ТЕМА 10 Ринки факторів виробництва
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Від чого залежить попит на ресурси?
Попит на фактори виробництва
Гранична продуктивність фактора
Попит на фактори виробництва
Еластичність попиту за ціною
Гранична продуктивність фактора
В умовах досконалої конкуренції
В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Граничний продукт фірми
Прагнення фірми
Висновки по 1 питанню
2 питання
Придбання послуг робочої сили на конкурентному ринку
Класифікація ринку праці
На формування ціни робочої сили впливають фактори
Суб'єкти відносин зайнятості
Форми реалізації зайнятості населення
Флексибілізація ринку робочої сили означає підвищення його гнучкості
Модель диференціації робочої сили внаслідок її флексибілізації
На ринок робочої сили в Україні впливають
Вартість граничного продукту праці (VMPL)
Сегменти ринку капіталу
Міжчасові вподобання споживача
Рівновага на ринку землі
Ціна землі
Висновки по 2 питанню
Дякую за увагу!!!
556.54K
Categories: economicseconomics financefinance

Тема 10. Ринки факторів виробництва

1. ТЕМА 10 Ринки факторів виробництва

Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції:

14.10.16 21:58:51
ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ:
1.
Принципи формування попиту і пропозиції
на факторних ринках.
2. Ринок праці, капіталу та землі
2

3. Мета заняття:

14.10.16 21:58:51
Мета заняття:
-
вивчити
загальну
характеристику
факторних ринків, - розкрити взаємозв’язок
ринків
продукту
та
ринків
факторів
виробництва
- розкрити сутність ринків праці, капіталу
та землі
3

4. 1 питання

14.10.16 21:58:51
1 ПИТАННЯ
Принципи формування попиту і пропозиції на
факторних ринках
4

5. Від чого залежить попит на ресурси?

14.10.16 21:58:51
Від чого залежить попит на ресурси?
Попит на виробничі ресурси є похідним від
пропиту на товари, що виробляються за
допомогою цього ресурсу
5

6. Попит на фактори виробництва

14.10.16 21:58:51
Попит на фактори виробництва
MRP = MPLPX
MPL - граничний продукт фактору праці (L),
P - ціна продукту, виробленого цим фактором
6

7. Гранична продуктивність фактора

14.10.16 21:58:51
Гранична продуктивність фактора
 P                            
                                                      
                                    
                                        
                                      
  0                                    F                    
7

8. Попит на фактори виробництва

14.10.16 21:58:51
Попит на фактори виробництва
1
Попит
на фактори
Індивідуальний
2
Галузевий
3
Ринковий
8
8

9. Еластичність попиту за ціною

14.10.16 21:58:51
Еластичність попиту за ціною
L W
EL
W L
W – заробітна плата
L – кількість праці
9

10. Гранична продуктивність фактора

14.10.16 21:58:51
Гранична продуктивність фактора
 P                            
                                                      
                                    
                                        
                                      
  0                                    F                    
10

11. В умовах досконалої конкуренції

14.10.16 21:58:51
В умовах досконалої конкуренції
MRPL
MRPK
MPC L MPC K
11

12. В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

14.10.16 21:58:51
В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Ринок факторів
Ринок продуктів
Фірма
Конкурентний
Неконкурентний
Фірма
Неконкурентний
Конкурентний
Фірма
Неконкурентний
Неконкурентний
12

13. Граничний продукт фірми

14.10.16 21:58:51
Граничний продукт фірми
МР
• Граничний продукт
• ??=??/Qr
• Граничний продукт у грошовій формі
MRP
MRС
• MRP=?R/Q
• Граничні витрати на ресурси
• MR?=?C/Qr 
13

14. Прагнення фірми

14.10.16 21:58:51
Прагнення фірми
Максимізація 
прибутку
P m = TR – TC
Мінімізація 
витрат
P m – Загальний (чистий) економічний прибуток;
TR - загальний дохід;
TC – загальні витрати
14

15. Висновки по 1 питанню

14.10.16 21:58:51
Висновки по 1 питанню
1.Попит на фактори виробництва залежить від
продукції, яка виробляється за допомогою цього
фактору.
2. Функція попиту на фактор є функцією від
граничної доходності фактору.
15

16. 2 питання

14.10.16 21:58:51
2 ПИТАННЯ
Ринок праці, капіталу та землі
16

17. Придбання послуг робочої сили на конкурентному ринку

14.10.16 21:58:51
Придбання послуг робочої сили на
конкурентному ринку
 W                             
                                                
                                                        
 
                                      SL  (MIC)
 w
                                             MRPL = VMPL
 0                     L1                              L                    
17

18. Класифікація ринку праці

14.10.16 21:58:51
Класифікація ринку праці
За 
простором
За ступенем 
еластичності
За етапом
????? ?????
За критерієм 
співвідношен
ня
За часом
18

19. На формування ціни робочої сили впливають фактори

14.10.16 21:58:51
На формування ціни робочої сили
впливають фактори
Природнокліматичні
Цивілізаційні
Економічні
Соціальні
Індустріальні
19

20. Суб'єкти відносин зайнятості

14.10.16 21:58:51
Суб'єкти відносин зайнятості
.
.
.
• Покупці робочої сили
• Особи, що займаються індивідуальною 
трудовою діяльністю
• Особи, що продають свою здатність до праці
20

21. Форми реалізації зайнятості населення

14.10.16 21:58:52
Форми реалізації зайнятості населення
.
• Наймана праця за трудовою угодою
.
• Особиста праця на об'єктах, де робітник є
співвласником
.
• Особиста праця власника виробництва засобів
виробництва, коли він є власником і трудівником
.
• Робота на спільному підприємстві
21

22. Флексибілізація ринку робочої сили означає підвищення його гнучкості

14.10.16 21:58:52
Флексибілізація ринку робочої сили означає
підвищення його гнучкості
22

23. Модель диференціації робочої сили внаслідок її флексибілізації

14.10.16 21:58:52
Модель диференціації робочої сили
внаслідок її флексибілізації
.
Ядро 25%
Периферія 1
Периферія 2
25%
50%
23

24. На ринок робочої сили в Україні впливають

14.10.16 21:58:52
На ринок робочої сили в Україні
впливають
Україна
- Поспішність у проведенні приватизації
- Зупинка підприємств через порушення
економічних зв'язків
- Переселення людей з територій, що
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
- Конверсія виробництва
- Міграційні процеси
24

25. Вартість граничного продукту праці (VMPL)

VMPL = MPL P
Для конкурентного ринку (P =MR)
VMPL =MRPL
25
14.10.16 21:58:52
Вартість граничного продукту праці (VMPL)

26. Сегменти ринку капіталу

14.10.16 21:58:52
Сегменти ринку капіталу
Ринок капітальних благ
Ринок послуг капіталу
Ринок позичкових капіталів
26

27. Міжчасові вподобання споживача

14.10.16 21:58:52
Міжчасові вподобання споживача
U1, U2, U3 — криві байдужості;
K — точка де отриманий дохід споживається;
C — величина коштів, спрямована на
заощадження (сума, на яку споживач згоден
зменшити поточне споживання)
 Майбутнє
споживання
                                          
          U1       U2        U3                        
                                                
                
                            
С2
С2
                
                                    ?1 
 0                                           Поточне споживання             
27

28. Рівновага на ринку землі

14.10.16 21:58:52
РІВНОВАГА НА РИНКУ ЗЕМЛІ
28

29. Ціна землі

14.10.16 21:58:52
Ціна землі
.
PL
RN
N
(1 R)
PL - ціна землі;
Rn - річна рента;
r - ринкова ставка позикового відсотку;
n - кількість періодів.
29

30. Висновки по 2 питанню

14.10.16 21:58:52
Висновки по 2 питанню
1.Особливістю ринку робочої сили є суперечлива
взаємодія
процесів
його
регулювання
та
дерегулювання.
2.Приймаючи рішення про найм, фірма порівнює
дохід від граничного продукту з граничними
витратами на придбання ресурсу.
30

31. Дякую за увагу!!!

14.10.16 21:58:52
Дякую за увагу!!!
31
English     Русский Rules