Н і НН у прислівниках
Вправа. Перепишіть речення, вставивши, де треба, пропущені букви.
Вправа. Від поданих слів утворіть прислівники.
Вправа. Замініть подані словосполучення прислівниками, складіть з двома речення.
Кодована вправа. Запишіть замість слова цифру 1, якщо вставляємо Н, або 2, якщо треба вписати НН
Вправа. Запишіть прислівники разом, окремо та через дефіс у три колонки.
Вправа. Утворіть прислівники з поданих словосполучень. Поясніть їх правопис.
Вправа. Перепишіть, розкриваючи дужки
Вправа. Перепишіть речення, знімаючи риску.
Правопис НЕ і НІ з прислівниками
Вправа. Перепишіть речення, знімаючи риску.
Вправа. До поданих слів доберіть синонім з префіксом НЕ-
Розподільча вправа. Розподіліть прислівники на дві групи: разом чи окремо
Поясніть значення фразеологізмів
Поясніть значення фразеологізмів
1.14M
Category: ukrainianukrainian

Правопис прислівників

1.

2. Н і НН у прислівниках

Н
НН
прикметник Н = прислівник Н:
прикметник НН = прислівник
НН:
сумний – сумно
вітряний - вітряно
туманний – туманно
страшенний - страшенно
Запам'ятайте!
зрання, спросоння, навмання, попідвіконню,
попідтинню

3. Вправа. Перепишіть речення, вставивши, де треба, пропущені букви.

Непоруш...о стоять дерева, загорнені в сутінь, ряс...о
вкриті краплистою росою.
Ще недав...о в пітьмі ночі нам зоріли тільки сни.
Сонце воста...є землі усміхається й тихо за гори далекі
ховається.
Джмелями літаки собі гудуть, і джміль до них гуде
спросо...я.
Всю ніч бродить навма...я, прокладає шлях до дня.
Не хочу, щоб чужинець незва...о, безцеремо...о, не
питаючи, заходив би до моєї хати.
Предивний сон і звеселив, і налякав мене нежда...о.
І досі ті чудні дива морочать серце несказа...о.

4. Вправа. Від поданих слів утворіть прислівники.

Зоряний
Невгамовний
Зосереджений
Законний
Змістовний
Останній
Серйозний
Страшенний
Несказанний
Шалений
Туманний
Даремний
Стриманий
Притаманний

5. Вправа. Замініть подані словосполучення прислівниками, складіть з двома речення.

Жити без турбот; не говорити без ладу;
працювати із захопленням; говорити без
перерв; слухати з увагою; грати з
натхненням; вчитися з ретельністю;
сперечатися з впевненістю.

6. Кодована вправа. Запишіть замість слова цифру 1, якщо вставляємо Н, або 2, якщо треба вписати НН

Відда..о
2. Безстраш..о
3. Відмі..о
4. Зра..я
5. Відповідаль..о
6. Страше..о
1.
Навма..я
8. Незбагне..о
9. Безви..о
10. Бажа..о
11. Спросо..я
12. Негада..о
7.

7.

Дефіс пишеться
Після префікса Після префіксів
поу прислівниках
з суфіксами
–е, -и,
-ому, ему
По-перше
По-братськи
По-сучасному
По-їхньому
будь-,
казна-,
хтозна-
Будь-як
Казна-коли
Хтозна-де
Казна-як
Перед
суфіксами
При складанні
Однакових
чи близьких
-небудь,
-то, -от, за значенням слів
- таки
Де-небудь
Де-таки
Якось-то
Так-то
Ледве-ледве
Де-не-де
Віч-на-віч
Десь-інде
(деінде)

8.

Пишуться разом
Прислівники,
утворені
за допомогою
префіксів приймен.
походження
від різних
частин мови
Віднині
Довіку
Згарячу
Удвоє
Внічию
Прислівники, Прислівники, Прислівники,
утворені
утворенні
утворені
сполученням
злиттям
за допомогою
кількох
кількох основ
часток
прийменників
аби-, ані-,
із будь-якою
де, чи-, що-,
частиною
як-, -сь
мови
Вдосвіта
Завдовжки
Навздогін
Попідтинню
Наосліп
Ліворуч
Абияк
Мимоволі
Анітрохи
Тимчасово
Чимало
Чимдуж
Щодня
Стрімголов Якнайдовше

9.

Написання окремо прислівників
та прислівникових сполучень
Сполучення
Прислівникові
Поєднання
Прислівникові
іменника
сполучення,
прийменника
сполучення,
з прийменником що складаються
по
що складаються
(між ними можна
повторенням
зі збірним
з прийменника
вставити слово) змінюваного слова числівником та числівника
в різних відмінках
або повного
прикметника
чоловічого роду
Без кінця
З радості
На щастя
(по-латині)
(на-гора)
Кінець кінцем
Сама самотою
Одним одно
З кінця в кінець
По двоє
В основному
По троє
В цілому
По шестеро В одному
По десятеро По одному

10. Вправа. Запишіть прислівники разом, окремо та через дефіс у три колонки.

Рано(по)раненьку, (на)виворіт, (без)відома, (на)зло,
(в)нічию, (одним)один, (до)пари, (в)далечінь, (по)людськи,
віч(на)віч, (по)друге, (з)дня(на)день, (видимо)невидимо,
слово(в)слово, (с)тиха, (в)щерть, (по)сусідськи, (до)пори,
коли(не)коли, (на)в(з)догін, (по)маленьку, (у)наслідок,
(ледве)ледве, врешті(решт), десь(не)десь, (часто)густо,
(по)своєму, на(віки)вічні, (десь)інколи, з(на)двору, один (по)
одному, (по) можливості, на(в)проти, сам(на)сам,
(спід)споду, (по)восьмеро, (зо)зла, (з)рання, (на)зразок,
(рано)вранці, на(в)ряд, (у)трьох, ні(на)гріш, (чим)скоріш,
(в)поперек, (у)щерть, (на)вмисне, (за)законом, (на)прокат,
(на)останку, (без)упину, (на)дозвіллі, (до)долу, (під)час,
(за)кордоном, (з)краю(в)край, (до)останку, (без)потреби,
(в)роздріб, (по)одинці, (на)жаль, (без)черги, (під)силу.

11. Вправа. Утворіть прислівники з поданих словосполучень. Поясніть їх правопис.

З далеких країн, дуже розсердившись,
українською мовою, кожної суботи,
кожного літа, у два рази, в усіх місцях, не
поміркувавши, останнім разом, у десять
разів, латинською мовою, кожного разу,
на голодний шлунок, голими руками, на
швидку руку.

12.

Увага!
Варто розрізняти прислівники та інші
частини мови. Від цього залежить
правопис.
До купи документів
директор додав
нові.
Завдяки моїй
подружці ми вчасно
зібралися докупи і не
запінилися на
виставу.

13. Вправа. Перепишіть, розкриваючи дужки

Здіймаю руки (до) гори, підійшли (до) гори; (в)
горі проклали тунель, (в) горі чувся звук
невидимого літака; (на) силу справився з
роботою, у будь-якій справі покладайся і
(на)силу, і на розум; збирайте усі речі (до)
купи, (до) купи листя підійшов малюк, зносити
інструмент (до) купи; заглянути (в)середину,
(в) середину пляшки потрапило повітря; стати
(на) бік товариша, лягти (на) бік, звернути (на)
бік; подивитись (у) бік лісу, повернути (в) бік,
іти (у) бік річки.

14. Вправа. Перепишіть речення, знімаючи риску.

Ми по/новому розумієм світ, по/іншому і любим, і живем.
Від/давна сміливості й одвазі шумить по всесвіту хвала.
По/моєму, кожна людина мусить хоч раз коли-небудь
сягнути свого зеніту.
Яка ціна за день, по/пустому прожитий?
Генерал по/довгу дивився на свою карту.
Коні знялись з місця і нешвидко побрели по/глибокому снігу.
Серце заскімлило, глухо, по/вовчи.
Лине з/далеку дівочий спів.
День був погожий, по/осінньому променистий.
І по/заячому сліду інколи знаходять ведмедя.
У нас усе по/просту, по/домашньому.
Кожен вишукував товариша по/своєму пір’ю: пани віталися
тільки до панів, купці - до купців.

15. Правопис НЕ і НІ з прислівниками

16. Вправа. Перепишіть речення, знімаючи риску.

Берези й клени, ще не/давно голі, стоять,
зеленим маючи гіллям.
На його правій скроні не/добре темнів рубець.
Дуби стоять поволі, не/квапливо.
Вже другий рік живе чиж у Юрка, бере з рук
насіння, літає по хаті, весь день не/угавно співає.
Загравам не/довго вже палать над лоном рідних
міст.
Не/суворо на серці, не/гнівно, а за тебе
тривожуся я.

17. Вправа. До поданих слів доберіть синонім з префіксом НЕ-

Вправа. До поданих слів доберіть синонім
з префіксом НЕ погано
пізно
добре
легко
близько
терміново
мало
помилково
зненацька
скоро
тривожно
безугавно
низько
розпливчасто

18. Розподільча вправа. Розподіліть прислівники на дві групи: разом чи окремо

(ні)чогісінько, (ні)яково, (ні)так (ні)сяк,
(ні)на гріш, (ні)трохи, (ні)як, (ні)коли,
(ні)звідки, (ні)почому, (ні)коли у світі,
(ні)трішки, (ні) туди (ні) сюди.

19. Поясніть значення фразеологізмів

Дихнути ніколи
Подітися нікуди
Ніде голки встромити
На Миколи та й ніколи
Недовго ряст топтати
Плюнути нікуди

20. Поясніть значення фразеологізмів

Дихнути ніколи
Подітися нікуди
Ніде голки встромити
На Миколи та й ніколи
Ні багато, ні мало
Ні взад, ні вперед
Неждано й негадано
Не сьогодні – завтра
Недовго ряст топтати
Плюнути нікуди
English     Русский Rules