11.44M
Categories: historyhistory religionreligion artart

Зародження мистецтва та релігійних вірувань

1.

Тема: Зародження
мистецтва та релігійних
вірувань.

2.

Актуалізація опорних знань
1. Розгляньте зображені на малюнках знаряддя праці первісної людини
2. Порівняйте зображені знаряддя за складністю виготовлення: яке зі
знарядь є складнішим за технікою виготовлення?
3. Поміркуйте, що могла робити первісна людина, використовуючи:
- знаряддя №1?
- знаряддя №2?
4. Чи можна на основі зображених знарядь праці зробити висновок про
поступальний розвиток первісного суспільства?

3.

Чим зовнішній
вигляд «людини
розумної»
відрізнявся від
того,
як
виглядали
пітекантропи та
неандертальці?

4.

1. Знання первісних людей
Галузь
Досягнення
Математика
Потреби життя спричиняли виникнення вмінь рахувати, ділити, додавати, віднімати.
Необхідно було порахувати тварин, поділити їжу, розрахувати кількістьзерна для їжі й
майбутнього посіву
Люди вчилися лікувати рани, опіки, переломи, приймати пологи тощо
Спостереження за впливом рослин на організм людей допомагало лікувати
хвороби,харчуватися і, нарешті, перейти від збиральництва до хліборобства.
Накопичення знань у галузі штучного відбору корисних пород тварин
Медицина
Біологія
Фізика,
Хімія,
Обробка
природніх мат-ів
Люди вивчали властивості різних природних матеріалів (деревина, камінь, глина,
кістка, ріг тощо), вплив на них тепла й холоду, винайшли перший штучний матеріал —
кераміку, стали обробляти метали, виготовили перший штучний метал — бронзу.
Першим механічним пристроєм став лук
Географія
З’явилися перші елементарні карти місцевості, виготовлені на деревині, корідерев і
шкірі. Інформацію на них стали передавати піктограмами (малюнками)
писемність
Піктографічне письмо (малюнкове)

5.


Завдання 1 (закріплення отриманих знань).
Назвати галузі знань первісних людей, використовуючи ілюстрації

6.

лічба

7.

Малюнкове письмо
Карти часів неоліту
Керамічні пляшечки для дітей часів неоліту

8.

Тотемізм
ПЛАН
1. Знання та вміння доби
давнього кам’яного віку.
Релігія
ПОНЯТТЯ
2. Як виникло мистецтво?
Магія
3. Релігія та найдавніші
релігійні вірування.
Табу
Фетишизм

9.

Роздивіться ілюстрації. Як ви думаєте, коли
людина почала зображувати тварин? • Як подані
пам’ятки характеризують своїх творців? • Чому
багато наскельних малюнків було створено у
важкодоступних печерах?

10.

Альтамі́ра (ісп. La cueva de Altamira) — печера в Іспанії з поліхромним
кам'яним
живописом
епохи
верхнього
палеоліту.
Знаходиться
поблизу Сантільяна-дель-Мар в Кантабрії, Іспанія, за 30 км на захід від
міста
Сантандера.
Печера
з
живописом

об'єкт
всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО з 1985.

11.

Первісні
форми
Тотемізм (від індіан. ототем – його
рід) – віра у походження роду від
спільного предка – тварини, рослини
чи і птаха. Пращура вважали
захисником роду, просили у нього
допомоги у полюванні. Тварину-тотем
не можна
було вбивати. їй
поклонялися, зображали на стінах
печер, вирізьблювали з каменю та
кістки.
релігії

12.

Фетишизм
(від
португ. feitigo – талісман) –
наділення неживих предметів
надприродними властивостями.
Люди вірили, що фетиш міг
захистити
від
злих
сил,
подарувати удачу. Фетишем могла
бути будь-яка річ. її носили із
собою, тримали у помешканні,
клали у поховання. Поклоніння
предметам збереглося й донині. У
храмах можна побачити ікони,
скульптури богів, яких сучасна
людина наділяє надприродними
властивостями.

13.

Магія (від грецьк. mageia – чаклунство) –
віра у можливість впливати на навколишній
світ за допомогою ворожіння, заклинань,
замовлянь. На думку первісної людини,
магічні дії могли викликати дощ, допомогти
у полюванні або завдати шкоди ворогам.

14.

Виникнення анімізму (від лат. anima – душа) було пов'язане з
намаганням зрозуміти, чому людина, яка нещодавно рухалась,
розмовляла, раптом ставала нерухомою і холодною. Первісна
людина пояснювала це тим, що з тіла пішла душа.

15.

Визначте, про яку форму релігійних уявлень ідеться у наведених
прикладах:
І. Орнамент на посуді, вишивка на рушнику — все це речі, яким стародавня
людина приписувала захисні властивості. Для захисту від злих чар на тіло
колись наносили татуювання, а обличчя розмальовували.
Так
виникла
традиція наносити на обличчя косметику.
ІІ. Якось під час спекотного літа водойма, в якій жили черепахи, висохла. Тоді черепахи
вирішили знайти собі нове місце для житла й вирушили в путь. Найтовстіша
черепаха, щоб полегшити собі дорогу, зняла панцир. Так і йшла без панцира доти, доки
не перетворилася на людину — предка роду Черепахи.
ІІІ. Майже всі місця на світі — небо, повітря, земля, гори і ліси — населені, за
уявленням роду, різними духами, яких бояться і поважають.

16.

По горизонталі:
1. Музичний інструмент первісних часів.
2. Віра у духів.
3. Назва печери з первісним мистецтвом.
4. Музичний інструмент первісних часів.
5. Віра про походження людей від спільного
тваринного предка.
6. Первісний жрець.
7. Що зображували первісні митці на стінах.
По вертикалі:
1.Тварина, зображена у печері
Альтаміра.
2.Печера, у якій виявлено малюнки віком
15 тисячоліть.
3. Предмет, що має захисну, магічну
силу.
4. Країна, де знаходиться печера Ласко.
5. Віра у захисну дію амулетів, оберегів.
6. Синонім слова «чаклунство ».
7. Країна, де знаходиться печера з
відомими первісними малюнками.
8. Кам’яна….. – печера з первісним
мистецтвом в Україні.
9. Археолог, котрий виявив малюнки у
печері Альтаміра.
10. Віра у вищі сили.
Закріплення здобутих знань

17.

РЕФЛЕКСІЯ
Розмістіть отриману
інформацію на уроці
Домашнє завдання:
опрацювати параграф 4.
English     Русский Rules