Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
3.86M
Category: educationeducation

Харківський національний університет будівництва та архітектури

1. Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сайт Університету: www.kstuca.kharkov.ua

2. Харківський національний університет будівництва та архітектури

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Санітарно-технічний факультет
– один із найстаріших факультетів
Харківського національного
університету будівництва та
архітектури з багаторічною славною
історією, створеною невтомною
працею викладачів, студентів,
випускників.
Сьогодні на факультеті ведеться
підготовка кадрів денної форми
навчання за освітньо-кваліфікаційними
рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та
«Магістр» за чотирма
спеціальностями:
теплогазопостачання та вентиляція,
водопостачання та водовідведення,
раціональне використання та охорона
водних ресурсів, екологія та охорона
навколишнього середовища. За
кількістю студентів санітарнотехнічний факультет є одним з
найбільших в університеті. На СТФ
навчається біля 800 студентів, що
складає майже чверть студентського
колективу денного відділення
університету.

3. Харківський національний університет будівництва та архітектури

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Основою діяльності факультету
є навчальна робота з підготовки
висококваліфікованих фахівців.
Основними формами навчальної
роботи є лекції, практичні
заняття, самостійна робота. Для
практичних занять створені
методичні розробки з детальним
переліком основних завдань, які
відповідають вимогам програм з
дисциплін. Широко
використовуються технічні
засоби навчання та спеціалізовані
аудиторії, лабораторії із сучасним
обладнанням, які оснащено
планшетами і стендами, що
наочно показують сучасний стан науки і техніки за профілем, який
досліджується З метою надання
допомоги студентам у
самостійній роботі розроблені
комплекси завдань з окремих тем,
питання для самопідготовки і
самоконтролю.

4. Харківський національний університет будівництва та архітектури

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Прийом заяв і документів, вступні випробування,
конкурсний відбір та зарахування на навчання
вступників на основі повної загальної середньої
освіти.
Спеціальність : «Будівництво
та цивильна інженерія»
Водопостачання та відведення
Раціональне використання і
охорона водних ресурсів
Конкурсні предмети:
1.Українська мова та література
2.Математика
3.Фізика, хімія або іноземна мова

5. Харківський національний університет будівництва та архітектури

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Документи, що надають абітурієнти:
Заява на ім'я ректора університету
Паспорт( оригінал та копія)
Документ про повну середню освіту
( оригинал та копія);
6 фотокарток 3х4см;
Сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти з відповідних
дисциплін;
Копія індефікаційного коду;
Для денної форми навчання потібні
приписне свідоцтво або військовий
квиток ( оригинал та копія);
Два поштових конверти з марками, зі
зворотною адресою.

6. Харківський національний університет будівництва та архітектури

КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ
ТА ГІДРАВЛІКИ
Запрошуємо абітурієнтів на навчання на спеціальність:
« Будівництво та цивильна інженерія», професійні спрямування:
• Водопостачання та водовідведення
• Раціональне використання і охорона водних ресурсів

7. Харківський національний університет будівництва та архітектури

КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ
ТА ГІДРАВЛІКИ
Кафедра ВК і Г – заснована під час
створення Харківського інженерно
будівельного інституту в 1930 році.
Підготовка майбутніх фахівців на
кафедрі ведеться
висококваліфікованими вченими і
фахівцями серед яких 6 професорів,
у тому числі 3 доктора технічних
наук, 14 доцентів – кандидатів
технічних наук.
Високий рівень підготовки
студентів дозволяє підтримати
відповідна матеріальна та
навчальна база. Кафедра має одну з
найкращих лабораторій гідравліки
серед вузів України та країн СНД та
сучасну лабораторію
водопостачання та водовідведення.
Філії кафедри працюють у КП
"Харківводоканал", ВАТ "Харківський
Водоканалпроект", ТОВ "Інститут
Харківпроект", Харківське
регіональне управління водних
ресурсів.

8. Харківський національний університет будівництва та архітектури

КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ
ТА ГІДРАВЛІКИ
Кафедра ВКіГ здійснює підготовку фахівців
за спеціальностями: Водопостачання та
водовідведення та раціональне використання і
охорона водних ресурсів
Основні напрямки роботи –
проектування, будівництво та експлуатація
систем водопостачання та
водовідведення,будівель та споруд, систем
подачі та розподілу води, систем
водовідведення, споруд для очищення
природної води, споруд очищення стічної
води, систем водопостачання та
водовідведення промислових підприємств.
Раціональне використання і охорона водних
ресурсів. Основні напрямки роботи –
управління, охорона, використання та
відтворення водних ресурсів, розвиток
водного господарства та меліорація земель;
вирішення питань охорони та управління
водними ресурсами окремих регіонів басейнів
річок України

9. Харківський національний університет будівництва та архітектури

КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ
ТА ГІДРАВЛІКИ
Випускники працевлаштовуються у проектних і
науково-дослідницьких інститутах, у
виробничих, будівельних, експлуатаційних
організаціях та підприємствах водного і
комунального господарства, в спеціалізованих
фірмах різних форм власності.
Освітньо-кваліфікаційні рівні освіти для цих
спеціальностей та терміни навчання:
бакалавр – 4 роки;
спеціаліст – 1 рік;
магістр – 1,5 року.
Кращі випускники мають можливість
продовжити навчання в очній та заочній
аспірантурі при кафедрі.
Форма навчання – денна та заочна за
держзамовленням (бюджет) і за рахунок
юридичних і фізичних осіб (контракт).
Є можливість одночасного здобуття військової
спеціальності на контрактній основі.
Всі іногородні студенти забезпечуються
житлом у гуртожитку, де створені умови для
навчання та відпочинку.
Випускники технікумів та коледжів першого та
другого рівнів акредитації, зараховуються для
навчання на другий або третій курси денної та
заочної форми навчання (в залежності від
навчальної програми технікуму або коледжу).

10. Харківський національний університет будівництва та архітектури

Детальніше можна про нас дізнатися :
Сайт університету ХНУБА
http://www.kstuca.kharkov.ua
Сайт кафедри
ВКіГ:http://vkg.kharkov.ua
Вступайте до нашої групи Вконтакті:
https://vk.com/public_vkg
/
Контактні телефони:
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
декан: доц. Шилін Віктор
Володимирович
тел.700-12-03
заст. декана: Стасенко
Олександр Миколайович
тел. 700-12-03
Кафедра водопостачання,
каналізації та гідравліки
зав. кафедрою проф. Епоян
Степан Михайлович
тел. 700-38-34

11. Харківський національний університет будівництва та архітектури

English     Русский Rules