Мазм±ны
Кіріспе
С‰йек ќосылуларыныњ жіктелуі
Буындар биомеханикасы
Сагитталь осьті айнала ќозѓалу
Шењбер бойымен ќозѓалу.
Омыртќалар арасындаѓы ќосылулар
Омыртќа жотасыныњ ќозѓалуы
Буын т‰рлері шар тєрізді эллипс тєрізді блок тєрізді
Цилиндрлік Жалпаќ буын
Ќорытынды
Ќолданѓан єдебиеттер
5.33M
Category: medicinemedicine

Буындағы қозғалысты моделдеу

1.

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАЛЫПТЫ АНАТОМИЯ КАФЕДРАСЫ
СӨЖ
Тақырыбы:
Буындағы қозғалысты моделдеу.
Қабылдаған: Габдуллина Г.С.
Орындаған: Сейсенбекова А.К.
115 топ ЖМФ.
Қарағанды 2010

2. Мазм±ны

Мазмұны
Кіріспе
II.
Негізгі бөлім
1) Сүйек қосылуларының жіктелуі
2) Буындар биомеханикасы
3) Буын түрлері
ІІІ. Қорытынды
IV. Қолданған әдебиеттер
I.

3. Кіріспе

Сүйектердің алғашқы бітісіп- қосылу формасы дәнекер не
шеміршек тканьдер арқылы бітісуі болды. Қозғалыстың сүйекті
рычагтарының пайда болуы сүйектер арасында саңылаулар мен
қуыстардың түзілуін, соның нәтижесінде сүйектердің
жалғасып-қосылуының жаңа түрі- буындасу түрі пайда болды.

4. С‰йек ќосылуларыныњ жіктелуі

Сүйек қосылуларының жіктелуі
Дамуы, құрылысы, функциясы бойынша сүйектердің бір-бірімен
қосылуларын 2 үлкен топқа бөлуге болады:
I Үздіксіз қосылулар - синартроздар
II Үзілісті қосылулар - диартроздар
Сүйек қосылуларының жіктелуі
синартроз
синтезмоз
синостоз
синхондроз
симфиз
диартроз
біросьті
екіосьті
көпосьті

5.

6.

7. Буындар биомеханикасы

Адам организмінде буындар 3 түрлі қызмет атқарады:
1)
Олар дене қалпының сақталуына жәрдемдеседі
2)
Дене бөліктерінің орын ауыстыруына қатысады
Дененің кеңістікте локомоция (орын алмастыру) мүшесі болып
табылады.
Буындарда қозғалыс 3 негізгі осьті айнала жүреді.
Буындарда мынандай қозғалыс түрлерін ажыратады:
1) Фронталь осьті айнала қозғалу
2) Сагитталь осьті айнала қозғалу
3) Вертикаль осьті айнала қозғалу
4) Шеңбер бойымен қозғалу.
3)

8.

Фронталь осьті айнала қозғалу

9. Сагитталь осьті айнала ќозѓалу

Сагитталь осьті айнала қозғалу

10. Шењбер бойымен ќозѓалу.

Шеңбер бойымен қозғалу.

11. Омыртќалар арасындаѓы ќосылулар

Омыртқалар арасындағы қосылулар
Дененің тірегі болып
табылатын нағыз жотаны
түзетін омыртқа денелері өзара
омыртқааралық дискілер (disci
intervertebrales) деп аталатын
симфиздер арқылы қосылып,
байланысады. Әрбір осындай
диск талшықты-шеміршекті
пластинка болып табылады. Бұл
талшықтар пластинканың
беттерінде аса берік фиброзды
сақина (annulus fibrosus) түзеді.
Пластинканың ортасында
іркілдек ядро (nucleus pulposus)
болады. Бұл ядро күшті
қысылған және кеңеюге
тырысады.

12. Омыртќа жотасыныњ ќозѓалуы

Омыртқа жотасының қозғалуы
Омыртқа жотасында мынандай қозғалыстар мүмкін болады:
1) Фронтальды ось айналасында- еңкею, шалқаю.
2)
Сагиттальды ось айналасында- оңға және солға қисаю
3)
Вертикаль ось айналасында- дененің айналуы.

13. Буын т‰рлері шар тєрізді эллипс тєрізді блок тєрізді

Буын түрлері
шар тәрізді
эллипс тәрізді
блок
тәрізді

14. Цилиндрлік Жалпаќ буын

Цилиндрлік
Жалпақ буын

15.

16.

17.

18. Ќорытынды

Қорытынды
Қозғалыстың сүйекті рычагтарының пайда болуы сүйектер
арасында саңылаулар мен қуыстардың түзілуін, соның нәтижесінде
сүйектердің
жалғасып-қосылуының жаңа түрі- буындасу түрі пайда болды.

19. Ќолданѓан єдебиеттер

Қолданған әдебиеттер
И.В.Гайворонский том 1
Алшынбай Рақышев том 1. Адам анатомиясы.
English     Русский Rules