ТЕМА 8. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК
Особливості монопольного ринку
Особливості монопольного ринку
Особливості монопольного ринку
Особливості монопольного ринку
Особливості монопольного ринку
Ринкова поведінка монополіста
Ринкова поведінка монополіста
Ринкова поведінка монополіста
Ринкова поведінка монополіста
Ринкова поведінка монополіста
Ринкова поведінка монополіста
Цінова дискримінація
Цінова дискримінація
Цінова дискримінація
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
ТЕМА 8. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК
744.50K
Category: economicseconomics

Монопольний ринок

1. ТЕМА 8. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

1
ТЕМА 8. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК
1.
2.
3.
Особливості монопольного
ринку
Ринкова поведінка
монополіста
Цінова дискримінація

2. Особливості монопольного ринку

2
Особливості монопольного
ринку
Загальні характеристики ринку чистої монополії
Число продавців
Один
Продукт
Унікальний
Контроль цін
Значний
Вступ/Вихід
Блокується
Нецінова конкуренція
Специфічна

3. Особливості монопольного ринку

3
Особливості монопольного
ринку
Відсутність повного контролю за цінами
P
D
С
Р1
PE
E
D
0
Q1
QE
Q
Рис Попит на продукцію монополіста

4. Особливості монопольного ринку

4
Особливості монопольного
ринку
Бар’єри для вступу конкурентів у монополізовану галузь
Тип бар'єру Причини виникнення перешкод
Економічні
Великий зростаючий ефект масштабу
Технічні
Унікальність технологій
Юридичні
Патентно-ліцензійна робота
Ринкові
Незаконні обмеження конкуренції

5. Особливості монопольного ринку

5
Особливості монопольного
ринку
Показники доходу монополіста та еластичність попиту
Обсяг
продукції
Ціна
товару
Сукупний
дохід
Граничний
дохід
Еластичність
попиту
Q
P
TR
MR
ED
1
15
15
15
-
3
13
39
12
7
5
11
55
8
3
7
9
63
4
1.67
9
7
63
11
5
55
-4
0.67
13
3
39
-8
0.3
15
1
15
-12
0.14
0
ED 1
1
ED<1

6. Особливості монопольного ринку

6
Особливості монопольного
ринку
TR 70
TR
60
50
P,
15
MR
10
D
MR
5
40
0
30
-5
20
10
-10
0
-15
1 3 5 7 9 11 13 15
Обсяг реалізації, од. Q
Рис. Характер зміни сукупного
доходу
1 3 5 7 9 11 13 15
Обсяг реалізації, од. Q
Рис. Взаємозв'язок між
попитом і граничним доходом

7. Ринкова поведінка монополіста

7
Ринкова поведінка монополіста
TR,
TC
А
T
D
TC
P
TK Максимальний
прибуток
монопольної
фірми
TR
С
K
L
PMAX
FC
D
0
QMAX
π = TR - TC
Q
Рис Максимізація прибутку. Сукупний підхід

8. Ринкова поведінка монополіста

8
Ринкова поведінка монополіста
Вплив зміни структури витрат на політику пропозиції монополіста
TR
TC,
TC1
T
D
FC1
TC1
М
P
TC
π = TR - TC
ТК – прибуток до
зростання
постійних витрат
TR
K
L
PMAX
FC
ТМ – прибуток
після зростання
постійних витрат
D
0
QMAX
Q
Рис. Зміна величини постійних витрат і пропозиція монополіста

9. Ринкова поведінка монополіста

9
Ринкова поведінка монополіста
Вплив зміни структури витрат на політику пропозиції монополіста
T
TR
TC
TC1
P
TC1
ТК – прибуток до
зростання
постійних витрат
T
1
D
S
TC
M
N
FC
K
P1
L
PMAX
D
0
Q1
QMAX
π = TR - TC
Q
Т1М – прибуток
після зростання
змінних витрат
та відповідного
коригування
політики
пропозиції
монополістом
Рис. Зміна величини змінних витрат і пропозиція монополіста

10. Ринкова поведінка монополіста

10
Ринкова поведінка монополіста
P
ATC
D
MC
MC = MR
L
PMAX
LK- прибуток на
одиницю продукції
K
M
E
0
π = P - ATC Q
QMAX
LKMPmax D
максимально
можливий
прибуток
Q монопольної фірми
MR
Рис. Максимізація прибутку. Граничний підхід

11. Ринкова поведінка монополіста

11
Ринкова поведінка монополіста
P
ATC
D
K
M
PMIN
MC
AVC
L
D
QMIN
MR
Рис. Мінімізація збитків. Граничний підхід
LK- збиток на
одиницю
продукції
LKMPmin мінімально
можливий збиток
монопольної
фірми
E
0
π = P - ATC Q
Q

12. Ринкова поведінка монополіста

12
Ринкова поведінка монополіста
Особливості поведінки фірми на монопольному ринку
• підприємство не зацікавлене в отриманні максимального сукупного доходу
від реалізації продукції, оскільки не отримуватиме при цьому найбільшого
прибутку;
• монополіст максимізує прибуток, якщо він виробляє менше продукції з
вищими витратами;
• монопольна фірма завжди діє на еластичній ділянці попиту на продукцію;
вона збільшує пропозицію лише доти, доки її реалізація забезпечуватиме
ріст доходу більшою мірою, ніж ріст витрат (MC=MR);
• ціна, яка забезпечує підприємству максимальний прибуток, може бути
встановлена залежно від рівня еластичності попиту на його продукцію.
MC
P=
1 - 1 Ed

13. Цінова дискримінація

13
Цінова дискримінація
Цінова дискримінація –
встановлення різних цін на певний
товар для різних груп покупців
Умови, що сприяють ціновій дискримінації
• Продавець здатний відокремлювати різні групи
покупців з різною еластичністю попиту.
• Продавець повністю контролює виробництво та
ціноутворення товару на всіх сегментах ринку.
• Покупці не мають бажання та умов перепродавати
придбану продукцію іншим покупцям.

14. Цінова дискримінація

14
Цінова дискримінація
1 група покупців
2 група покупців
P
D1
MC1
MC2
D2
P1
P2
D1
D2
MR2
MR1
Q1
0
Q2
Рис. Графічна ілюстрація цінової
дискримінації щодо двох груп покупців

15. Цінова дискримінація

15
Цінова дискримінація
Основні види цінової дискримінації
Назва
Просторова
Часова
Товарна
Критерій диференціації цін
Територіальна
диференціація покупців
Час придбання
товарів або послуг
Мета придбання
товарів або послуг
Обсяг придбання
Якість товарів
Торговельна марка
Рівень доходів покупців
Статус покупця
Персональна
Соціальний статус покупця
Приклади
•Демпінгові ціни
•Цінові пояси та зони
•Ціни офшорних зон
•Сільські та міські ціни і тарифи
•Денні та нічні ціни
•Сезонні ціни
Тарифи на виробниче або споживче
використання енергії
Оптові та роздрібні ціни і тарифи
Надбавки та знижки за якість, сортність...
Ціни на продукцію всесвітньо відомих та
невідомих фірм
Магазини для VIP клієнтів
•Знижка для постійних покупців
•Знижка для першого покупця (почин)
•Ціни для співробітників фірми
Ціни для дітей, студентів, дорослих і т.ін.

16. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

16
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Y min< FC тому що ec<cd
P,
ATC,
AVC,
MC,
MR
AVC
c
f
PE
ATC
MC
D
e
D
MR
d
0
QMIN
Q
Рис. Необхідність збиткової реалізації продукції

17. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

17
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Y min= FC тому що ce=cd
P,
ATC,
AVC,
MC,
MR
MC
AVC
c
f
D
PE
0
ATC
D MR
de
QMIN
Q
Рис. Визначення максимально припустимого розміру збитку

18. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

18
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Y min> FC тому що ce>cd
ATC
MC
AVC
c
f
g
PE
0
d
D
D
MR
e
Q0
Q
Рис. Необхідність призупинення виробництва або виходу з ринку

19. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

19
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
QS=f(P)
MC
ATC
f
P5
MR5
AVC
e
P4
MR4
d
P3
MR3
c
P2
MR2
b
P1
0
Q1 Q2 Q3 Q 4 Q5
Рис. Лінія пропозиції у короткому періоді
MR1
Q

20. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

20
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
Pe ATC MC MR AR
MC
P
P
D
S
E
Е
D MR
P
PE
E
S
0
ATC
D
QE
Q
0
qE
Q
Рівновага
ринку
підприємства
Рис. Рівновага у довгостроковому періоді

21. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

21
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
D1
P
D
PP11
e1
e
PE
S
S1
MC
P
P1
e
MR
PE
2
е
D1
S
0
ATC
D
S1
QE Q1 Q2 Q
0
q
Q
Рівновага за умови виникнення прибутків
ринку
конкурентної фірми
Рис. Відновлювання рівноваги за рахунок вільного вступу до ринку

22. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

22
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
Р
D
D1
e2
PE
e
e1
P1
0
Q2 Q1 QE Q
0
S
ATC
M
C
MR
PE
D
P1
S1
S P
S1
е
D1
q
Q
Рівновага за умови виникнення збитків
ринку
конкурентної фірми
Рис. Відновлювання рівноваги за рахунок вільного виходу з ринку

23. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

23
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
P
P
D2 D
S
D1
e2
e
e1
D2
S
РЕ
0
Q2
QE
D2 D
D1
Q1
Q
S
D
e2
D1
e1
e
D2
0
Q2 QE Q1
S
D1
D
Q
Лінія ринкової пропозиції за умови
Постійних витрат на
Змінних витрат на
ресурси
ресурси
Рис. Галузева пропозиція товару

24. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

24
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
Умови довгострокової рівноваги
P = ATC = MC = MR = AR
Умова оптимального функціонування підприємств
P = ATC
Умова найкращого розподілу ресурсів в галузі
P = MC

25. ТЕМА 8. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

25
ТЕМА 8. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК
Дякую за увагу
English     Русский Rules