Духовна культура Полінезійців
Мана
Табу
ВОЖДІ
Вожді
святилище
Жрецтво
Похоронні обряди
Пантеон богів
Боги ту і Тангароа
Боги РОНГО І Тані
Моаї – як пережидки ранніх форм релігії
Моаї з о.ПАСХИ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
2.86M
Category: culturologyculturology

Духовна культура Полінезійців

1. Духовна культура Полінезійців

ДУХОВНА КУЛЬТ УРА
ПОЛІНЕЗІЙЦІВ
Підготував: студент 103 групи
Кашул Микола

2. Мана

МАНА
Мана - це якась особлива сила, що приносить удачу і
щастя. Але володіли нею далеко не всі. Мана особливо
виділяла вождів і благородних. Вони володіли
найсильнішою маною і докладали всіх зусиль до того, щоб
її не втратити.

3. Табу

ТАБУ
За старовинним уявленням полінезійців, все існуюче
поділяється на дві найзагальніші категорії: на моа священне і Ноа - просте. Те, що є моа, має володіти маною,
воно становить власність богів і завжди є при цьому в тій
чи іншій мірі табу - забороненим. У той же час табу
становить і все шкідливе, небезпечне, від чого слід людей
захистити шляхом заборони.

4. ВОЖДІ

Майже на всіх островах
Полінезії влада вождів
наділялася священним
ореолом, і самі вожді, як живі,
так і мертві, були не тільки
предметом табуації (про що
вже говорилося), але і
справжнім предметом культу.

5. Вожді

ВОЖДІ
Особливо священними
вважалися голова вождя і
його стегнова пов'язка; але і
взагалі все, що належить
вождю, було недоторканно
для простих смертних і
загрожувало їм смертельною
небезпекою.

6. святилище

СВЯТИЛИЩЕ

7. Жрецтво

ЖРЕЦТВО
Жерці користувалися великою вагою. Вони молилися,
приносили жертви. Молитви не говорилися, а співалися, і
їх співали на мові, яка була мало зрозумілою народу. Це
була старовинна, архаїчна мова, яка сильно відрізнялася від
розмовної мови.

8. Похоронні обряди

ПОХОРОННІ ОБРЯДИ
У Полінезії взагалі переважали три форми поховання:
заривання в землю, бальзамування з положенням в склеп і
водяне поховання. Майже скрізь досить різко розрізнялися
два ритуалу: один - застосовувався до вождів і знаті, інший
- до простих смертних. Це пов'язано з наявністю уявлень
про двох різних світах душ: один для аристократії, інший для простого народу.

9. Пантеон богів

ПАНТЕОН БОГІВ
Найбільш поширені в Полінезії чотири імені великих
богів: Тані, Ту, Ронго і Тангароа. Фонетична форма цих
імен, правда, змінюється по діалектам, і ще більш
змінюється самий характер образів, проте деякі загальні
риси цих богів можна визначити.

10. Боги ту і Тангароа

БОГИ
Т У І ТАНГАРОА

11. Боги РОНГО І Тані

БОГИ
РОНГО І ТАНІ

12. Моаї – як пережидки ранніх форм релігії

М ОА Ї –
Я К П Е Р Е Ж И Д К И РА Н Н І Х
Ф ОРМ РЕЛІГІЇ
Поширена теорія, за якою моаї спорудили поселенці з
островів Полінезії в XI столітті. Скульптури моаї могли
представляти померлих предків або надавати надприродну
силу живим лідерам, а також бути символами кланів.

13. Моаї з о.ПАСХИ

М ОА Ї
З О. П АС Х И

14. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

English     Русский Rules