Вимоги керівних документів щодо обліку особового складу в підрозділах
Основні завдання обліку особового складу
Основні завдання обліку особового складу
Згідно з поставленою метою та завданнями облік особового складу поділяється на :
Персональний (поіменний) облік особового складу
Штатно–посадовий облік особового складу
Кількісний (статистичний) облік особового складу
Відповідальність за організацію та стан обліку особового складу покладається:
Всі посадові особи відповідальні за облік особового складу мають:
Командир відділення, екіпажу, взводу зобов’язаний особисто знати:
Командир роти зобов’язаний:
Форми ведення обліку особового складу у відділенні, взводі, роті
Облік особового складу у відділенні :
Облік особового скаду у взводі :
Облік особового складу в роті (батареї) :
Особливості обліку особового складу в особливий період
Для обліку особового складу у воєнний час використовуються:
Облік особового складу у воєнний час:
Командири відділень, взводів, рот зобов'язані:
До бойових втрат належать :
До не бойових втрат належать :
Дякую за увагу!
24.04M
Category: warfarewarfare

Облік особового складу

1.

Кафедра військової підготовки
офіцерів запасу
Тема 4: Організація обліку особового складу
Заняття 1:Облік особового складу
1. Види облікових документів особового складу і
правила їх ведення.
2. Ведення обліку особового складу в
відділенні,взводі,роті.
1

2. Вимоги керівних документів щодо обліку особового складу в підрозділах

3

3. Основні завдання обліку особового складу

забезпечення командирів і начальників даними
про штатну і списочну чисельність особового
складу для прийняття рішень стосовно порядку їх
укомплектування,
матеріально–технічного
забезпечення і відновлення втрат;
забезпечення командирів довідковими даними про
військовослужбовців, необхідних для прийняття
основних рішень, стосовно їх службового
використання;
документальне відображення проходження дійсної
військової служби офіцерами,
прапорщиками,
сержантами, солдатами, а також трудової діяльності
працівників ЗС України
3

4. Основні завдання обліку особового складу

виконання
облікової роботи з питань
проходження служби особового складу і розшуку
військовослужбовців;
сповіщення сімей або близьких родичів про
загиблих та вмерлих військовослужбовців, видача
документів, необхідних для порушення клопотання
про надання пільг.
4

5. Згідно з поставленою метою та завданнями облік особового складу поділяється на :

персональний (поіменний) ;
штатно–посадовий;
кількісний (статистичний).
5

6. Персональний (поіменний) облік особового складу

проводиться на кожного військовослужбовця,
працівника ЗС України і службовця окремо;
призначений для вивчення їх ділових, моральних
та інших якостей, необхідних для визначення
порядку переміщення і використання кадрів;
повинен відображати точні біографічні дані,
проходження служби, трудову діяльність та інші
відомості,
які
об'єктивно
характеризують
військовослужбовців, працівників ЗС України та
службовців.
6

7. Штатно–посадовий облік особового складу

проводиться в кожному підрозділі та в кожній
військовій частині;
призначений для здійснення систематичного
аналізу укомплектованості підрозділів і військових
частин особовим складом - згідно з посадами і
спеціальностями;
для організації контролю за рухом і службовим
переміщенням особового складу;
проводиться на кожного військовослужбовця,
працівника ЗС України і службовця окремо.
7

8. Кількісний (статистичний) облік особового складу

проводиться в інтересах отримання узагальнених
чисельних даних, які характеризують кількісний
і якісний склад військовослужбовців, працівників
ЗС України та службовців.
8

9. Відповідальність за організацію та стан обліку особового складу покладається:

у підрозділах – на командирів підрозділів;
у військових частинах, де посади начальників
штабів штатом не передбачені, – на командирів
частин;
у частинах та з'єднаннях – на начальників штабів
частин і з'єднань;
в установах, на підприємствах і в організаціях – на
начальників штабів, а там, де вони штатом не
передбачені,

на
начальників
установ,
підприємств і організацій.
9

10. Всі посадові особи відповідальні за облік особового складу мають:

організовувати ведення обліку особового складу у
підлеглих підрозділах, здійснювати постійній
контроль за його станом і реальністю;
стежити за правильним розрахунком чисельності
особового складу в облікових та звітних
документах ;
своєчасно подавати донесення щодо чисельноті
особового складу;
періодично, особисто перевіряти стан обліку
особового складу в підпорядкованих підрозділах;
проводити заняття з посадовими особами, які
безпосередньо здійснюють облік особового складу .
10

11. Командир відділення, екіпажу, взводу зобов’язаний особисто знати:

характеристики
підлеглих
йому
військовослужбовців у повному обсязі вимог,
встановлених Статутом внутрішньої служби
Збройних Сил України.
11

12. Командир роти зобов’язаний:

знати весь особовий склад роти і вести його облік
в
обсязі
вимог,
передбачених
Статутом
внутрішньої служби Збройних Сил України;
щодня доповідати начальнику штабу батальйону
про наявність і відсутність особового складу за
списком;
щомісяця перевіряти наявність військових
квитків, у військовослужбовців підрозділу, їх стан і
своєчасність записів у них змінених облікових
даних;
періодично перевіряти знання старшини роти,
командирами взводів, та командирами відділень
підлеглого їм особового складу.
12

13. Форми ведення обліку особового складу у відділенні, взводі, роті

3

14. Облік особового складу у відділенні :


Прізвище,
ім’я,
по
батькові
ПОІМЕННИЙ СПИСОК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІДДІЛЕННЯ
(ФОРМА 1-а)
Посада та
Рік
Освіта
Коли та яким Склад та місце
військ. звання
народження,
та
РВК
прожив. сім’ї
національність
спеціальність
призваний

закріпленої
зброї
Куди
вибув
Ведеться в іменному списку, який
повинен за
розмірами
відповідати
військовому
і
Пішванов Валерій
Ком.віддлення
1990р.
середня
21.03 2009р.
Батько, квитку
АК №
Володимирович
(сержант)
українець
Ізюмським
мати,
ПВ 224277
2 брати.
постійно знаходитися у командира РВК
відділення.
м.Харків
з/
п
1.
2.
Вітов Олександр
Сергійович
3.
Панченко Дмитро
Васильович
Навідник
(рядовий)
1990р.
українець
середня
21.02 2009р.
Чугуївським
РВК
Механік-водій
(рядовий)
1990р.
українець
середня
22.05 2009р.
Борівським
РВК
вул..Леніна,
б.71, кв.34
Батько,
мати,
брат.
м.Харків
вул..Фрунзе,
б.76, кв.134
Батько,
мати,
сестра.
м.Харків
вул,Сумська
б.70, кв.4
АК №
ПВ 134276
АКСУ №
АГ 457788
14

15. Облік особового скаду у взводі :

ПОІМЕННИЙ СПИСОК 1 ТАНКОВОГО ВЗВОДУ 1 ТАНКОВОЇ РОТИ

з/п
Прізвище,
ім’я та по
батькові
День,
Освіта,
місяць,
Військове
діяльність
рік
звання
до призову
народже
ння
Найменування та
№ закріплених
ведеться в журналі бойової підготовки взводу.
Посада
1.
Пішванов
Валерій
Володимирович
Ком.
сержант 01.01.
віддлення
1990р.
2.
Вітов
Олександр
Сергійович
Навідник
рядовий
02.02.
1990р.
3.
Панченко
Дмитро
Васильович
Механікводій
рядовий
16.01.
1990р.
Родинний
стан
Середня,
Не
студент одружений
НТУ
ХПІ
Середня,
Не
студент одружений
НТУ
ХПІ
Середня,
Не
студент одружений
НТУ
ХПІ
Домашня
адреса
Класна Спортивний
кваліфіка
разряд
ція
Зброї
Протигазу
м.Харків
вул.Леніна,
б.71, кв.34
АК №
ПВ
224277
ГВ 224
III
3
м.Харків
вул.Фрунзе,
б.76, кв.134
АК №
ПВ
134276
ГВ 225
III
КМС
м.Харків
вул,Сумськ
а б.70, кв.4
АКСУ

АГ
457788
ГВ 226
III
-
15

16. Облік особового складу в роті (батареї) :

Книга обліку особового
складу роти (форма №1)
СТРОЙОВА ЗАПИСКА
ведеться в книзі обліку особового складу
роти (форма №1), а для проведення вечірніх
перевірок сержантів і солдат строкової
служби, крім того, ведеться іменний список за
формою №1 ВП.
Васильович
5.
16.01.
1990р.
українець.
студент
НТУ ХПІ,
3курс
Харківська обл.,
Борівським
РВК, 22.05
2009р.
Неодружений,
батькомати-.
61002,м.Харків вул,Сумська
б.70, кв.4
Командир роти ст.. л-т : Іваненко
Солд.
і т. д.ін
тягачі
Серж.
танки
Прап.
БТР
Офіц.
БМП
і т. д. ін
ротні кулемети
ручні кулемети
Разом
карабіни
Солд.
автомати
Серж.
всього
солдати
Прап.
сержанти
Механік-водій
рядовийПідпис
№105
24.05.
2009р
Іваненк
3. ПАНЧЕНКО Дмитро
Офіц.
прапорщики
офіцери
№№ п/п
№№ п/п
№ ім’яЧисло,
Сімейне положення.
№Вид
Військове
Прізвище,
та по батькові Зброя
том
якій
Військове
ЧасДля
та відміток
обліку 2011 Особовий
складмі-сяць
Озброєння
і По
техніка
на «31»січня
р.
наказу
і
Прізвище,
ім’я та
31.01
з/п
звання
призивався
причині
звання
рік приДля поза
відміток
про і
Знаходяться
частиною
про
рік
по-батькові
Посада,
Освіта,і ініціали
і дату
куди
1. Прізвище,
сержант
Пішванов
Валерій
Володимирович
+явки зову
Посада
Прізвище
(рік батька,
тим-часове
ім’я
зачиснароджен
дружини,
військове
цивільни
у
вибув.
та по-батькові
лення
матері або іншого
по
штату -ня,
народжен
вибуття
Чисельність
звання
й фах
військкома Причини
Дата і
в
націородича.
Імена, роки
2.
рядовий Вітов Олександр
Сергійович
+
фактично
ня)
т для
номер
відсутності
списки нальніст
народження дітей.
відправки
в
наказу
2
3
4
5
6
1
частин
ь
Адреса сім’ї.
військову
3. По штату
рядовий Панченко капітан
Дмитро Васильович
Н

10
20
38частину
Командир5
віпустка
2 - - 1.
Іваненко І.І.
10.2011
ПІШВАНОВ
Валерій
Ком.
№132
01.01.
студент
Харківська
обл.,
Неодружений,
1.
По списку роти 5
3ст.л-т
101990р, 18 НТУ ХПІ, 36Ізюмським Батько-Пішванов
відрядж.
- 1 3 Віддлення,
01.04.
4.Володимирович
За
штатом
6 сержант
9рядовий
38 20
Волдимирович,10
У наявності
33
22009р20 7українець.
16 3курс
28РВК, 21.03 Володимир
шпиталь
- - - 2
мати-Пішванова Ганна
2.
навідник
Петренко П.П.2009р.
ІІ-2010
рядовий
Волдимирович
Разом
5. Серж. і солд.
2010р.
61001, м.Харків вул.Леніна,
За
списком
3 І 9рядовий
15 32 ІІ 20
10
строк.
служби 5
б.71, кв.34
3. по роках
механік-водій
Сидоренко
С.С.
І-2010
припів рядовий
пів
6. зову
ВІТОВ
Навідник,
02.02.
студент Харківська обл.,
Неодружений,
2.
У строюКомандир
5 рядовий
1
9ст.л-т
12 1990р.
27 12 НТУ
10
Олександр Сергійович
ХПІ,
Чугуївським
батько№155
4.
Шевченко
А.А.
10.2011
14 01.03.
14
28РВК, 21.02 мати-.
Разом поза
3курс
7.
взводу
2 1 3 2
л-т українець.
2009р.
61003,м.Харків
частиною вул.Фрунзе,
2009р
Відсутні
2
3
5
8
б.76, кв.134
Разом
1 танкової
роти складу
Розділ 3. ІМЕННИЙ
Список
особового
СПИСОК
РозділРозділ
1. Стислі
зведення
про
чисельність
2. Штатно-посадовий
розрахунок
Яким особового складу
“31” січня 2011року
1 танкової роти
перевірки
на січень 2011 року
Дата ідля вечірньої
військкома
2
4
2
8
16

17. Особливості обліку особового складу в особливий період

3

18. Для обліку особового складу у воєнний час використовуються:

на особовий склад, який знаходився в кадрах
Збройних Сил – облікові документи, які велись на
нього в мирний час;
на особовий склад, який призваний із запасу,
на офіцерів – особові справи і послужні картки, на
прапорщиків – особові справи, які отримані із
військкоматів; на сержантів і солдат –
обліково –
послужні картки.
22

19. Облік особового складу у воєнний час:

Військовозобов'язані,
які
призвані
за
мобілізацією, вважаються на дійсній військовій
службі з дня прибуття у військкомат для
відправлення у військову частину.
Особовий склад, який прибув із
зараховується в день прибуття в
військової частини.
запасу,
списки
22

20. Командири відділень, взводів, рот зобов'язані:

перевіряти наявність особового складу перед
початком маршу, під час привалів і після
здійснення походу, перед початком бойових дій,
в ході бойових дій та після них;
в будь-яких умовах бойової обстановки знати
про кожного військовослужбовця, який вибув зі
строю: причину вибуття, коли, де, при яких
обставинах це мало місце;
щоденно та після кожного бою доповідати
своєму безпосередньому начальнику про
втрати особового складу.
22

21. До бойових втрат належать :

загиблі на полі бою;
загиблі від засобів масового ураження та інших
видів озброєння противника незалежно від
місця загибелі;
вмерлі від ран та інших бойових уражень,
контузій, каліцтв, здобутих як на фронті, так і в
тилу;
вмерлі від хвороб, пов'язаних із перебуванням на
фронті;
зниклі без вісті;
взяті в полон;
загиблі ( вмерлі) внаслідок подій, пов'язаних із
виконанням завдань, як на фронті, так і в тилу.
22

22. До не бойових втрат належать :

померлі в лікувальних закладах усіх видів від
хвороб та інших причин, не пов'язаних із
перебуванням на фронті;
які покінчили життя самогубством;
засуджені воєнними трибуналами до смертної
кари;
які загинули від необережного поводження зі
зброєю, в аваріях та інших випадках, не
пов'язаних
із
виконанням
завдання
командування.
22

23. Дякую за увагу!

3
English     Русский Rules