Банківська система Словаччини
Загальна характеристика Словаччини
Історія розвитку банківської системи
Банківська система Словаччини
Національний банк Словаччини
Керівництво НБС
Функції НБС
Основні показники НБС
2-й рівень банківської системи Словаччини
Найбільші комерційні банки
Активи кредитних організацій
Пасиви кредитних організацій
Кредити
Депозити
2.85M
Category: financefinance

Банківська система Словаччини

1. Банківська система Словаччини

Підготували:
студентки групи Ф-11
Мартиненко Н.В.,
Притика Н.П.

2.

Словацька Республіка - держава на сході центральної
Європи, межує на північному заході з Чеською республікою,
на півночі з Польщею, на сході - з Україною, на півдні - з
Угорщиною та на заході з Австрією.

3. Загальна характеристика Словаччини

Столиця
(та найбільше місто)
Офіційні мови
Державний устрій
- Президент
- Прем'єр-міністр
Незалежність проголошено
Площа
Населення (2011 р.)
- Густота
Валюта
ВВП
- Повний
- На душу населення
Братислава
Словацька
Республіка
Іван Гашпарович
Роберт Фіцо
1 січня, 1993
49,036 км²
5 397 036 осіб
111 чол,/км²
Євро (EUR)
$ 126.916 млрд
$ 23 304

4. Історія розвитку банківської системи

Діяльність
банківської
системи
після
розпаду
Чехословаччини у сфері кредитування не відповідала потребам
економіки і була перешкодою для її зростання. Умови
кредитування в Словаччині у 1999 році для позичальників були
достатньо важкі.
Облікові ставки за короткостроковими кредитами, що
надавалися словацькими комерційними банками, були достатньо
високі і в середньому складали 25-30 % річних.

5.

з 1999 року уряд Словацької Республіки проводив роботу з
підготовки процесу приватизації трьох найбільших банків
Словаччини:
Генеральний кредитний банк (VUB – Vseobecna uverova
banka);
Ощадбанк (SLSP – Slovenská sporiteľňa);
Інвестиційний банк (JRB);
які займали за обсягом своїх активів відповідно 1,2 та 5
місця в рейтингу словацьких банків.

6.

Процес приватизації відбувався у
2 етапи, починаючи з 2000 року:
• I етап - виставлення на продаж
67 % пакета акцій, що належали
державі, в Інвестиційний банк
(JRB).
• II етап - до кінця 2000 року 51
% пакета акцій Генерального
кредитного банку (VUB) і 100відсотковий
пакет
акцій
Ощадбанку Словаччини (SLSP).

7. Банківська система Словаччини

1-й рівень: Національний банк Словаччини.
2-й рівень:
- комерційні банки різних видів (універсальні банки, спеціальні
банки, інвестиційні банки, Ощадбанки) з контрольним пакетом
акцій словацьких акціонерів;
- іноземні банки;
- філіали банків-резидентів і нерезидентів;
- спеціальні державні кредитно-фінансові інститути.

8. Національний банк Словаччини

Národná banka Slovenska був
утворений 1 січня 1993 року Законом
Національної
Ради
Словацької
Республіки № 566/1992. Від дати
введення євро, тобто з 1 січня 2009
року Словаччина стала частиною
Євросистеми, яка формує систему
центральних банків у зоні євро в рамках
Європейської Системи центральних
Банків.

9. Керівництво НБС

Вищим керівним органом Národná banka Slovenska є
правління банку. Правління Банку повинна складатися з
5 членів (у відповідності зі Статтею 7 Закону " Про
Національний банк Республіки Словаччина):
губернатор;
• два віце-губернатора;
• двох інших членів.
Губернатор і віце-Губернатори призначаються
президентом Словацької Республіки; інші члени
призначаються Урядом Словаччини.
Члени правління банку призначаються строком на
п'ять років.
З 12 січня 2010 року глава НБС є р-н Юзеф Макух.

10.

Основна мета Národná banka Slovenska є підтримка стабільності цін. Для
цієї мети НБС:
• бере участь у спільній грошово-кредитній політиці, встановленої
Європейським центральним банком для всієї зони євро;
• питання банкнот і монет євро у відповідності з окремими приписами,
чинними в зоні євро, що стосуються видачі банкнот і монет євро;
• сприяє безперебійній роботі платіжних систем і розрахункових систем,
регулює, координує і забезпечує грошові величини кровообігу, системи
платежів та клірингу платіжних даних системи і пов'язана з її гладкістю і
економічною ефективністю;
• підтримує і розпоряджається іноземними активами і реалізує операції з
іноземною валютою по окремих нормативних документех, чинних для
операцій Євросистеми;
• здійснює іншу діяльність, що випливає з її участі у Європейській Системі
центральних Банків.

11. Функції НБС

підтримує стабільність валютних курсів;
підтримує загальну фінансову стабільність у країні;
рефінансує комерційні банки;
контролює діяльність комерційних банків;
випускає в обіг монети і банкноти.

12. Основні показники НБС

Активи – 19 026 млн. євро.
До співпраці з Європейським
центральним банком облікова ставка
НБС у 2008 році становила 2,5 % (у
2003 р. – 6,5 %).
Станом на 31.12.2012 р. основна
процентна ставка рефінансування
Європейського центрального банку
становить 0,75 %.

13. 2-й рівень банківської системи Словаччини

За даними НБС банківська система Словаччини
налічує 28 кредитних організацій:
Банки – 11
Філії іноземних банків – 14
Кредитні кооперативи – 1
Будівельні товариства - 3

14. Найбільші комерційні банки

Генеральний кредитний банк (VUB –
Vseobecna uverova banka);
Ощадбанк (SLSP – Slovenská sporiteľňa);
Інвестиційний банк (JRB);
банк Татра;
банк Австрія-Кредітандшталь;
державний Експортно-імпортний банк.

15. Активи кредитних організацій

Таблиця 1 – Структура активів кредитних організацій в
Словацькій Республіці за 2012 рік (млрд. євро)
Активи (всього)
Готівка
Вимоги за кредитами
59, 56
0,74
41,71
Цінні папери, крім акцій і пайових інвестиційних
фондів, акцій/часток
13,64
Акції та інші форми участі в капіталі
0,56
Інші активи (в т.ч. основні засоби)
2,91

16.

1% 5% 1%
Готівка
Вимоги за кредитами
23%
70%
Цінні папери, крім акцій і пайових
інвестиційних фондів, акцій/часток
Акції та інші форми участі в
капіталі
Інші активи (в т.ч. основні засоби)
Рисунок 1 – Структура активів кредитних організацій в
Словацькій Республіці за 2012 рік (%)

17. Пасиви кредитних організацій

Таблиця 2 – Структура пасивів кредитних організацій в
Словацькій Республіці за 2012 рік (млрд. євро)
Пасиви (всього)
59, 56
Депозити та кредити, отримані
45, 94
Випущені боргові цінні папери
3, 50
Капітал і резерви
8, 43
Інші пасиви
1, 68

18.

3%
Депозити та кредити,
отримані
Випущені боргові
цінні папери
Капітал і резерви
14%
6%
77%
Інші пасиви
Рисунок 2 – Структура пасивів кредитних організацій в
Словацькій республіці за 2012 рік (%)

19. Кредити

Обсяг кредитів:
• надані домогосподарствам – 18757250 тис. євро;
• надані нефінансовим організаціям – 15000037 тис. євро.
Таблиця 3 – Процентні ставки по кредиту наданим кредитними
організаціями за 2012 рік, (%)
Кредити домогосподарств
Кредити нефінансових організацій
Споживчі
кредити
Кредити на
купівлю будинку
До 1 млн. євро
Більше 1 млн.
євро
14,08
4,43
3,7
2,6

20. Депозити

Обсяг депозитів залучених від:
• домогосподарств – 26 596 432 тис. євро;
• нефінансових організацій – 9 558 837 тис. євро.
Таблиця 4 – Процентні ставки за депозитами залученими
кредитними організаціями за 2012 рік, (%)
Депозити домогосподарств
Депозити нефінансових
організацій
До 2 років
Більше 2 років
До 2 років
Більше 2 років
2,09
2,64
2,89
2,42
English     Русский Rules