МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
66.19K
Category: educationeducation

Методологія наукового дослідження. Індивідуальні підсумкові завдання

1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Індивідуальні підсумкові
завдання
1

2.

Індивідуальні підсумкові завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вимоги до оформлення й підготовки
індивідуального підсумкового
завдання
Завдання виконується студентом
самостійно й захищається під час
практичних занять.
Обсяг завдання визначає студент, але
воно не має перевищувати 5 сторінок
тексту (формату А4).
Формат виконання завдання довільний.
Обов'язковим елементом є обґрунтування
всіх складових першого завдання.
Використання додаткових джерел має
бути оформленим у вигляді посилань та
списку використаних джерел.
Завдання 2 має містити лише власні
думки й аналіз власних дій.
Основним критерієм оцінювання роботи є
самостійність роботи студента.
2

3.

Індивідуальні підсумкові завдання
Обґрунтувати дослідження:
визначити будь-яку проблему з
психологічної або соціальнопсихологічної тематики й обґрунтувати
необхідність її дослідження;
сформулювати тему дослідження з
визначеної проблеми;
відповідно теми визначити: об'єкт,
предмет, мету й гіпотезу (гіпотези)
дослідження.
2. Підготувати звіт-рефлексію щодо
виконання завдання 1, відзначивши:
що під час виконання завдання було
легко й чому;
що викликало утруднення, з чим вони,
на Вашу думку, пов'язані;
власні досягнення за результатами
виконання роботи.
1.
3
English     Русский Rules