20.95M
Categories: literatureliterature artart

Реалізм - художній метод літератури та мистецтва (9 клас)

1.

2.

3.

Романтики про романтизм
Звичайні речі з
повсякденного життя
набувають дивних відтінків
неповторної романтичної
своєрідності, що викликає
надзвичайну гармонію душі,
відкриту всьому
фантастичному.
Е. Т. А. Гофман

4.

Романтики про романтизм
Людська уява — цілий
світ, який звучить на різні
голоси й розмальований
різними барвами й
відтінками. У цьому світі
відбуваються найзапекліші
битви та драми
Дж. Байрон

5.

У ХІХ ст. митці зводили
естетику до мінімуму і
прагнули будувати художні
твори на відтворенні
реальності. У цім
сенсі все класичне мистецтво
століття було
реалістичним.
Хосе Ортега-і-Гассет,
іспанський філософ

6.

7.

Теорія літератури
Запиши визначення в зошит!
Реалізм – літературний
напрям, який
характеризується
правдивим і всебічним
відображенням
дійсності на основі
типізації життєвих
явищ.

8.

ХІХ століття в історії
Історичні
події
ХІХ ст.
Наполенівські
війни
Громадянська
війна в США
Кримська війна
Відміна кріпосного
Права в Росії
Франко-прусська війна і обєднання Німеччини
Колоніальний поділ Африки
Війни за незалежність країн Латинської Америки

9.

ХІХ століття в науці і техніці
Науковотехнічні
винаходи 19 ст.
автомобіль
радіо
телефон
Швейна
машина
кіноматограф
велосипед
Автомат (зброя)

10.

ХІХ століття в особистостях
Видатні
представники
19 століття
Наполеон 1
Бонапарт
Карл
Маркс
Королева
Вікторія
Фрідріх
Ніцше
Бетховен
Грегор
Мендель

11.

Романтизм
Реалізм
Філософська основа –
Наукова основа –
німецька ідеалістична
філософія позитивізму,
філософія.
природознавчі науки,
Неприйняття буденності,
соціологія, психологія.
утеча від неї.
Детальне зображення
Абсолютизація творчої
реального життя.
уяви митця.
Домінування наукових
Заперечення раціоналізму,
методів до зображуваного:
прагнення до всього
дослідження та пояснення
ірраціонального,
явищ і закономірностей
містичного.
реального життя.
Робота з
таблицею
Логічність, «раціоцентризм»,
детальне дослідження та
майже науковий аналіз
забражуваного.

12.

Романтизм
Реалізм
Романтична умовність,
Принцип життєподібності,
ідеалізація, надмірне згущення
аналіз суспільних, зокрема
фарб.
економічних аспектів і їх роль у
Історизм романтизму – це
житті у розвитку особистості.
переважно пишна декорація,
Історизм реалізму – засіб
розкішне тло твору.
дослідження першовитоків та
Романтизація минулого.
історичних коренів певних
Ігнорування буденності.
суспільних явищ.
Акцент на всьому
Увага до проблем сучасності.
ексклюзивному, несхожому,
Естетичне «узаконення»
неповторному.
раніше «неестетичних»
Домінування естетико-
тем,образів, мотивів.
гедоністичної функції
Пошук спільного й типового
мистецтва.
навіть у неподібному.
Робота з
таблицею
Домінування когнітивної і
дидактичної функції
мистецтва.

13.

Герой літературного
твору
«Винятковий характер
у виняткових
обставинах».
Загадковий одинакіндивідуаліст, який
перебуває в полоні
фатальних пристрастей.
Носій однієї незмінної
пристрасті.
Самотня людина,
вигнанець суспільства.
Герой має загадкове
минуле, часто це
людина без минулого.
«Типовий характер у
типових обставинах».
Людина конкретної
професії, яка
займається своєю
буденною роботою:
селянин, робітник.
Складна суперечлива
особистість, яка
постійно змінюється.
Взаємодія людини і
суспільства.
Життя персонажа
описане надзвичайно
детально.

14.

Художній час і
простір
Зображення далеких
епох.
Незвичайно,
екзотично-далекі краї.
Зображення добре
знайомої читачам
сучасності.
Реальні, добре
знайомі читачам місця.
Система жанрів
Перевага ліричних
Перевага епічних
жанрів.
жанрів.
Поміж жанрів епосу- Поміж жанрів епосу
домінування
– домінування
історичного роману. соціально психологічного
роману.

15.

Письменники-реалісти
прагнули досліджувати
життя й
характери людей.
Як ви вважаєте, що стало
об’єктом дослідження у творах,
які ви читали («Полліанна» Е.
Портер, «Товстий і тонкий»,
«Хамелеон» А. Чехова, «Жага до
життя» Дж. Лондона, «Хатина
дядька Тома» Г. Бічер-Стоу)?

16.

«Людська комедія» –
енциклопедія життя Франції
першої половини XIX ст.
Домашнє завдання
Повість «Гобсек»
- прочитати твір
English     Русский Rules