Правопис прислiвникiв
Написання окремо прислiвникiв та прислiвникових сполучень
Пишуться разом
Дефiз
1. Розкрийте дужки.
2. Перепешiть, розкриваючи дужки.
Джерела
Дякую за увагу студента групи ВЕ-21 Довганюка М.М.
131.43K
Category: ukrainianukrainian

Правопис прислiвникiв

1. Правопис прислiвникiв

“ Знаючи свої вади, ми бачимо чого
повинні уникати “

2. Написання окремо прислiвникiв та прислiвникових сполучень

Сполучення іменника з прийменником (між ними можна вставити
слово)
-Без кінця, З радості, На щастя, (по-латині) ,(на-гора)
Прислівникові сполучення, що складаються повторенням
змінюваного слова в різних відмінках
-Кінець кінцем, Сама самотою, Одним одно, З кінця в кінець
Поєднання прийменника по зі збірним числівником
-По двоє. По троє ,По шестеро, По десятеро
Прислівникові сполучення, що складаються з прийменника та
числівника або повного прикметника чоловічого роду
-В основному,В цілому, В одному, По одному

3. Пишуться разом

Прислівники,
утворені за
допомогою
префіксів
приймен.
походження
від різних
частин мови
Прислівники,
утворені
сполученням
кількох
прийменників
із будь-якою
частиною
мови
Прислівники,
утворенні
злиттям
кількох основ
Прислівники,
утворені за
допомогою
часток аби-,
ані-, де, чи-,
що-, як-, -сь
Віднині
Довіку
Згарячу
Удвоє
Внічию
Вдосвіта
Завдовжки
Навздогін
Попідтинню
Наосліп
Ліворуч
Мимоволі
Тимчасово
Чимдуж
Стрімголов
Абияк
Анітрохи
Чимало
Щодня
Якнайдовше

4. Дефiз

Після
префікса
пишеться поу
прислівниках
з суфіксами –
е, -и, -ому,
ему
Після
префіксів
будь-, казна-,
хтозна-
Перед
суфіксами
-небудь, -то,
-от, - таки
По-перше По- Будь-як Казна- Де-небудь Дебратськи Поколи Хтознатаки Якось-т
сучасному По- де Казна-як
Так-то
їхньому
При
складанні
Однакових чи
близьких за
значенням
слів
Ледве-ледве
Де-не-де
Віч-на-віч
Десь-інде
(деінде)

5. 1. Розкрийте дужки.

Ми (по) новому розумiемо свiт, (по) iншому i
любим i страждаем.
(По) моему кожна людина мусить хоч раз колинебудь сягнути свого зенiту.
День був погожий, (по) осi(н,нн)ьому променистий.
У нас все (по) просту, (по) доманшньому.
Вiдповiдь: по-новому, по-iншому,по-осiнньому,
попросту, по-домашньому.

6. 2. Перепешiть, розкриваючи дужки.

Герой користi не шукае (з) роду.
Цiлий день вiтер гуде (на) дворi; (над) вечiр скресае
рiчка.
Потiм чайка звилася (в) гору, (на) мить застигла над
рiкою.
(На) гору – все (в) гору та (в) гору – вюниться дорога.
Окремо: у снi, на мить, на гору,
Решта – разом.

7. Джерела

• Практикум з правопису української мови.
І.П.Ющук

8. Дякую за увагу студента групи ВЕ-21 Довганюка М.М.

English     Русский Rules