Соціология як наука
Соціология
З’ясовуючи науковий статус соціології важливо розрізняти об’єкт і предмет соціології. 
Функції соціології.
Теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки. 
Засновник соціології як науки
Висновок
176.73K
Category: sociologysociology

Соціология як наука

1. Соціология як наука

2. Соціология

Соціоло́ гія (від лат. societas — «суспільство» та
грец. λογος — «вчення», «знання», «наука») наука про
умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження.
Соціологія постала з епохи Просвітництва як системнокритична наука соціального і зайняла проміжне місце між
природничими та гуманітарними науками.

3.

Соціологія – молода наука, яка вивчає найбільш
складний, мінливий об'єкт – людське суспільство, його
структуру, закони розвитку, поведінку людини. Це та наука,
яка формує та утверджує погляд на громадянське суспільство
як взаємопов'язану цілісність, яка постійно перебуває у стані
мінливості та розвитку.

4.

Серед соціальних наук, які мають об'єктом свого
дослідження суспільство, соціологія вирізняється складністю
предмету - закономірностей функціонування, розвитку і
взаємодії соціальних спільнот різного типу.

5. З’ясовуючи науковий статус соціології важливо розрізняти об’єкт і предмет соціології. 

Об’єктом соціологічного пізнання є:
• Суспільство як цілісна соціальна реальність;
• Об’єктивна реальність, що відбиває ту іншу сторону
суспільного життя;
• Розвиток і функціонування суспільства;
• Такі об’єктивні явища суспільства, як соціальні відносини,
соціальні зв’язки, соціальні організації, соціальні інститути.

6. Функції соціології.


Теоретико-пізнавальна.
Практично-перетворювальна функція.
Інформаційна функція.
Критична функція.
Описова функція.
Прогностична функція
Перетворювальна

7. Теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки. 

Соціологія як самостійна наука виникла не через
появу нового об’єкта дослідження, а через те, що в
суспільних науках, що існували, виникли проблеми, які
неможливо було вирішити в рамках цих наук за допомогою
наявних методів.

8. Засновник соціології як науки

Соціологія як самостійна галузь наукового знання
заявила про своєму виникненні у першій половині XIX ст.
Першим, хто дав назву новій науці про суспільство, визначив
її місце в системі наук, специфіку предмета і методології був
французький філософ Огюст Конт.

9. Висновок

Соціологія — наука про становлення, розвиток і
функціонування суспільства, його елементів, соціальних
відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх
взаємодії.
Соціологія має справу не лише з абстрактними
законами та категоріями, а й з конкретними фактами
дійсності. Її висновки та узагальнення здебільшого мають
частковий, а не універсальний характер.
Отже, соціологія функціонує у тісній взаємодії з
комплексом соціально-гуманітарних наук, генеруючи ідеї,
теорії про людину, її місце і роль у системі соціальних зв'язків
тощо.
English     Русский Rules