ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ
СОЦІОГЕОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ
ЗАВДАННЯ ТВАРИННИЦТВА
КОРМОВА БАЗА
СКОТАРСТВО
Виробництво мяса
СВИНАРСТВО
ВІВЧАРСТВО
ПТАХІВНИЦТВО
Виробництво яєць
РИБНИЦТВО
БДЖІЛЬНИЦТВО
ШОВКІВНИЦТВО
Поголів’я основних видів худоби
Проблемне питання
Причини занепаду тваринництва
Карта “Тваринництво України”
Завдання
Бесіда
Домашнє завдання
5.98M
Category: industryindustry

Тваринництво України

1. ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

2. СОЦІОГЕОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

• Які сільськогосподарські культури вирощують на вашій дачній
ділянці (присадибній ділянці)?
• Чи пов’язана «спеціалізація» вашого городу з природними умовами
краю?
• Які несприятливі природні явища загрожують с/г культурам?
• Назвіть основні технологічні процеси городу (що потрібно робити,
щоб там щось виросло?)
• Які види продукції виготовляє ваша «домашня харчова
промисловість»?
• Які види продуктів поставляє до вашого столу домашнє виробництво?
• Чи може фермерське господарство бути повністю натуральним, тобто
забезпечити себе всіма речами, необхідними для життя сучасної
людини?

3.

• Тваринництво — друга після рослинництва
галузь сільського господарства.
• У структурі валової продукції сільського
господарства, тваринництво становить понад
38 %.
• Основні його галузі — скотарство,
свинарство, вівчарство, птахівництво. До
тваринництва також належать рибальство,
бджільництво та шовківництво.

4.

5. ЗАВДАННЯ ТВАРИННИЦТВА

• Виробництво високоякісних продуктів
харчування та цінної сировини для харчової
та легкої промисловості.
• Виробничий процес у тваринництві більш
механізований і сприяє переведенню галузі
на промислові основу.

6. КОРМОВА БАЗА

• польове виробництво кормів — вирощування кормових
і зернофуражних культур, а також використання відходів і
побічної продукції зернових, технічних та інших культур;
• лучно-пасовищне виробництво кормів — пов'язане з
використанням природних кормових угідь — сіножатей та
пасовищ;
• промислове виробництво кормів — виробництво
комбінованих
кормів
зайнята
комбікормова
промисловість, на якій як сировину використовують зерно
і продукти його переробки, а також олійної, цукрової,
м'ясної, рибної промисловості.

7. СКОТАРСТВО

• Скотарство— одна з найважливіших галузей тваринництва. Воно
поширене на всій території України (поголів'я великої рогатої худоби
на початок 2009 року становило 5,16 млн голів). Найбільше великої
рогатої худоби в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь —
у Карпатах, лісостепу і на Поліссі, найменше — у степу.

8.

• Скотарство дає найбільший обсяг
тваринницької продукції — молока і м'яса.
За співвідношенням виробленої
продукції розрізняють кілька напрямів
скотарства:
• молочне
• м'ясне
• м'ясо-молочне
• молочно-м'ясне

9.

• Молочне скотарство розвивається переважно
там, де є пасовища із соковитими травами
(Полісся) або навколо великих міст, де є значний
споживач свіжого молока.

10.

• Для районів інтенсивного землеробства з
високою часткою посівних площ кормових
культур, а також сіножатей і пасовищ,
властивий молочно-м'ясний напрям
(Лісостеп, південь Полісся).

11.

• М'ясо-молочне скотарство поширене в тих районах, де в
кормовій базі переважають висококалорійні корми. Це
степова, посушлива зона, де трави влітку висихають
(Миколаївська, Херсонська області, степовий Крим).

12.

• М'ясний напрям розвивається лише у
спеціалізованих на вирощуванні молодняка
господарствах, які виникли при цукрових,
крохмалепатокових, спиртових заводах,
відходи яких є висококалорійними
кормами. Загалом в Україні переважає
скотарство молочно-м'ясного напряму.

13. Виробництво мяса

14. СВИНАРСТВО

• Друга за значенням галузь тваринництва — свинарство.
Найрозвинутіше воно в степу та лісостепу, де є багато
концентрованих кормів.

15.

• На Поліссі свинарство базується на картоплі, але, оскільки
цей корм дорогий, собівартість продукції свинарства тут
вища, ніж у лісостепу.
• Свинарство залежно від типів годівлі має певні виробничі
напрями.
• У господарствах лісової зони та лісостепу, що базуються
на картопле- і бурякоконцентратному типах годівлі,
провідною спеціалізацією є м'ясо-сальна.
• У степу, де в кормах висока частка дешевих концентратів,
відображені риси сального напряму свинарства.

16. ВІВЧАРСТВО


Вівчарство поширене, головним чином, у степу, особливо південному, та
Карпатах. У степу розвивається вовняне, переважно тонкорунне і
напівтонкорунне вівчарство, яке дає якісну вовну. Базується воно на дешевих
пасовищних і грубих кормах.
Для вівчарства використовують у степу сухі вигони і пасовища. Вівці добре
переносять посуху, холод і можуть добувати корм навіть з-під снігу
завглибшки до 20 см. На Поліссі та в Карпатах переважає грубововняне,
шубне вівчарство, що дає високоякісні, міцні, теплі овчини, з яких
виготовляють кожухи.

17. ПТАХІВНИЦТВО

• Птахівництво розвинуте в усіх регіонах. Розводять гусей, качок,
курей, індиків. Найбільшу увагу приділяють збільшенню поголів'я
курей для отримання м'яса і яєць. Створено великі спеціалізовані
птахофабрики поблизу великих міст, промислових та рекреаційних
центрів.

18. Виробництво яєць

19. РИБНИЦТВО

• Дедалі важливішого значення набуває
ставкове рибництво. Розводять переважно
коропа. Товарне значення має форель.

20. БДЖІЛЬНИЦТВО

• Бджільництво поширене в усіх зонах, але
найкращі умови для його розвитку — на Поліссі,
у широколистяних лісах та в лісостепу.

21. ШОВКІВНИЦТВО

• Шовківництво (розведення тутових і дубових
шовкопрядів) добре розвинуте в степових і
частково в лісостепових областях.

22.

23. Поголів’я основних видів худоби

24.


Загальний спад за цей період можна оцінити наступним чином: ВРХ
– мінус 60%, (корови – мінус 56%); свині – мінус 7,5%; вівці та кози –
мінус 29%; коні – мінус 55%.

25. Проблемне питання

• Як на вашу думку, які причини
занепаду тваринництва в Україні?

26. Причини занепаду тваринництва

• Скажіть, яка економічна система прийшла
на зміну плановій і панує зараз?

27.

• Ринкова, яка орієнтується на потреби
споживача, а отже виробляє і продає
стільки, скільки населення здатне купити.
• Отже – це перша причина – перехід до
ринкової економіки.

28.

• Пригадайте з минулої теми, який відсоток
розораності території України

29.

• 70% - 41.8 млн. га – відповідно,
відбувається скорочення пасовищ – 11.4%,
а це призводить до зменшення кормової
бази).
Друга причина – недостатнє забезпечення
кормами.

30.

• Які умови потрібно створити для
вирощування худоби?

31.

• Обладнані приміщення, кваліфіковані
кадри, ветеринари, велика кількість енергії
матеріалу і робочої сили
Третя причина – надмірна матеріало-,
енерго- та трудомістка галузь.

32.

• Від чого залежить якість продукції
тваринництва?

33.

• Від їх здоров’я – робота селекціонерів, не
збалансоване за вмістом худоби і птахів не
дає господарствам змоги досягти високої
продуктивності тварин, це призводить до
збільшення термінів їх вирощування і
вигодовування
• Четверта причина - низька генетична
якість тварин

34.

Пята причина - високі ціни на
корми.
Шоста причина - недостатнє
фінансування.
Сьома причина - несприятлива
кон'юнктура ринку.

35.

36. Карта “Тваринництво України”

37. Завдання

1.Використовуючи карти атласу, порівняйте
розвиток тваринництва у двох областях
України
2.Порівняйте спеціалізацію тваринництва на
Поліссі й у степу. Якими чинниками зумовлені
відмінності?

38. Бесіда

1. Що таке сільськогосподарська зона?
2. На вирощуванні яких культур
спеціалізується поліська зона?
3. На території якої зони сільське
господарство є найбільш інтенсивним?
4. Які галузі сільського господарства
найбільше розвинені в степовій зоні?

39. Домашнє завдання

• Опрацювати параграф
• Підготувати повідомлення на тему:
«Тваринництво Хмельничини»
English     Русский Rules