ЗАПРОШУЄМО ВАС ОТРИМАТИ ВИЩУ ОСВІТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
6.52M
Category: educationeducation

Одеський національний економічний університет. Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

1.

Факультет міжнародної економіки
КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

2.

КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Кафедра була заснована в у 2003 році, що
пов'язано із впровадженням в Україні нового
напрямку освіти «Туризм» та необхідністю
підготовки висококваліфікованих кадрів для
туристичної сфери.
Кафедра має чинні ліцензії міністерства
освіти та науки України на підготовку
фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».
Герасименко
Віктор Григорович
завідуючий кафедрою
к. е. н., професор
За час існування кафедри вищу освіту
здобули понад 500 осіб. Наші випускники
працюють у місцевих органах виконавчої
влади, туристичних фірмах і агенціях, готелях,
санаторно-курортних закладах, транспортних
організаціях, підприємствах екскурсійного,
розважального обслуговування, тощо.

3.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ТА
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ
В ШТАТІ КАФЕДРИ
3 професора
6 доцентів
2 ст. викладача
5 викладачів
2 почесних
працівника туризму
України
4 аспіранта
На кафедрі проводиться
активна науково-дослідна і
навчально-методична робота,
видано
низку
навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
Під час навчання студенти в
повній мірі забезпечуються
підручниками та навчальнометодичною літературою з
навчальних дисциплін.

4. ЗАПРОШУЄМО ВАС ОТРИМАТИ ВИЩУ ОСВІТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

ТУРИЗМ
Напрям підготовки:
6.140103 «Туризм»
Галузь знань:
1401 «Сфера обслуговування»
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА
СПРАВА
Напрям підготовки:
6.140101 «Готельноресторанна справа»
Галузь знань:
1401 «Сфера обслуговування»

5.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТІВ
у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти
ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»
Вага середнього балу про повну загальну середню освіту складає 0,1

6.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»
Туризм
– це відносно новий
напрямок в освітній сфері, який виник
в результаті швидких темпів росту
індустрії туризму, визнаної «економічним феноменом XX сторіччя».
Бакалаврська програма підготовки
за спеціальністю «Туризм» передбачає 4 роки навчання за обраними
формами.
ФОРМИ НАВЧАННЯ
денна
вечірня
заочна

7.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВКЛЮЧАЄ ТАКІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Рекреаційні комплекси
Організація туризму
Організація готельного господарства
Організація ресторанного господарства
Право
Маркетинг
Менеджмент
Облік і аудит
Економіка підприємства
Ліцензування, стандартизація та
сертифікація в сфері туризму
Туроперейтинг
Іноземні мови фахового спрямування,
тощо

8.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники спеціальності «Туризм»
підготовлені для роботи в місцевих органах
виконавчої влади у сфері туризму,
туристичних фірмах та агенціях, готелях,
підприємствах екскурсійного, культурного,
розважального обслуговування.
Бакалавр Туризму може працювати:
Фахівцем туристичного обслуговування;
Організатором подорожей (екскурсій);
Екскурсоводом;
Фахівцем з організації дозвілля;
Фахівцем із конференц-сервісу;
Фахівцем із спеціалізованого
обслуговування;
Інспектором з туризму, тощо.

9.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННА СПРАВА»
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТІВ
у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти
ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ГРС»
Вага середнього балу про повну загальну середню освіту складає 0,1

10.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННА СПРАВА»
Бакалаврська програма підготовки за спеціальністю «Готельноресторанна справа» передбачає
4 роки навчання.
Підготовка фахівців здійснюється:
за державним замовленням
за рахунок коштів юридичних та
фізичних осіб – за договором
ФОРМИ НАВЧАННЯ
денна

11.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННА СПРАВА»
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВКЛЮЧАЄ ТАКІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Організація готельного господарства
Організація ресторанного господарства
Менеджмент готельно-ресторанного
господарства
Технологія продукції ресторанного
господарства
Устаткування закладів готельноресторанного господарства
Управління якістю продукції та послуг
Маркетинг готельних і ресторанних
послуг
Проектування об'єктів готельноресторанного господарства, тощо

12.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННА СПРАВА»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Фахівці готуються для організаційноуправлінської, господарської, комерційної,
інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сферах ресторанного сервісу,
готельного
господарства,
курортного
бізнесу та туризму.
Бакалавр ГРС може працювати:
Фахівцем з готельного обслуговування;
Фахівцем із спеціалізованого
обслуговування;
Фахівцем з організації дозвілля;
Організатором туристичної та готельної
діяльності, тощо.

13.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Університет національного та
світового господарства,
м.Софія, Болгарія;
Академія фізичного виховання
та спорту, м. Гданськ, Польща;
Інститут туризму Віденського
Економічного університету,
м.Відень, Австрія;
Технологічний освітній
університет, м.Серес, Греція;
Службa німецьких академічних
обмінів DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst;
Міжнародний фонд Ромуальдо
дель Б'янко, м.Флоренція, Італія;
Економічні університети м.Анже,
Франція; м.Арієль, Ізраїль, та інші.

14.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Конкурс студентських наукових робіт, організований італійськими
колегами на базі Одеського національного економічного університету

15.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Бундестаг, м. Берлін
м. Бремен
Подорожі груп студентів до Німеччини за грантами служби
німецьких академічних обмінів DAAD

16.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Париж
Подорожі груп студентів до економічних університетів
Франції за програмами академічних обмінів

17.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Рим
м. Флоренція
Наші студенти на Romualdo Del Bianco Foundation, Італія

18.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Сопот
м. Гданськ
Участь наших студентів в туристичних форумах, Польща

19.

ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
Ресторан «Брати Гриль»

20.

ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
Готель «Уно»

21.

ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
Спа-центр «Арк-Спа Палас»

22.

ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
База відпочинку «Рута»

23.

ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
Кулінарна школа

24.

НАШІ ВИПУСКНИКИ
Ліптуга Іван
Голова
Департаменту
розвитку туризму
та курортів при
Міністерстві
економічного
розвитку та
торгівлі
Плакіда Марина
генеральний
директор
туристичної
фірми
«УкрФеррі – Тур»
Перковська Тетяна
директор
туристичної фірми
«Алвона» (м. Одеса)
Антонова Ольга
регіональний
менеджер датської
фірми «Ян дженерал
продактс Украина»

25.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ:
+
адреса: вул. Преображенська, 8, кім. 109
(
тел.: +38 (048) 723-80-73
*
e-mail: [email protected]
:
web-site: www.oseu.edu.ua
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ:
(
тел.: +38(048) 725-59-61
@
e-mail: [email protected]
КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО
БІЗНЕСУ:
(
тел.: +38(048) 722 – 01 -22
@
e-mail: [email protected]
English     Русский Rules