Підприємство на ринку чистої монополії.
1. Характерні риси чистої монополії.
Монополія можлива за таких умов:
Окрім цього не передбачається що:
Різновиди монополії
2. Попит на продукцію монополіста.
Необхідною умовою максимізації прибутку монополії є
3. Вибір оптимальних обсягів випуску монополістом.
5. Ефективність використання ресурсів за умов чистої монополії.
Висновок
6. Крива пропозиції монополії.
7. Монопольна влада
Ступінь монопольної влади вимірюється індексом Лернера
Фактори, що впливають на монопольну владу:
8. Цінова дискримінація
За умовами, що забезпечують можливість встановлення різних цін на один і той же товар виділяють наступні види цінової
Дискримінація першого ступеня
Дискримінація другого ступеня
Дискримінація третього ступеня
2.62M
Category: economicseconomics

Підприємство на ринку чистої монополії

1. Підприємство на ринку чистої монополії.

2. 1. Характерні риси чистої монополії.

Монополія - це така організація
ринку при якій існує один продавець.
Крива попиту на продукцію монополії
співпадає з кривою галузевого
попиту.
Монополія як єдиний продавець по
суті є галуззю, що виробляє певний
продукт.

3. Монополія можлива за таких умов:

Відсутні
абсолютні замінники
продукту, що виробляються
монополією.
Вхід на ринок (в галузь)
заблокований.

4. Окрім цього не передбачається що:

Продукт
монополії однорідний
Монополії протистоїть велика кількість
споживачів.
Монополія та споживачі мають
абсолютне знання про основні
параметри ринку.

5. Різновиди монополії

Закрита
монополія – захищена від конокуренції
юридичними обмеженнями (патентний захист,
інститут авторських прав).
Природня
монополія – галузь в якій LATC досягають
minлише тоді коли одна фірма обслуговує весь
ринок.
Відкрита
монополія – фірма на деякий час стає
єдиним постачальником продукції, не маючи при
цьому ніякого спеціального захисту від конкуренції.

6. 2. Попит на продукцію монополіста.

P
P
D
P1
p
А
Q
B
D
А
Q

7.

Отже
MR від продажу п’ятої одиниці
продукції дорівнює фактично цій ціні.
A=MR=P

8.

Тобто маємо
Q1*∆P – втрати виробника від зниження ціни
Р*∆Q – додатковий дохід отриманий від продажу додаткових
одиниць продукції
Для дуже малих змін в ціні зміни загального доходу
можна записати
∆ТR=P*∆Q+Q*∆P
∆TR/∆Q=MR=P + Q*∆P/∆Q

9.

Величина
відхилення MR від ціни залежить вид
еластичності попиту по ціні.
MR=
P+Q*∆P/∆Q=P+Q/P*∆P/∆Q*P=P(1+Q/P*∆P/∆Q)=P(1+1/εpD)
εpD = ∆Q/∆P*P/Q
1/εpD=∆P/∆Q*Q/P
MR= P(1+1/εpD) Слід пам’ятати що εpD<0.

10.

Це пояснюється наступним чином:
∆MR/∆Q=∆(P+Q*∆P/∆Q)/∆Q
∆MR/∆Q=(∆P+∆Q*∆P/∆Q)∆Q=2*∆P/∆Q
Q=a-bp
p=(a-q)b
TR=P*Q=(a/b-Q/b)Q=(a/b)Q=Q*a/b-Q21/b
MR=a/b-Q*2/b

11.

P
Tgα=1/b
 
Tgβ=2/b
β
α
MR
D
Q

12.

Темпи
зміни MR відносно Q в два рази
більше темпу зміни ціни при лінійній
залежності попиту від ціни.
∆MR/∆Q=2∆P/∆Q
MR==a/b-Q*2/b

13.

1) Якщо εpD=-1
MR=0
2) Якщо εpD>-1
MR>0
3) Якщо εpD<-1
MR<0

14. Необхідною умовою максимізації прибутку монополії є

MR=MC
Монополія що максимізує прибуток завжди обирає ціну
попиту тобто при
|εрd|>1
Для довідки цього залишаємо
MR=MC
MC=P(1+1\εрd)=>P=MC\(1+1\εрd)

15.

1.Якщо
|εрd|=1 ціну визначити не можна
P=MC\(1-|1\εрd|)
2.Якщо
1.і
Отже
|εрd|<1 то
P<0
2.не мають економічного сенсу
монополія максимізує прибуток лише |εрd|
>1

16. 3. Вибір оптимальних обсягів випуску монополістом.

При
розгляді рівноваги число
конкурентної фірми ми використовували
цінову рівновагу (максимізації прибутку)
яка діє для будь-якої фірми в тому числі
монополії.
MR=MC

17.

Період
Короткостроков
Гранична умова
Збільшувати
обсяги випусу до
Перевірка прибутку
1. Якщо P>ATC
підприємство максимізує
прибуток
2. Якщо P=ATC досягнено
рівня беззбитковості
3. Якщо AVC<=Р<ATC
підприємство мінімізує
збитки
4. Р<AVC підприємство
повинно

18.

Період
Гранична умова
Довгострокови
й
Збільшувати
обсяги випуску до
рівня LMR=LMC
Перевірка прибутку
1. Якщо P>LATC
підприємство максимізує
прибуток
2. Якщо P=LATC досягнено
рівня беззбитковості
4. Якщо P<LATC
підприємство повинно

19.

20.

Ціна для оптимального обсягу випуску задається кривою попиту
Q* - точка перетину MR та MC, називається точкою Курно.
З графіку видно ,що на ринку чистої монополії при оптимальних
обсягах випуску (MR=MC) ціна завжди буде перевищувати MC.
Якщо при поточних обємах випуску MR>MC,підприємство повинно
розширювати виробництво, і знижувати ціну на продукцію.

21. 5. Ефективність використання ресурсів за умов чистої монополії.

QЧК – відповідає
оптимальному з
точки зору суспільства
обсягу виробництва
(РЧК=МС)

22.

Внаслідок
встановлення монополістичної
ціни РМ надлишок споживачів скоротиться на
РМ ЕМЕЧКРЧК
Частина
з них (РМ ЕМЕРЧК) перейшла до
виробника (ЕМЕЧКЕ) разом з втратами
виробника (АЕЕЧК) складає чисті витрати
суспільства.

23. Висновок

На
ринку чистої монополії ресурси викр-ся
не ефективно оскільки не досягається
виробнича ефективність Pм*>LATCмін і не
досягається ефективний розподіл ресурсів
Pm* MC MU
PM*>MC

24. 6. Крива пропозиції монополії.

На
ринку монополії не існує однозначної
пропорційної залежності між ціною і
виробленою кількістю продукції.
В
умовах монополії по мірі збільшення
обсягів випуску підприємство зрівнює
МС
не з Р а з MR.

25.

1. При заданій кривій МС монополії в т. Курпо можуть
перетинатися одночасно декілька кривих MR , кожній з
яких відповідає своя крива попиту .В
такому випадку Q на який вказує точка Курпо буде
запропонований за різними цінами в залежності від кута
нахилу лінії попиту.
2. Декілька точок Курпо що відповідають різним кривим
галузевого попиту можуть вказувати на одну й ту ж ціну, по
якій в залежності від нахилу лінії попиту буде
пропонуватися різна кількість продукції.

26.

27.

28. 7. Монопольна влада

Фірма
має монопольну владу, коли
вона має можливість контролювати
рівень цін на свою продукцію та
призначати ціну ,що перевищує
граничні витрати вир-ва даної
продукції.

29.

Ступінь
перевищення монопольної ціни
над МС характеризує монопольну владу
виробника.
МС=Р(1+1/εpD)
P-MC)/P=(P-P(1+1/εpD))/P= - 1/εpD

30. Ступінь монопольної влади вимірюється індексом Лернера

P MC
1
L
P
E PD

31. Фактори, що впливають на монопольну владу:

1. Еластичність
попиту ( фірма, що має менш
еластичний попит на свою продукцію, володіє
більш монопольною владою).
2. Кількість
підприємств на ринку і доля ринку
конкретного підприємства. (Чим більша доля
ринку конкретного підприємства і менша кількість
підприємств, ти вища монопольна влада)
3. Цінові
війни (цінові війни між фірмами призводять
до зменшення монопольної влади навпаки зговір
призводить до посилення монопольної влади на
ринку)

32. 8. Цінова дискримінація

Одним
з можливих способів збільшення
прибутку для виробника, що володіє
монопольною владою є цінова
дискримінація, тобто продаж товарів
по різним цінам різним споживачам.
Причому різниця в цінах не пов’язана з
витратами виробництва і доставки
товару на ринок

33. За умовами, що забезпечують можливість встановлення різних цін на один і той же товар виділяють наступні види цінової

дискримінації:
1.
просторова (продаж в місті, селі)
2.
часова (ціни на білети на денний та вечірній
сеанс)
3.
за доходами споживачів (послуги лікаря,
юриста для багатих та бідних)
4.
за об’ємом споживання (мінімальна
необхідність та більше цього)
5.
за соціальним статусом споживача (проїзні
білети для учнів та працюючих)

34. Дискримінація першого ступеня

має місце, коли кожна одиниця продукції
реалізується за ціною її попиту.
В цьому випадку крива попиту співпадає з
кривою MR і монополія реалізує такий же
обсяг продукції, як і за умов чистої
конкуренції. При цьому надлишок споживача
залишається у виробника у вигляді
додаткового прибутку.
Але на практиці така цінова дискримінація
існує рідко.

35. Дискримінація другого ступеня

Має
місце, коли продавець реалізує не
кожну одиницю продукції, а окремі
партії.
Так
постачальники електроенергії може
врахувати, що мінімально-необхідна
кількість електроенергії споживачі
візьмуть по високим цінам, а наступні
порції своєї продукції він буде знижувати
ціни, то TR, а можливо й прибуток
виростуть.

36. Дискримінація третього ступеня

може
здійснюватися тоді, коли
галузевий попит складається з
окремих груп споживачів (сегментів
ринку) з різними функціями попиту.
Задача
монополіста встановити такі
ціни для кожної групи споживачів,
які максимізують загальний
прибуток.
English     Русский Rules