Проектна робота з теми:»Забута сторінка в історії рідного Миколаєва»
Тема проекту
Цікавий історичний факт
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Миколаївський музей суднобудування і флоту
Рекомендуємо відвідати наш видатний музей суднобудування і флоту
Погруддя адміралів-флотоводців біля музею
Погруддя адміралів-флотоводців біля музею
Погруддя адміралів-флотоводців біля музею
Погруддя адміралів-флотоводців біля музею
Погруддя адміралів-флотоводців біля музею
Погруддя адміралів-флотоводців біля музею
Висновки
Пожвавимо наш рідний край разом!
Сподіваємося на вашу підтримку!
12.98M
Category: historyhistory

Забута сторінка в історії рідного Миколаїва

1. Проектна робота з теми:»Забута сторінка в історії рідного Миколаєва»

ПРОЕКТНА РОБОТА З
ТЕМИ:»ЗАБУ ТА СТОРІНКА
В ІСТОРІЇ РІДНОГО
МИКОЛАЄВА»
Виконали учні 11-Б класу
Миколаївської гімгазії №4
Пилипась Вікторія
Сидоренко Денис
Джемерчук Іван
Жажкая Лілія
Куц Олександр

2. Тема проекту

ТЕМА ПРОЕКТ У
Усім нам відомо , що наш рідний Миколаївський край у
Радянському союзі був дуже відомий як кораблебудівний центр.
Презентуємо вашій увазі перелік усіх кораблебудівних мануфактур
нашої батьківщини:
Чорноморський суднобудівний завод
Суднобудівний завод ім. 61 комунара
ВАТ «Дамен Шипярдс Океан»
ВАТ «Суднобудівний завод «Ліман»
ВАТ «Суднобудівна верф «Меридіан»
ВАТ Завод «Металіст»

3. Цікавий історичний факт

ЦІКАВИЙ ІСТОРИЧНИЙ
ФАКТ
За історичними даними, в листопаді
1791 на верфі заклали найбільший на
Чорноморському флоті 90-гарматний
корабель "Святий Павло", спущений на
воду в серпні 1794 "Святий Павло" як
кращий корабель флоту став
флагманським кораблем адмірала Ф. Ф.
Ушакова. Під час Кримської війни
Миколаїв став головною тиловою базою
Чорноморського флоту.

4. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КО РА Б Л Е Б УД У В А Н Н Я І М Е Н І А Д М І РА Л А
МАКАРОВА
Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова готує кваліфікованих спеціалістів у
галузі суднобудування,але вони покидають наше
місто,через обмежене кількість робочих місць.

5. Миколаївський музей суднобудування і флоту

М И КОЛ А Ї В С Ь К И Й М У З Е Й
С УД Н О Б УД У В А Н Н Я І ФЛ О Т У
Музей розташовано у старовинному
будинку, що є пам'яткою історії та
архітектури державного значення.
Протягом 1794—1900 рр. будинок
слугував помешканням та канцелярією
головних командирів Чорноморського
флоту. Тут проживали та працювали
відомі адмірали М. С. Мордвінов, І. І. деТраверсе, О. С. Грейг, М. П. Лазарєв, Б.
фон-Глазенап, М. А. Аркас.

6. Рекомендуємо відвідати наш видатний музей суднобудування і флоту

РЕ КО М Е Н Д УЄ М О В І Д В І Д АТ И Н А Ш
В И Д А Т Н И Й М У З Е Й С УД Н О Б УД У В А Н Н Я І
ФЛ О Т У
Музей суднобудування і
флоту — один із тих музеїв
міста, що найбільше
відвідується. За час свого
існування музей прийняв
близько 2 млн відвідувачів, з
них значна частина —
зарубіжних гостей.

7. Погруддя адміралів-флотоводців біля музею

П О Г Р УД Д Я А Д М І РА Л І В ФЛ О Т О В ОД Ц І В Б І Л Я М У З Е Ю
Ушаков Федір Федорович

8. Погруддя адміралів-флотоводців біля музею

П О Г Р УД Д Я А Д М І РА Л І В ФЛ О Т О В ОД Ц І В Б І Л Я М У З Е Ю
Беллінсгаузен Фадей Фадейович

9. Погруддя адміралів-флотоводців біля музею

П О Г Р УД Д Я А Д М І РА Л І В ФЛ О Т О В ОД Ц І В Б І Л Я М У З Е Ю
Бутаков Григорій Іванович

10. Погруддя адміралів-флотоводців біля музею

П О Г Р УД Д Я А Д М І РА Л І В ФЛ О Т О В ОД Ц І В Б І Л Я М У З Е Ю
Нахімов Павло Степанович

11. Погруддя адміралів-флотоводців біля музею

П О Г Р УД Д Я А Д М І РА Л І В ФЛ О Т О В ОД Ц І В Б І Л Я М У З Е Ю
Корнілов Володимир Олексійович

12. Погруддя адміралів-флотоводців біля музею

П О Г Р УД Д Я А Д М І РА Л І В ФЛ О Т О В ОД Ц І В Б І Л Я М У З Е Ю
Лазарєв Михайло Петрович

13. Висновки

ВИСНОВКИ
Молоде покоління у нашому обличчі виражає великий жаль тому,
що після розпаду РССР,наші кораблебудівні підприємства зазнали
повного хаосу. Їх почали просто розкрадати , адже вони не мали
пильного керівництва .На нашу думку,якщо зібрати усі сили нашого
міста та відновити роботу хоча б кількох з них,Миколаїв зміг би
набрати нових обертів у економіці,імпорті та співпраці з іноземними
країнами. Також,знайшлось би набагато більше робочих місць і наші
студенти не покидали Миколаїв,щоб працювати за спеціальністю.

14. Пожвавимо наш рідний край разом!

ПОЖВАВИМО НАШ
РІДНИЙ КРАЙ РАЗОМ!

15. Сподіваємося на вашу підтримку!

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ
ПІДТРИМКУ!
English     Русский Rules