ЗМІСТ ОСВІТИ
ЗМІСТ ОСВІТИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
ЗМІСТ ОСВІТИ У вищІЙ ШКОЛІ
ДЖЕРЕЛА ЗМІСТУ ОСВІТИ
Навчальний план
Навчальна програма
Навчальний підручник
Навчальний посібник
183.93K
Category: pedagogypedagogy

Зміст освіти

1.

ТЕМА 12.
ЗМІСТ ОСВІТИ.
1.
2.
3.
4.
ПОНЯТТЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ.
КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ ОСВІТИ.
ДЖЕРЕЛА ЗМІСТУ ОСВІТИ.
ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ КНИГ.

2. ЗМІСТ ОСВІТИ

ЧІТКО ОКРЕСЛЕНА СИСТЕМА
ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК,
ЯКИМИ ЛЮДИ ОВОЛОДІВАЮТЬ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ,
А ТАКОЖ СФОРМОВАНИЙ ПРИ ЦЬОМУ
СВІТОГЛЯД І РОЗВИНУТЕ МИСЛЕННЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ТА
ПРОФЕСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

3. ЗМІСТ ОСВІТИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

ВАРІАТИВНИЙ
ШКІЛЬНИЙ
КОМПОНЕНТ
20%
ІНВАРІАНТНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
КОМПОНЕНТ
80%

4. ЗМІСТ ОСВІТИ У вищІЙ ШКОЛІ

ЗМІСТ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
НАВЧАЛЬНІ
ДИСЦИПЛІНИ
НА ВИБІР СТУДЕНТА
НАВЧАЛЬНІ
ДИСЦИПЛІНИ
НА ВИБІР ВНЗ
НОРМАТИВНІ
НАВЧАЛЬНІ
ДИСЦИПЛІНИ

5. ДЖЕРЕЛА ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

6. Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
• основний нормативний документ закладу освіти, за
допомогою якого здійснюється організація
навчального процесу.
• містить перелік навчальних дисциплін, розподіл
навчальних годин між дисциплінами, кадрове
забезпечення, вид підсумкового контролю.

7. Навчальна програма

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
• документ, що визначає загальний зміст навчальної
дисципліни, які набуває студент у результаті
вивчення дисципліни.
• містить назву предмета, найменування і зміст
навчальних тем, розподіл навчального часу на їх
вивчення та очікуваний результат засвоєння
навчального матеріалу.

8. Навчальний підручник

НАВЧАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
• книга, що містить основи наукових знань з певної
навчальної дисципліни відповідно до цілей
навчання, встановлених програмою і вимогами
дидактики.
• Складається з систематизованого основного тексту і
апарату орієнтування (додаткова інформація,
завдання для самоконтролю, ілюстрації , схеми і
таблиці, покажчики та ін.)

9. Навчальний посібник

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
• книга, яка частково доповнює або замінює
підручник у викладі навчального матеріалу з
певного предмета, курсу, навчальної дисципліни
або окремого його розділу.
• може бути не лише окремим виданням, але й
комплексом науково-методичних матеріалів (робочий
зошит, словник, атлас та ін.)
English     Русский Rules