SМart технологиясы және жабдықтар
Бүгінгі таңда Қазақстан «білім – ғылым – инновация» сияқты үштік басқаратын постиндустриялық әлемге бет алған кезде білім мен кәсібилік
…………………………………………..
  SMART технологиясын өндірушілер
2011-2015 2016-2020
Smart технологиясы көптеген маңызды мәселелерін шешуге ықпал етеді. Атап айтсақ:
Smart технологиясынын басты жүйелері
------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
303.97K
Category: educationeducation

SМart технологиясы және жабдықтар

1. SМart технологиясы және жабдықтар

Орындаған: Габдрашев А.А
Тексерген: Жумартов М.А

2. Бүгінгі таңда Қазақстан «білім – ғылым – инновация» сияқты үштік басқаратын постиндустриялық әлемге бет алған кезде білім мен кәсібилік

Интернет
Мультимедия
комегімен
оқыту
SMART
технологиясы

3. …………………………………………..

«SMART» сөзі ағылшын тілінен аударғанда «Ақылды» дегенді
білдіреді. SMART критерийлеріне талдау жасар болсақ,
«Ақылды мақсаттарға» қойылатын негізгі талаптар
төмендегідей:
S(Specific)
• мақсат, оны екі жақты түсінуге
болмайтындай, айқын, дәл, нақты болуы
керек.
M(Measurable)
• мақсат сандық және сапалық критерийлер
арқылы қол жеткендігін анықтауға
болатындай өлшенетін болуы керек
А (Achievable)
• мақсат, сыртқы мүмкіндіктердің көмегінсіз,
қолдағы бар қорлар арқылы жүзеге асыруға
болатындай қолжетімді болуы керек.
R (Relevant)
мақсат өзгермелі жағдайда өзекті болатындай,
өзгерістер қажеттіліктерге сай келетіндей
шынайы болуы керек.
Т (Time-limited)
мақсат шектеулі мерзімде қол жеткізуге
болатындай уақытпен шектеулі болуы керек.
…………………………………………..

4.   SMART технологиясын өндірушілер

SMART технологиясын
өндірушілер
АҚШ
Канада
Оң. Корея

5. 2011-2015 2016-2020

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына
арнаған Жолдауында «2015 жылға қарай білім
беру ұйымдарының 50 пайызы электронды
білім беру әдісін пайдаланатын болады, ал 2020
жылға қарай, олардың саны 90 пайызға дейін
жетеді», – деп мәлімдеген болатын
90 %
50 %
2011-2015
2016-2020

6. Smart технологиясы көптеген маңызды мәселелерін шешуге ықпал етеді. Атап айтсақ:

Оқыту үшін
аумақтық
шектеудің болмауы
Оқытудың алуан
түрлі құралдары
мен әдістері
Оқытудың өзіндік
ырғағын таңдау
мүмкіндігі
Жоғары сап

7. Smart технологиясынын басты жүйелері

Объективтік
заңдылық
Отандық білім
жүйесінің сай
келуі
Жаңа практикалық әдісті
тарату
Электронды жүйемен оқыту
Smart технологиясынын басты
жүйелері

8. ------------------------------------

Электронды оқыту жүйесі
Көрнекілік,
жүйелілік
Біртұтастық
Оқытуды
дараландыруды
Оқушылардың
құлшынысын
арттыруды
Оқушылардың
өзін-өзі бағалауын
қалыптастыруды
------------------------------------

9. ----------------------------------------

Электронды оқыту жүйесі төмендегідей ішкі
жүй Ұлттық білімдік мәліметтер қоры;
Мектептерді басқарудың ішкі жүйесі (мектеп іс
қағаздарын жүргізу, т.с.с.)
«Электрондық оқулықтар» ішкі жүйесі – EBook;
Оқыту үрдісін басқару ішкі жүйесі – LMS;
Оқу мазмұнын басқару ішкі жүйесі – LCMS;
Тест басқарудың ішкі жүйесі – TMS;
Дамытуды басқару ішкі жүйесі – DM;
Мониторинг және талдау ішкі жүйесі
----------------------------------------

10. ----------------------------------------

Бүгінде әлемдік озық технологиялар мен
жаңашыл ізденістер отандық білім
жүйесінде кең қолданысқа ие болып
отыр. Smart технологиясының кешенді
дамуы – Smart-қалалардың негізі болып
табылады, ал бірлесіп
жұмыстануымыздың нәтижесінде SmartҚазақстанды құраймыз деген үлкен
мақсатқа қол жеткізуге үміттіміз.
----------------------------------------
English     Русский Rules