1444 “Про речове забезпечення
військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань у мирний час".

11.

2. Особливості норм забезпечення речовим майном військовослужбовців
миротворчих підрозділів
Порядок забезпечення особового
складу
По закінченню відрядження, військовослужбовець усі інвентарні речі здає на
речовий склад військової частини миротворчого контингенту.
При розрахуванні військовослужбовця, речовою службою військової частини
миротворчого контингенту по 1-і та ІІ-і картках обліку ф.45 проводяться всі
прибуткові і видаткові документи, проводиться списання майна, яке вислужило
установленні строки носіння та картки закриваються. На підставі 1-ї та ІІ-Ї картки
обліку ф.45. виписується атестат (ф.2І).

12.

2. Особливості норм забезпечення речовим майном військовослужбовців
миротворчих підрозділів
Порядок списання речового майна
Списання речового майна проводяться по актам зміни якісного стану (ф. № ІЗ),
який призначений для оформлення зміни якісного стану і розпорювання
(розбракування) речового майна, яке прийшло в непридатний стан після
закінчення встановлених термінів експлуатації, а також для оприбуткування
ганчір’я, металобрухту, тощо, отриманих при розпорюванні майна та розбиранні
технічних засобів.
Акт вибракування складається комісією військової частини,разом з висновком
заступника командира частини з тилу, подається командиру на затвердження і
служить підставою для переведення майна в 3-тю категорію.
Вибракувані предмети підлягають розпорюванню (розбиранню) не пізніше 10 днів
після затвердження акта.

13.

2. Особливості норм забезпечення речовим майном військовослужбовців
миротворчих підрозділів
Ці предмети повинні знаходитись в експлуатації з дня видачі зі складу
для підтримання норми накопичення:
не менше
2 років;
-рушники вафельні і махрові, наволочки подушкові верхні,
білизна натільна, майки і труси, спецодяг
для кухарів -
не менше
3 років;
-простирадла бавовняні, підодіяльники,
білизна тепла бумазейна,
куртка і брюки бавовняні госпітальні, халати білі медичні

14.

3. Порядок екіпіровки військовослужбовців запасу
Військовозобов’язані, призвані на навчальні та спеціальні збори, забезпечуються
речовим майном після зарахування їх до списків військової частини.
Обмундирування видається їм у готовому вигляді за рахунок майна фонду зборів,
а у разі його відсутності - за рахунок майна поточного забезпечення.
Офіцерам і прапорщикам запасу, а також студентам навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, призваним на навчальні та спеціальні збори до військових
частин (крім ВМС), обмундирування, взуття, білизна, шкарпетки,
рушники видаються нові з подальшим використанням цих предметів
(крім шкарпеток) для забезпечення призваних на збори сержантів і солдатів запасу.
Офіцери і прапорщики (мічмани) запасу, а також студенти навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, які призвані на навчальні та
спеціальні збори до військових частин ВМС, забезпечуються новим
або уживаним речовим майном. Натільна і тепла білизна, шкарпетки,
рушники видаються нові з подальшим використанням їх
(крім шкарпеток) для забезпечення призваних на збори старшин і матросів.

15.

3. Порядок екіпіровки військовослужбовців запасу
Майно фонду зборів створюється на підставі розпорядження начальника
речової служби ОК (ВМС) як за рахунок цільової видачі нових предметів,
так і за рахунок наявного вільного майна поточного забезпечення,
уживаного, але придатного для подальшого використання без ремонту або
після ремонту. Запаси шапок-вушанок, натільної й теплої білизни, рушників
для забезпечення призваних на навчальні та спеціальні збори солдатів,
матросів,сержантів і старшин накопичуються з уживаних речей за рахунок
ресурсів військових частин.
Строки носіння речового майна фонду зборів обчислюються за часом його
фактичного використання.Особисті речі військовозобов’язаних, призваних
на навчальні та спеціальні збори, приймаються військовою частиною
на зберігання.
Після закінчення навчальних та спеціальних зборів військово-зобов'язані
вибувають у власному цивільному одязі, а отримане ними речове майно
здається на склад військової частини.Здане майно дезінфікується і переться,
Сортується за ступенями придатності, ремонтується,підфарбовується,
підбирається за зростами та розмірами і допадається на зберігання.
English     Русский Rules