Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Основні тенденції розвитку економіки Казахстану
6.58M
Category: economicseconomics

Сільське господарство Казахстану у світовій агропродовольчій системі

1. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК
імені І.В. Поповича
Дисципліна “Світове сільське господарство”
Сільське господарство Казахстану у світовій
агропродовольчій системі
Студентки 1 курсу ФЕМ
Тепліцької Наталії
Львів – 2018

2.

Загальна площа близько 270.2 млн. га (9 за площею країна світу )
Населення близько 17.8 млн. людей
Площа землі, що обробляється становить – 222.5 млн, га (65%
всіх територій)
Сільськогосподарські угіддя – 21.9 млн, га
Пасовища – 187.51 млн га
В галузях АПК зайнято 19% населення

3. Основні тенденції розвитку економіки Казахстану

1. Поступове зменшення чисельності населення і загальне
демографічне старіння. В сільській місцевості проживає 43 %
населення.
2. Зростання платоспроможного попиту населення (ВВП на одну
особу перевищує середні по країнах Центральної Азії значення)
3. Домінуюча форма господарювання – селянські фермерські
господарства (177.1 тис.од) з середньою площею 28 га і великі
аграрні холдинги-експортери зернових та олійних культур ( 9
підприємств)
4. Світові фінансові кризи чи економічний спад в окремих
країнах впливає на розвиток с-г (зростання вартості кредитів вимагає
збільшення державних бюджетних витрат)
6. Лібералізація світової торгівлі в рамках Світової організації торгівлі
(СОТ) поступове збільшення інвестицій з Китаю
7 . Часка галузей сільського господарства в експорті становить 18%
8. Застосування імпортних техніко-технологічних інновацій в
агропродовольчому секторі,

4.

٠ В Казахстані домінує екстенсивний тип розвитку галузей сільського
господарства.
٠ В Казахстані значне сприяння розвитку аграрного сектора з боку
держави зумовлене ефективною системою сільськогосподарських
кооперативів. Фонд фінансової підтримки сільського господарства основний оператор державних програм розвитку мікрокредитування в
агросекторі.
В структурі виробленої валової с-г продукції на галузь рослинництва
припадає 52.5% і 47.5 % - на тваринництво
Середня рентабельність вирощування продукції рослинництва
становить 30 % і 16 % - в галузях тваринництва
Найбільші площі ріллі відведено під вирощування пшениці ,кукурудзи,
соняшнику
захстані

5.


Валове виробництво продукції рослинництва перевищує
вартість виробленої тваринницької продукції
В галузі тваринництва домінує вирощування ВРХ -6.2 млн гол .
Впроваджуються інновацій у кормовиробництві та утриманні
свійських тварин. В країні найбільш сприятливі передумови
для розвитку скотарства в усіх областях.
Поголів’я свійських тварин в усіх категоріях господарств
Казахстану в 2012-2017 рр.
Рік
ВРХ
Вівці і
кози
Свині
Коні
Вербл
юди
Птиця,
млн гол
2012
5 702,4
18 091,9
1 204,2
1 607,4
173,2
32,9
2013
5 690,0
17 633,3
1 031,6
1 686,2
164,8
33,5
2014
5 851,2
17 560,6
922,3
1 784,5
160,9
34,2
2015
6 032,7
17 914,6
884,7
1 937,9
165,9
35,0
2016
6 183,9
18 015,5
887,6
2 070,3
170,5
35,6
2017
6 247,2
17 947,2
831,1
2 113,2
172,5
37,8
За 5 років поголів’я ВРХ зросло на 10%, а поголів’я птиці на 14%.

6.

В 2016 р. споживання сільськогосподарської продукції перевищило 35
млрд дол. США
Значна увага приділяється експорту продукції птахівництва – яєчних
продуктів з 2014 р.
Яєчні продукти експортуються в Китай,Узбекистан, Таджикистан,
Киргизтан, ОАЕ,
Незначна частка прямих іноземних інвестицій в с-г та харчову
промисловість Казахстану
.
-Казахстан імпортує 22 % молокопродуктів (зокрема 40 % вершкового масла і 96 % згущеного
молока) і сири (51 %). Зазначені товари постачаються зокрема з України.
-Споживання молокопродуктів становить 55 кг на особу щорічно

7.

У Казахстані з 2015 р. ї приділяється пильна увага питанням
захисту навколишнього середовища. Чинні закони жорстко
регулюють застосування хімічних речовин, диктують порядок і
масштаби використання мінеральних добрив, а також виключають
скидання відходів сільгоспвиробництва в довкілля.
Екологічно чисті технології в у сільському господарстві
впроваджуються переважно під адміністративним тиском

8.

Уряд Казахстану всебічно стимулює впровадження
енергоефективних технологій виробництва вгалузях сільського
господарства

9.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules