Мета і завдання
План
Сутнісні ознаки первісної культури
Сутнісні ознаки первісної культури
Сутнісні ознаки первісної культури
Сутнісні ознаки первісної культури
Сутнісні ознаки первісної культури
Сутнісні ознаки первісної культури
Періодизація
Періодизація
Архаїчні культури
Архаїчні культури
Архаїчні культури
Доба мезоліту
Доба неоліту
Доба міді (енеоліту)
Доба міді (енеоліту)
Трипільська культура
Трипільське поселення
Вірування тріпільців
Кераміка тріпільців
Кераміка тріпільців
Доба бронзи
І тис. до н.е.
Кіммерійці
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Скіфська культура
Сармати
Сармати
Сармати
Сармати
Держави-міста у Північному Причорномор’ї (7-2 ст. до н.е.)
Царський курган у Пантікапеї
Держави-міста у Північному Причорномор’ї
Ольвія.Фасад храма Аполона
Держави-міста у Північному Причорномор’ї
Антична кераміка
Держави-міста у Північному Причорномор’ї
Наслідки впливу античної цивілізації
Наслідки впливу античної цивілізації
Наслідки впливу античної цивілізації
Література
6.89M
Categories: historyhistory culturologyculturology

Історія української культури. Культура первісного суспільства

1.

Історія української культури
КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Лекція 2
Доц. Бадєєва Л.І.
Факультет навчання іноземних громадян,
кафедра українознавства, ХНУРЕ
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

2. Мета і завдання

Історія української культури
Мета і завдання
Розкрити сутнісні ознаки й періодизацію первісної
культури України;
Охарактеризувати архаїчні культури на території
України, трипільську культуру та її здобутки;
Аналізувати культуру кіммерійців, скіфів, сарматів,
античну культури грецьких колоній на теренах
Причорномор'я.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

3. План

Історія
культури
Історіяукраїнської
української
культури
План
1. Сутнісні ознаки й періодизація первісної
культури України.
2. Архаїчні культури на території України.
Трипільська культура та її здобутки.
3. Діалог культур на праукраїнських землях:
a. Кімерійці-скіфи-сармати.
б. Антична епоха в українському контексті.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

4. Сутнісні ознаки первісної культури

Історія української культури
Сутнісні ознаки первісної
культури
- привласнювальний тип господарства;
- синкретизм (нерозчленованість);
- образно-чуттєве сприйняття світу (нездатність
теоретизувати, узагальнювати);
- міфологічна свідомість, міфологічне пояснення
світу;
- первісні релігійні уявлення існували у формі
анімізму, тотемізму, фетишизму, магії;
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

5. Сутнісні ознаки первісної культури

Історія української культури
Сутнісні ознаки первісної
культури
Анімізм (від лат. аnima - душа) віра в духів та душі як двійника
тіла, носія життя людини, а
також тварин і рослин.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

6. Сутнісні ознаки первісної культури

Історія української культури
Сутнісні ознаки первісної
культури
Тотемізм - віра у надприродну
спорідненість людських колективів
(рід, плем' я) з певними видами тварин
та рослин
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

7. Сутнісні ознаки первісної культури

Історія української культури
Сутнісні ознаки первісної
культури
Фетишизм (від португ. feitico -
амулет, магічна річ, або лат. factitiusмагічно майстерний) - це віра в
існування надприродних
властивостей матеріальних об'єктів.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

8. Сутнісні ознаки первісної культури

Історія української культури
Сутнісні ознаки первісної
культури
Магія (від грецьк. mageia -
чаклунство, ворожба) - віра в
існування надприродних способів
впливу на природу або людину, тобто
навколишній світ.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

9. Сутнісні ознаки первісної культури

Історія української культури
Сутнісні ознаки первісної
культури
Магія поділяється на шість видів:
виробничу, лікувальну, любовну,
шкідливу (деструктивну),
метеорологічну (магія погоди) та
військову.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

10. Періодизація

Історія української культури
Періодизація
1. Кам’яний вік ( 150 тис. рр. до н. е. - 3
тис. рр. до н. е.:
- палеоліт (давньокам’яний, 150 тис. рр.
до н. е. – 10 тис. рр. до н. е.;
- мезоліт (10 тис. рр. до н. е. – 6/5 тис.
рр. до н. е.;
- неоліт (6/5 тис. рр. до н. е. – 4 тис. рр.
до н. е.;
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

11. Періодизація

Історія української культури
Періодизація
2. Мідний вік або енеоліт (4 – 3 тис.
рр. до н. е.);
3. Бронзовий вік (3 тис. рр. до н. е. –
1 тис. рр. до н. е.);
4. Залізний вік (1 тис. рр. до н. е.)
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

12. Архаїчні культури

Історія української культури
Архаїчні культури
Людина почала жити на території України
мільйон років до н. е. У 70-х рр. ХХ ст.
біля сіл Королеве та Молодове
Чернівецької обл. на Закарпатті, біля
с. Мізин Чернігівської обл. та ін. були
знайдені стоянки первісної людини часів
палеоліту.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

13. Архаїчні культури

Мізинська стоянка
1905 р- розкопки в
с. Мізин на
Чернігівщині
Стоянка датується
бл. 15 тис. років до
н.е.- пізній палеоліт.

14. Архаїчні культури

Історія української культури
Архаїчні культури
примітивні крем’яні та кістяні знаряддя
праці (наконечники, різці, рубила);
будували житла з дерева, кісток;
займалися збиральництвом та
полюванням;
виготовляли прикраси з орнаментом
(намиста, браслети), фігурки тварин,
людей, зокрема жінок («первісні венери»,
образи матері-прародительки)
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

15. Доба мезоліту

Історія української культури
Доба мезоліту
мисливський привласнювальний тип
господарювання;
використання луку і стріл;
розвивається рибальство;
приручено собаку;
започатковуються форми первісної
племінної організації;
основою суспільного устрою стає
матріархат;
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

16. Доба неоліту

Історія української культури
Доба неоліту
У цей період відбувається перехід
людей до відтворюючого типу
господарства (хліборобства,
скотарства), з’являється перший
штучний матеріал – кераміка.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

17. Доба міді (енеоліту)

Історія української культури
Доба міді (енеоліту)
У цей період (4 тис. рр. до н. е.) склалися
три основних культурно-географічних
зони:
1. Степова причорноморська, або
південноукраїнська зона, пов’язана з
ямною культурою, поширена в Приазов’ї та
Криму. Назва «ямна культура» походить
від поховань у ямах під курганами.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

18. Доба міді (енеоліту)

Історія української культури
Доба міді (енеоліту)
2. Лісова та лісостепова культурна зона,
середньостогівська культура. Ця
культура названа від урочища Середній
Стіг (на о. Хортиця у Запоріжжі),
поширена у степовому Придніпров’ї,
Приазов’ї.
3. Правобережна степова зона, пов’язана
з трипільською культурою.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

19. Трипільська культура

Історія
культури
Історіяукраїнської
української
культури
Трипільська культура
-землеробство;
- скотарство (велика рогата
худоба);
- перехід від мотичного
землеробства до орного;
- винайшли плуг і колесо,
- приручили бика;
- освоїли ткацтво;
- бронзоливарні печі.
ХНУРЕ, кафедра українознавства
Хвойка Вікентій
(1850-1914)

20. Трипільське поселення

Історія української культури
Трипільське поселення
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

21. Вірування тріпільців

Історія української культури
Вірування тріпільців
Релігія: політеїзм, анімізм і
фетишизм.
Тріпільці вклонялися:
Богині-Матері ( материнство і
родючість);
бику (символу обробки землі і
багатства),
змії (символу спритності),
голубу (символу неба) та ін.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

22. Кераміка тріпільців

Історія української культури
Кераміка тріпільців
посуд, дитячі іграшки, моделі жител,
човнів, возів, антропоморфні та
зооморфні статуетки. Вироби
прикрашали орнаментом та
розмальовували в червоний, коричневий,
жовтий, чорний кольори. Через це
трипільську культуру називають
культурою мальованої кераміки.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

23. Кераміка тріпільців

Історія української культури
Кераміка
тріпільців
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

24.

Історія
українськоїкультури
культури
Історія української
Доба бронзи (ІІІ-І тис. до н.е.)
- відбулися етнічно-культурні зрушення,
міграція племен,
- індоєвропейські племена принесли з
собою на територію України у
суспільній сфері – патріархат,
формування ранньокласового
суспільства,
ХНУРЕ, кафедра українознавства

25. Доба бронзи

Історія української культури
Доба бронзи
- розвивається металургія бронзи,
з’являється значна кількість металевих
знарядь праці та зброї;
майнове розшарування та руйнування
первіснообщинного ладу;
- постає садівництво, городництво,
ремісництво.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

26. І тис. до н.е.

Історія
культури
Історіяукраїнської
української
культури
І тис. до н.е.
На межі бронзового й залізного віку
(І тис. до н. е.) розпочалася нова хвиля
експансії кочових культур. Цю добу
умовно поділяють на три періоди:
- кіммерійський (9 – 8 ст. до н. е.)
- скіфський (7 – 2 ст. до н. е.)
- сарматський (2 ст. до н. е. – 4 ст. н. е.).
ХНУРЕ, кафедра українознавства

27. Кіммерійці

Історія української культури
Кіммерійці
Кіммерійці одні з перших оволоділи
залізом;
Для релігійних вірувань кіммерійців
характерний культ предків, вірування в
життя після смерті, а також культ
богині-матері (стели з зображенням
жінок).
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

28. Скіфська культура

Скіфи ─ кочові
іраномовні
племена
скотарів,що
витіснили
кімерійців та
розселилися між
Доном та Дунаєм

29. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
залишила велику кількість царських
поховань-курганів, найвідоміші з яких:
могила Куль-Оба під Керчю,
курган Чортомлик під Нікополем,
могила Солоха поблизу Запоріжжя,
Товста Могила біля Орджонікідзе та
сотні ін.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

30. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
Столиця скіфів ─ Кам’янське
городище на Дніпрі.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

31. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
Виявлені також залишки могутніх
городищ:
Пастирське городище на
Черкащині,
Мотронинське на Київщині,
Немирівське на Поділлі.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

32. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
Держава скіфів – це величезна
поліетнічна імперія від Дунаю до Обі,
від Альп до Алтаю з центром в Україні.
Грецький історик та мандрівник Геродот
називав такі племена скіфів: скіфиорачі, царські скіфи, скіфи-елліни,
гіпербореї, гелони, неври.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

33. Скіфська культура

34. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
І скотарство, і землеробство досягло у
скіфів значного розвитку:
вони володіли навичками селекції,
розводили велику рогату худобу, коней,
свиней;
вирощували просо, ячмінь, пшеницю.
Розвиненими були ремесла – ткацтво,
прядіння, металообробка, гончарство,
кушнірство, ювелірне ремесло.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

35. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
Скіфи вірили в божественне
походження царів, існував культ
царів з посмертною героїзацією,
спорудженням святилищ.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

36. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
У скіфів був політеїзм:
І рівень: богиня вогню Табіті (та, що
зігріває);
ІІ рівень: подружжя богів неба і землі –
Папай (бог грому, усіх небесних світил)
та його дружина Апі (богиня землі).
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

37. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
ІІІ рівень богів - культ богів-героїв:
Гойтосір (Аполлон) – захисник спільноти,
Аргімпаса (Афродіта) – богиня родючості,
захисниця людей і тварин,
Арей – божество воєнної вдачі,
Тагімсад – покровитель воїнів, втілення
царської влади.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

38. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
Художнім
досягненням
скіфської доби
є так званий
«звіриний
стиль»
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

39. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
Найвідоміші у світі
такі скіфські
артефакти:
1) скіфська
пектораль;
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

40. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
2) золотий гребінь
з кургану Солоха
Запорізької обл.;
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

41. Скіфська культура

Історія української культури
Скіфська культура
3) срібні вази з
позолотою з
Чортомлицького й
Гайманового
курганів та кургану
Солоха.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

42. Сармати

Сармати –
іраномовні
племена,
споріднені зі
скіфами, з’явилися
з уральськоповолзьких степів.

43. Сармати

Історія української культури
Сармати
На українські землі прийшли сармати, які
витіснили скіфську культуру. Це були
споріднені зі скіфами племена (Геродот
писав про їх походження від шлюбу скіфів
з амазонками). Головним досягненням
сарматської культури став розвиток
військової ідеології, культ меча, вогню,
коня.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

44. Сармати

Історія української культури
Сармати
У художній сфері надбанням сарматів
став новий звіриний стиль. Визначними
пам’ятками цього мистецтва є комплекс
золочених предметів та прикрас,
виявлених у могилі-кургані сарматського
вельможі біля м. Азова, а також золоті
прикраси з могили цариці в кургані
Хохлач на Подонні (Новочеркаський
скарб).
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

45. Сармати

Релігія та мистецтво
сарматів:
Обожнювали сили
природи, мали культ
богині-матері Астарти,
покровительки коней.
Вірили в очисну силу
вогню. Особливою магією
наділяли дзеркало.
Астарта (Данте
Габріель Россетті,
1877 рік)

46. Держави-міста у Північному Причорномор’ї (7-2 ст. до н.е.)

Історія української культури
Держави-міста у Північному
Причорномор’ї (7-2 ст. до н.е.)
Тіра (Бєлгород-Дністровський),
Ольвія (біля Миколаєва),
Херсонес (тепер Севастополь),
Пантікапей (Керч),
Фанагорія (на Таманському п-ві),
Керкініда (Євпаторія),
Теодосія (Феодосія).
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

47. Царський курган у Пантікапеї

Історія української культури
Царський
курган у
Пантікапеї
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

48. Держави-міста у Північному Причорномор’ї

Історія української культури
Держави-міста у Північному
Причорномор’ї
У полісах була розвинена архітектура:
житлові будинки об’єднані в квартали,
вулиці вимощені бруківкою, існував
водогін, каналізація, велика кількість
колонад, храмів, були театри, школи,
скульптура, впроваджувалась своя
грошова система. Високого рівня набули
ремесла: ткацтво, різьбярство,
кушнірство, гончарство, ювелірне
мистецтво.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

49. Ольвія.Фасад храма Аполона

Історія української культури
Ольвія.
Фасад
храма
Аполона
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

50. Держави-міста у Північному Причорномор’ї

Історія української культури
Держави-міста у Північному
Причорномор’ї
Греки-колоністи просувалися углиб
краю, шукаючи багатств і ринків збуту.
Залишки від храму Діоніса знайдені на
Полтавщині. Грецькі впливи
позначились у художньо-мистецькій
сфері українців (прагнення прикрасити,
декорувати одяг, житло, у народній
музиці).
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

51. Антична кераміка

Історія української культури
Антична
кераміка
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

52. Держави-міста у Північному Причорномор’ї

Історія української культури
Держави-міста у Північному
Причорномор’ї
В умовах утвердження військовополітичної могутності Риму,
господарство України включається в
економічну систему античного світу,
інтенсивно розвивається хліборобство,
хатні промисли, ремесла, збільшується
кількість населення.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

53. Наслідки впливу античної цивілізації

Історія української культури
Наслідки впливу античної
цивілізації
1) у ході колонізації на місцевий ґрунт
було перенесено демократичний
полісний устрій, що сприяло
становленню державотворчої традиції
на території сучасної України.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

54. Наслідки впливу античної цивілізації

Історія української культури
Наслідки впливу античної
цивілізації
2) грецькі переселенці не тільки
передали місцевому населенню
прогресивні технології землеробства та
ремесла, а й активно залучили його до
товарно-грошових відносин.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

55. Наслідки впливу античної цивілізації

Історія української культури
Наслідки впливу античної
цивілізації
3) виникнення античних міст-держав
зумовило розгортання процесу
урбанізації Причорномор'я.
4) різнобічні контакти місцевих племен з
колоністами сприяли поширенню досвіду
та здобутків найпередовішої на той час
античної культури.
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

56. Література

Історія української культури
Література
1.Абрамович С. Д. Світова та українська культура / С. Д. Абрамович.
– Львів: Світ, 2004. – С. 260–267, 271–284.
2.Кордон М. В. Історія української культури: навч. посібник /
М. В. Кордон. – Львів: Магнолія, 2011. – С. 24–57.
3.Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За заг. ред. А.
В. Яртися, С. М. Шендрика, С. О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994. –
С.272–287.
4.Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. –
К.: АртЕк, 1999. – С. 38–55, 92–102, 104–119.
5. Чорна Н.В. Історія української культури: навч. посібн. /
Н.В.Чорна, Г.М. Горячковська. – Х.: ХНУРЕ, 2012. – С. 6- 44.
6. Шейко В.М. Історія української культури: навч. посібн. /
В.М.Шейко, В.Я.Білоцерківський. –К.: Знання, 2009. – С. 29-39.
ХНУРЕ, кафедра українознавства
English     Русский Rules