Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спадкування за законом
79.10K
Category: lawlaw

Спадкування за законом

1. Спадкування за законом

Автор Олег Погорелов
112 группа

2. Спадкування за законом

відбувається у
випадках, якщо:
• спадкодавець не залишив заповіту;
• заповіт визнано недійсним;
• заповідано лише частину майна або заповіт
визнано недійсним в одній із частин;
• спадкоємець за заповітом відмовився від
спадщини або її не прийняв;
• спадкоємець за заповітом помер раніше
спадкодавця;
• спадкоємець за заповітом усунутий від права
на спадкування відповідно до закону.

3. Спадкування за законом

Порядок спадкування за законом визначається черговістю закликання
спадкоємців до права на спадкування. Кожна наступна черга одержує
право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої
черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними
спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків зміни черговості
одержання права на спадкування.
Черговість одержання права на спадкування може бути змінено після
відкриття спадщини шляхом укладання нотаріально посвідченого
договору заінтересованими спадкоємцями. Цей договір не може
порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також
спадкоємця, який має право на обов'язкову частку в спадщині.
Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за
рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями
тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом
тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала
іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу
або каліцтво був у безпорадному стані.

4. Спадкування за законом

ЦК встановив п'ять черг спадкоємців.
До першої черги спадкоємців за законом належать діти спадкодавця, у тому
числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той із
подружжя, який його пережив, та батьки.
У другу чергу спадкоємців включено рідних братів та сестер спадкодавця, його
бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері.
Рідні дядько та тітка спадкодавця мають право спадкувати в третю чергу.
До числа спадкоємців четвертої черги включено осіб, які проживали зі
спадкодавцем однією сім'єю не менше ніж 5 років до часу відкриття спадщини.
У п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до
шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня
споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня
споріднення. Порядок встановлення ступеня споріднення визначається за
числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця, але народження
самого спадкодавця не входить до цього числа.
До п'ятої черги включено і утриманців спадкодавця, які не були членами його
сім'ї. А утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не
була членом сім'ї спадкодавця, але не менше ніж 5 років одержувала від нього
матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів
до існування.

5. Спадкування за законом

Усиновлення, якщо його оформлено згідно з положенями СК України,
значною мірою впливає на рідство. Тому ЦК України виділяються
особливості в спадкуванні за законом усиновленими та
усиновлювачами.
Усиновлені та їх нащадки щодо усиновителів та їх родичів
прирівнюються у всьому комплексі прав та обов'язків до родичів за
походженням. Тому вони належать до кола спадкоємців за законом.
Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті
батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по
висхідній лінії. Батьки усиновленого та інші його родичі за
походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті
усиновленого та його нащадків.
Якщо ж за рішенням суду про усиновлення збережено правовий
зв'язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом та сестрою за
походженням, то у разі смерті його баби, діда за походженням
усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у
разі смерті його брата, сестри за походженням — має право на
спадкування як спадкоємець другої черги.
У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за
походженням, з якими було збережено правовий зв'язок, спадкують
на загальних підставах (як спадкоємці другої черги).

6. Спадкування за законом

Ще однією особливістю в порядку спадкування за законом є
спадкування за правом представлення, тобто в разі смерті
спадкоємця за законом після прийняття спадщини, цю частину
спадщини спадкують:
1) внуки та правнуки спадкодавця спадкують ту частку
спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові,
бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття
спадщини;
2) прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б
належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця),
якби вони були живими на час відкриття спадщини;
3) племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка
належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові
спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття
спадщини;
4) двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку
спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові
(тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час
відкриття спадщини.

7. Спадкування за законом

У
межах однієї черги спадкування розмір
частки у спадщині кожного із спадкоємців
за законом є однаковим, тобто частки є
рівними. Однак спадкоємці можуть змінити
розміри часток когось із них як шляхом
усної домовленості (щодо рухомого майна),
так і шляхом укладення відповідного
договору (щодо нерухомого майна).
English     Русский Rules