Тақырыбы:
233.20K
Category: educationeducation

Жүйелі,гуманистік,құзыретті тәсілдер негізінде әрекетететін мектеп моделі

1. Тақырыбы:

Жүйелі,гуманистік,құзыретті
тәсілдер негізінде әрекетететін
мектеп моделі

2.

Мектеп
оқушылармен
олардың атааналарымен
ұстаздар
қауымдастықпен
білім үрдісінде жеке
оқушының тұлғасын
жоғары өнегелілік ісәрекет мақсатында
қалыптастыратын
орын әрі білім әлемі

3.

Мақсаты
Оқуға жүйелі
инновациялық тұрғыдан
келу арқылы білім
сапасын көтеру және
мұғалімдердің кәсіби
шеберлігін арттыру

4.

Қазіргі мектеп
оның табысты қызметі сапалы білім
беру үдерісі және педагогикалық
ұжымның, соның ішінде басшы
кадрлардың жоғары кәсіби еңбегі
нәтижесінде жүзеге асырылады

5.

Мектептердің түрлері:
1) білім беру
сипатына қарай:
жалпы білім
беретін және
кәсіптік
2) берілетін білім
көлеміне қарай:
бастауыш, орта,
жоғары;
3) балаларды
жынысына қарай
бөліп оқытатын
мектептер
4) оқытудың тілдік
нысанына қарай:

6.

Мектеп моделі (басқару жүйесі)
Мектеп директоры
Ата-аналар
комитеті
Педагогикалық
кеңес
Мектеп
директорының
орынбасары
Кәсіподақ
ұйымы
Педагогикалық
қызмет
Әдістемелік
бірлестіктер
Әдістемелік
кеңес
Аттестаттау
комиссиясы

7.

Мектепті басқарудың
мақсаты
Қазақстан
Республикасындағы
орта білім берудегі
мемлекеттік
саясатты жүргізу
Білім берудуге
азаматтардың
Конституциялық
құқығын
қамтамасыз ету
Қоғамның жеке
тұлғанын
сұранысын
қанағаттандыру

8.

Мектептің өзекті
мәселесі
Оқытудың ақпараттық
коммуникациялық технологиясын
тиімді қолдна отыырп, мұғалімнің
кәсіби шеберлігі мен құзыреттілігін
жетілдіру.Жан-жақты дамыған
жеке тұлға тәрбиелеу

9.

Жалпы білім беретін мектеп
Жалпы білім беретін мектеп әрқайсысы дербес қызмет жасай
алатын үш басқыштан: бастауыш,
негізгі және жоғарғы
басқыштардан тұратын, негізгі
және қосымша білім беру
бағдарламаларын жүзеге
асыратын, орта, жалпы білім
беретін оқу орны

10.

Мектепті басқару түрлері
1.Мектептің қызметін
басқару
Мектептегі білім беру
жағдайын талдау және
мониторинг
Білім беруді ресурстық
қамтамасыз ету
Ағымдық
жоспарлау,ұйымдастыру
бақылау-бағалау,түзету
Кадрлармен жұмыс

11.

Мектептің дамуын
басқару
Мектептің даму
болашағы,қазіргі
таңдағы
тенденциялардың
мониторингісі
Стратегияларды
анықтау және жүзеге
асыру
Инновациялық
үдерістерді қолдау
Адами ресурстарды
дамыту
English     Русский Rules