Сільське господарство України
Господарство
Сільськогосподарські угіддя
Загальна характеристика
Рослинництво
Овочівництво
Тваринництво
Виробництво деяких видів продукції
Кінець
469.71K
Categories: economicseconomics industryindustry

Сільське господарство України

1. Сільське господарство України

Презентація
Учня 9-Б класу
Фінансового Ліцею
Лискова Антона

2. Господарство

Сільське господарство України – одна з провідних
галузей економіки України.
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним,
безпечним, доступним продовольством, сільське
господарство України спроможне на вагомий внесок у
розв'язання світової проблеми голоду. Його потенціал
виробництва значно перевищує потреби внутрішнього
ринку

3. Сільськогосподарські угіддя

Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн гектарів,
або 70% загального фонду країни. 78,9%
сільськогосподарських угідь — орні землі і багаторічні
насадження, 13,0% — пасовища, 8,4% — сіножаті.
Найвища частка орних земель — у степових районах
(70 — 80%) і лісостеповій зоні. Пасовища зосереджені, в
основному, в Карпатах, на Поліссі та в південно-східних
степових областях, сіножаті — в долинах рік лісової і
лісостепової зон.

4. Загальна характеристика

Сільське господарство складається з рослинництва і
тваринництва.
Рослинництво включає вирощування зернових, технічних,
кормових, овочевих, баштанних культур і картоплі,
садівництво, виноградарство і квіткарство.
Основна зернова культура України — озима пшениця.
Основні райони її вирощування — Лісостеп і північні райони
Степу. Яра пшениця має нижчу врожайність у порівнянні з
озимою, її посіви розміщені головним чином у степових
районах України з більш суворими зимовими умовами, де
практично відсутній постійний сніговий покрив.

5. Рослинництво

Третє місце серед зернових за площею посівів посідає
кукурудза. Найкращі умови для її вирощування —
північний і центральний Степ, південь Лісостепу.
Значні площі в Україні відводяться під гречку. Найбільші
посіви гречки зосереджені в Поліссі, а також частково в
Лісостепу.
Просо переважно вирощують у Лісостепу та Степу.
Рис як продовольчу культуру вирощують на поливних
землях у Миколаївській, Херсонській областях та в
Криму.

6.

Картопля й овочі — цінні, багаті на вітаміни продукти
харчування. Картопля використовується як продукт
харчування, для технічної переробки на спирт, крохмаль,
патоку і як корм для тварин. Основні райони виробництва
картоплі — Полісся і Лісостеп, а також передмістя
великих міст.
Овочівництво поширене по всій території України і має в
основному азональний характер.

7.

Зернові та зернобобові культури:
• 2010 — на 1 грудня намолочено 41,5 млн т з площі 14,6 млн
га. Середня врожайність — 2,85 т/га проти
• 2009 — на 1 грудня намолочено 47,9 млн т з площі 15,4 млн
га.
• 1997 — 35,4 млн т зерна
• 1991 — 38,7 млн т зерна
Кукурудза на зерно:
• 2010 — на 1 грудня зібрано 12,0 млн т з площі 2625,0 тис.га
за середньої урожайності 4,58 т/га.
• 2009 — на 1 грудня зібрано 10,1 млн т з площі 1992,0
тис.га, урожайність — 5,09 т/га.

8.

Соя:
• 2010 — 1,67 млн т з площі 1038,0 тис.га, Середня
врожайність — 1,61 т/га.
• 2009 — 1,02 млн т з площі 624,0 тис.га за середньої
врожайності 1,63 т/га.
Насіння соняшнику:
• 2010 — одержано 7,15 млн т з площі 4436,0 тис.га,
Урожайність — 1,61 т/га.
Озимий ріпак:
• 2010 — на 1 грудня посіяно 1034,0 тис.га, що становить
85% від запланованих 1223,0 тис.га.

9. Овочівництво

Україна входить у першу десятку світових лідерів за
валовим виробництвом овочевої і баштанної продукції,
а у розрахунку на душу населення займає дев'яте місце у
світі. Проте серед 20-ти передових країн світу Україна
посідає лише 18-те місце за рівнем урожайності.
Генетичний потенціал вітчизняних сортів і гібридів
використовується лише на 30 відсотків.

10. Тваринництво

Тваринництво України посідає в сільському господарстві
України місце своєрідної «переробної» галузі, що переробляє
продукцію рослинництва на харчові продукти і технічну
сировину. У структурі валової продукції сільського
господарства, тваринництво становить понад 38%. Основні
його галузі — скотарство, свинарство, вівчарство,
птахівництво. До тваринництва також
належать рибництво, бджільництво та шовківництво.
Загалом завдання тваринництва полягають у виробництві
високоякісних продуктів харчування та цінної сировини
для харчової та легкої промисловості. Виробничий процес у
тваринництві більш механізований і сприяє переведенню
галузі на промислові основу.

11. Виробництво деяких видів продукції

М’ясо:
• 1991 — 4,1 млн т
• 1997 — 1,9 млн т
• 2001 — 2,3 млн т
• 2007 — 2,8 млн т
• 2012 — 3,1 млн т

12.

Молоко:
• 1991 — 22,7 млн т
• 1997 — 13,7 млн т
• 2001 — 13,4 млн т
• 2007 — 12,3 млн т
• 2012 — 11,4 млн т

13. Кінець

Дякую за Увагу!
English     Русский Rules