Види договорів, що регулюють інвестиційний процес
559.86K
Categories: financefinance lawlaw

Види договорів, що регулюють інвестиційний процес

1. Види договорів, що регулюють інвестиційний процес

Роботу виконав
Студент групи ФК-14-5
Драгулов Дмитро

2.

У ринкових умовах державне
регулювання інвестиційного
процесу зводиться до захисту
інтересів споживача
інвестиційних товарів шляхом
використання податкових і
фінансово-кредитних важелів,
за допомогою ліцензування,
стандартизації і нормування,
застосування екологічного і
санітарного контролю,
антимонопольних мір. Усі ці
міри повинні враховувати
суб'єкти інвестиційної
діяльності, вступаючи в
договірні відносини.

3.

Договір - це угода двох і більш сторін, що
обумовлює встановлення, чи зміна припинення
обов'язків і прав. На основі договору
здійснюється регулювання організаційноекономічних і правових відносин між суб'єктами
інвестиційної діяльності. Договір полягає для
організаційно-технологічного розподілу і
юридичного закріплення зобов'язань і
визначення відповідальності учасників угоди.

4.

Взаємини між суб'єктами інвестиційної діяльності
регулюються договором підряду - правовим
документом, відповідно до якого підрядчик
зобов'язаний у встановлений термін виконати для
замовника зазначену в договорі роботу,
застосовуючи власні чи матеріали замовника;
обов'язком замовника є приймання виконаної роботи
у встановлений термін з оплатою по зазначеній у
договорі ціні.

5.

У залежності від мети господарського договору,
договір підряду полягає:
на капітальне будівництво;
на виробництво проектних і дослідницьких
робіт;
на виконання науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт.

6.

Договірна документація, як правило, складається з
договору і додатків, у яких приводяться необхідні
пояснення, обґрунтування і розрахунки, технічна
документація. Договір містить загальні, додаткові й
особливі умови. Загальні умови - це типові, незмінні
для усіх випадків вимоги, установлювані чинним
законодавством.
English     Русский Rules