Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
ДИСЦИПЛІНА ВИВЧАЄ:
Студент повинен знати та вміти:
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
381.11K
Category: economicseconomics

Економіка світового сільського господарства

1.

Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Факультет аграрного менеджменту
Кафедра адміністративного менеджменту та
зовнішньоекономічної діяльності
Економіка світового сільського
господарства
Лектор: к.е.н., доц. Кроп Павло Борисович
Практ.: к.е.н., ас. Денисенко Людмила Сергіївна
2016р.

2. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців

Основною метою опанування навчальної дисципліни “Економіка
світового сільського господарства” є глибоке вивчення студентами
закономірностей розвитку світового сільського господарства, озброїти
майбутніх фахівців систематизованими та узагальненими знаннями про
економіку сільського господарства окремих країн і регіонів у контексті
загальносвітових
тенденцій
розвитку
виробництва та міжнародних зв'язків.
сільськогосподарського

3.

МЕТА, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
ЕКОНОМІКА СВІТОВОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ЗАВДАННЯ КУРСУ :
вивчити рівень розвитку продуктивних сил сільського господарства у
різних країнах і регіонах світу;
проаналізувати тенденції міжнародної взаємодії між аграрними секторами
держав світу;
дослідити рівень розвитку агропродовольчих ринків різних країн і
частин світу;
вивчити передумови виникнення глобальної продовольчої проблеми
та визначити шляхи її вирішення
розглянути перспективи для сільського господарства України
в умовах євроінтеграції

4. ДИСЦИПЛІНА ВИВЧАЄ:

- глобалізацію і проблеми світової продовольчої безпеки;
- продовольчі можливості материків;
- продовольчі ресурси, виробництво сільськогосподарських культур;
- продовольчі ресурси, виробництво продукції тваринництва;
- продовольчі ресурси Світового океану;
- піраміду харчування людини;
- світовий ринок тваринницької продукції та тенденції його розвитку;
- світовий ринок продукції зернових культур та тенденції його розвитку;
- світовий ринок овочів, фруктів і субтропічних кормових рослин;
- тенденції сільського господарства різних країн і регіонів;
- застосування зарубіжного досвіду в українському, світовому
сільському господарстві, потенціал продовольчих ресурсів;
- екологію і якість продуктів харчування в умовах глобалізації.

5. Студент повинен знати та вміти:

основні закономірності формування та розвитку світового сільського
господарства та окремих регіонів,
методи та шляхи використання зарубіжного досвіду в сільському
господарстві України,
аналізувати тенденції розвитку сільського господарства в окремих
країнах та регіонах,
визначати переваги та недоліки його розвитку,
аналізувати світове виробництво рослинницької та тваринницької
галузей,
аналізувати динаміку світових цін на сільськогосподарську продукцію,
аналізувати ресурси світового океану,
аналізувати та робити висновки по вивченню основних тенденцій
розвитку світових ринків сільськогосподарської продукції.

6. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасне господарство являє собою складну економічну
систему взаємодіючих національних господарств усіх країн світу,
взаємозв’язаних між собою економічними відносинами. Ця
сукупність економічних, фінансових і політичних зв’язків між
країнами різних соціально-економічних типів, що склалися в
результаті міжнародного поділу праці, проявляється у створенні
світового ринку. Причому, взаємозв’язки між країнами посилюються
з поглибленням міжнародного поділу праці, які виявляються у
спеціалізації окремих країн при виробництві певних видів продукції
та послуг і у подальшому обміні ними.
Світове господарство базується на світовому ринку. Воно не
розділене непрохідною стіною. Через світовий ринок відбуваються
загально-торговельні, науково-технічні та інші економічні зв’язки між
країнами та регіонами світу, що здійснюється в рамках сучасного
світового господарства, що є об’єктивною реальністю. Через ринок
реалізується взаємодія між локальними та регіональними ринками
на основі міжнародного розподілу праці.

7.

7
English     Русский Rules