9.75M
Categories: religionreligion culturologyculturology

Духовна культура та вірування людей

1.

Вчитель історії
Хоменко Ніна Олександрівна
ТЕМА. ДУХОВНА КУЛЬТУРА
ТА ВІРУВАННЯ ЛЮДЕЙ.
Підручник : Голованов С. О. Всесвітня історія. Історія України
(інтегрований курс) : підручник для 6 класу закладів загальної
середньої освіти. — Тернопіль : Астон, 2019. — 224 с.

2.

МЕТА УРОКУ
• визначити здобутки й досягнення первісної людини в практичних
знаннях і мистецтві;
• характеризувати первісні форми релігії;
• застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття
«піктографія», жрець, «релігія», «тотемізм», «фетишизм», «магія»,
«анімізм», «ідол»;
• розвивати вміння працювати з різними видами історичних джерел,
аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, сприяти
естетичному виховання учнів;
• виховувати шанобливе ставлення до надбань минулого.

3.

ПЛАН МАТЕРІАЛУ УРОКУ
1. Знання первісних людей
2. Мистецтво
3. Виникнення релігійних вірувань

4.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ
• МАЛЮНКО́ВЕ ПИСЬМО — письмо у вигляді малюнків, що
передають загальний зміст повідомлення.
• ПЕТРО́ГЛІФ (від лат. petros — камінь і грец. glyphо — вирізьбляю)
— стародавнє зображення на скелях, камінні, стінах печер.
• І́ДОЛ (у язичників) — статуя, що зображує бога.
• ЖРЕЦЬ — особа, яка здійснювала богослужіння,
жертвоприношення в язичницьких релігіях.
• РЕЛІ́ГІЯ — погляди й уявлення, в основі яких лежить віра в
існування надприродних сил — богів, духів, душ, у їхнє панування
над світом.

5.

1. Знання первісних людей
Галузь
Досягнення
Математика
Потреби життя спричиняли виникнення вмінь рахувати, ділити, додавати, віднімати.
Необхідно було порахувати тварин, поділити їжу, розрахувати кількістьзерна для їжі й
майбутнього посіву
Люди вчилися лікувати рани, опіки, переломи, приймати пологи тощо
Спостереження за впливом рослин на організм людей допомагало лікувати
хвороби,харчуватися і, нарешті, перейти від збиральництва до хліборобства.
Накопичення знань у галузі штучного відбору корисних пород тварин
Медицина
Біологія
Фізика,
Хімія,
Обробка
природніх мат-ів
Люди вивчали властивості різних природних матеріалів (деревина, камінь, глина,
кістка, ріг тощо), вплив на них тепла й холоду, винайшли перший штучний матеріал —
кераміку, стали обробляти метали, виготовили перший штучний метал — бронзу.
Першим механічним пристроєм став лук
Географія
З’явилися перші елементарні карти місцевості, виготовлені на деревині, корідерев і
шкірі. Інформацію на них стали передавати піктограмами (малюнками)
писемність
Піктографічне письмо (малюнкове)

6.

• Завдання 1 (закріплення отриманих знань).
Назвати галузі знань первісних людей, використовуючи ілюстрації

7.

лічба

8.

Малюнкове письмо
Карти часів неоліту
Керамічні пляшечки для дітей часів неоліту

9.

2. Мистецтво
Пізнаючи навколишній світ і підкоряючи його собі, первісні люди поступово
почали відчувати красу. Вони прагнули оточувати себе красивими предметами
домашнього вжитку, наприклад розфарбованим посудом, вишуканим одягом;
виробляли зброю та оздоблювали її, прикрашали орнаментами одяг, малюнками —
стіни житла. Так розвинулося мистецтво як художнє відтворення духовного
життя людей.
• На території сучасних європейських і азійських країн учені знаходять майстерні
малюнки стародавніх митців, що зображують події людського життя. Малювали
наші предки фарбою, яку виробляли з розтертих на порох камінців і соку рослин.
Справжніми картинними галереями вважають печери Франції (Ле Комбатель,
Фон де Гом, Ле-Труа-Фрер), Іспанії (Альтаміра), України (Кам’яна Могила, що в
Запорізькій обл.).
• Відтворюючи в мистецтві свої почуття та думки, первісні люди ставали
розумнішими, мудрішими, чутливішими.

10.

ПЕРЕГЛЯД НАСКЕЛЬНИХ МАЛЮНКІВ (знайдених вченими-археологами)

11.

3. Виникнення релігійних вірувань
Стародавня людина не могла відразу пізнати навколишній світ, явища
природи. Їй здавалося, що над нею панують грізні сили, перед якими вона
відчувала безпорадність. Тому наші первісні предки прагнули задобрити ці
незбагненні сили природи, зробити їх своїми помічниками. Так виникли звичаї
приносили цим силам жертви, виконувати урочисті ритуали на їхню честь.
• Люди вшановували тварин, яких поїдали, бо вважали, що, вживаючи їхнє м’ясо,
вони єднаються з тваринами, родичаються з ними. Так виник тотемі́зм — віра в
родинні зв’язки людини з тваринами.
• Ще однією первинною формою релігії був анімі́зм — віра в безсмертя душі, у
духів, які населяють усе навколо.
• Одночасно склався фетиши́зм — віра в надприродні властивості
окремих «освячених» речей.
• Ма́гія — віра в здатність людини силою думок, чаклунством
впливати на надприродні сили й залучати їх на свій бік.

12.

Завдання 2.
Визначте, про яку форму релігійних уявлень ідеться у наведених прикладах:
• а) Орнамент на посуді, вишивка на рушниках, одязі — це речі, яким
стародавня людина приписувала захисні властивості. Для захисту від злих
чар на тіло колись наносили татуювання, а обличчя розмальовували. Так
виникла традиція наносити на обличчя косметику.
• б) Якось під час спекотного літа водойма, в якій жили черепахи, висохла.
Тоді черепахи вирішили знайти собі нове місце для житла й
вирушили в дорогу. Найтовстіша черепаха, щоб полегшити собі дорогу,
зняла панцир. Так і йшла без панцира доти, доки не перетворилася на
людину — предка роду Черепахи.
• в) Майже всі місця на Землі — небо, повітря, земля, водойми, гори і ліси
— населені, за уявленням давніх людей, різними духами, яких потрібно
боятися і поважати.

13.


Явища природи, які були для первісних людей
незрозумілими: вітер, блискавка, грім, повінь,
вони уявляли у вигляді дивовижних істот —
тварин чи напівтварин /напівлюдей. Зображення
цих істот учені знаходять вирізьбленими на
скелях, витесаними з каменю чи з дерева.
Обряди на честь богів виконували особливі
люди — жерці́, чия посада швидко стала
спадковою.
Жерці й чаклуни робили підношення й
жертви на честь богів, були своєрідними
моральними наставниками, володарями таємних
знань, знахарями, лікарями, хранителями пам’яті
роду, певною мірою – психоаналітиками. Це
давало владу і статки.
Так у первісному суспільстві доби палеоліту
виникла релі́гія — віра людей в існування
надприродних сил.

14.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
• Характеризувати зміст понять (слайд 4)
• Прочитати параграф 8
English     Русский Rules