ЯК УСПАДКУВАТИ МАЙНО ТА РОЗПОРЯДИТИСЯ НИМ?
ПЛАН УРОКУ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
СЛОВНИКОВА РОБОТА
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві. Не входять до складу спадщини: - особисті немайнові права; - пр
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно не відоме – місце знаходження майна чи основної його частин
ЗАПОВІТ – особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті.
Зверніть увагу!
Спадкування за законом
Аналізуємо правову ситуацію
Доповніть речення
Після смерті громадянина А. залишилося його майно на суму 35 тис. грн., автомобіль та квартира. Він мав сина та доньку, був одружений, мав моло
450.00K
Category: lawlaw

Як успадкувати майно та розпорядитися ним

1. ЯК УСПАДКУВАТИ МАЙНО ТА РОЗПОРЯДИТИСЯ НИМ?

2. ПЛАН УРОКУ

Що таке спадкування та хто може
бути усунений від спадщини?
Як здійснюється спадкування?
Як прийняти спадщину?

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Визначати і пояснювати основні поняття
теми;
Розрізняти способи успадкування за
законом і заповітом;
Розв'язувати ситуації щодо спадкового
права, спираючись на положення
законодавства.

4. СЛОВНИКОВА РОБОТА

Спадкове право –
це сукупність
цивільноправових норм,
що встановлюють
порядок переходу
прав і обов'язків
від померлої
особи за правом
спадкування.
Спадкування – це
перехід прав та
обов'язків
(спадщини) від
фізичної особи,
що померла
(спадкодавця), до
інших осіб
(спадкоємців).

5.

Власник,
після смерті якого
залишилося майно
Особа,
до якої переходить
майно
СПАДКОДАВЕЦЬ
СПАДКОЄМЕЦЬ
МОЖЕ БУТИ
фізичні особи
фізична особа,
юридична особа

6. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві. Не входять до складу спадщини: - особисті немайнові права; - пр

До складу спадщини входять усі права
та обов'язки, що належали спадкодавцеві.
Не входять до складу спадщини:
- особисті немайнові права;
- право на участь у товариствах та
об'єднаннях громадян;
- право на відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом або іншим погіршення здоров’я;
- право на пенсію, аліменти, допомогу або
інші виплати, встановлені законом.

7. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно не відоме – місце знаходження майна чи основної його частин

Місцем відкриття спадщини
є останнє місце проживання
спадкодавця, а якщо воно не
відоме – місце знаходження
майна чи основної його
частини.
Часом відкриття спадщини
є день смерті особи, або день з
якого особа вважається такою,
що померла за рішенням суду.

8.

Усунення від права на спадкування
Особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого із
спадкоємців або вчинили замах на їх життя
Які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт і цим
сприяли виникненню права на спадкування у них самих
Батьки після дітей, щодо яких вони позбавлені батьківських прав
Особи, що ухилялися від виконання покладених на них
законом обов’язків щодо утримання спадкодавця
Один після одного особи, шлюб між якими був визнаний недійсним
Особа, яка ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві,
який через хворобу,вік або каліцтво був у безпорадному стані

9. ЗАПОВІТ – особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті.

Загальні вимоги до форми заповіту:
Заповіт має бути складений письмово, із
зазначенням місця і часу його складання;
Має бути особисто підписаний
спадкодавцем;
Має бути посвідчений нотаріусом або
іншими службовими особами.

10.

Одній особі
Кільком особам
Юридичним
особам
Державі
За заповітом громадянин
може залишити усе майно
або його частину
Адміністративним
територіальним
утворенням
Автономній
Республіці
Крим

11. Зверніть увагу!

Обов’язкова частка у спадщині
Діти спадкоємця:
-неповнолітні;
-непрацездатні;
-усиновлені
Непрацездатні:
- один із подружжя,
що пережив іншого;
-батьки;
- усиновителі;
-утриманці померлого

12. Спадкування за законом

1 черга спадкування:
діти, батьки, той із подружжя,
що пережив іншого
2 черга спадкування:
рідні брати, сестри, дід, баба
3 черга спадкування:
рідні дядько та тітка
4 черга спадкування: особи, які проживали зі спадкодавцем
однією сім’єю не менше 5 років до часу відкриття спадщини
5 черга спадкування: інші родичі спадкодавця до шостого
ступеня споріднення включно

13. Аналізуємо правову ситуацію

У громадянина Каштанова є дружина, її донька від
першого шлюбу, яку Каштанов усиновив, син, мати,
сестра. На скільки долів буде поділено його майно після
смерті при відсутності заповіту? Як буде вирішено долю
майна?
Іваненко проживав разом з дружиною, донькою та
сином. Син не одружений, а донька одружена і в неї 3
дітей. Після смерті Іваненко не залишив заповіту. Як
буде вирішено долю майна?
Громадянин Сидорук заповів усе своє майно громадській
організації. Його дружина (39 років, працює лікарем),
син (20 років, приватний підприємець), дочка (14 років)
у заповіті не вказані. Чи має хтось із перелічених право
на частку у спадщині?

14. Доповніть речення

Перехід прав та обов’язків від фізичної особи, яка
померла до інших осіб – це …
Спадкодавцями можуть бути тільки…
До складу спадщини входять як права, так і …
День смерті спадкодавця – це…
Особисте розпорядження особи на випадок смерті - …
За формою заповіт має бути …
Особисті майнові права не входять до …

15. Після смерті громадянина А. залишилося його майно на суму 35 тис. грн., автомобіль та квартира. Він мав сина та доньку, був одружений, мав моло

Після смерті громадянина А. залишилося його
майно на суму 35 тис. грн., автомобіль та
квартира. Він мав сина та доньку, був одружений,
мав молодшого брата. Разом з ним мешкала його
мати, яку він утримував. Як має бути розподілене
майно громадянина А.?
ДЯКУЮ ЗА РОБОТУ!
English     Русский Rules