Презентація на тему: «США 60-80х років»
План презентації:
Особливості розвитку США на початку 60-х років
Президентство Джона Кеннеді (1961-1963)
Президентство Ліндона Джонсона (1963-1968)
Особливості політичного та економічного розвитку США на початку 70-х років
Президентські вибори 1968 року – Річард Ніксон (1968-1974)
«Уотергейтська справа»
Особливості президентства Джеральда Форда (1974-1976) та Джеймса Картера (1976-1980).
Підсумок
Дякуємо за увагу!
3.53M
Category: historyhistory

США 60-80х років

1. Презентація на тему: «США 60-80х років»

П І Д ГО Т У ВА Л И : У Ч Н І 11 - Б К Л АС У
К А Н А Є ВА В І К Т О Р І Я
Т И Щ Е Н КО ОЛ Е КСА Н Д Р

2. План презентації:

1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ США НА ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ;
2. ПРЕЗИДЕНТСТВО ДЖОНА КЕННЕДІ (1961-1963);
3. ПРЕЗИДЕНТСТВО ЛІНДОНА ДЖОНСОНА (1963-1968);
4. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
США НА ПОЧАТКУ 70-Х РОКІВ;
5. ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 1968 РОКУ – РІЧАРД НІКСОН (1968-1974);
6. «УОТЕРГЕЙТСЬКА СПРАВА»;
7. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖЕРАЛЬДА ФОРДА (1974-1976)
ТА ДЖЕЙМСОНА КАРТЕРА (1976-1980).

3. Особливості розвитку США на початку 60-х років

ДЛЯ США 60-ТІ РОКИ БУЛИ ПЕРІОДОМ МАСШТАБНОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО
ПРОГРЕСУ У ВИРОБНИЦТВО, ЗНАЧНОЇ СТРУКТУРНОЇ
ПЕРЕБУДОВИ В ЕКОНОМІЦІ, А ТАКОЖ ПОДАЛЬШИХ ЗМІН
У ГАЛУЗІ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ. ЕКОНОМІЧНА ДЕМОКРАТІЯ,
КОНКУРЕНЦІЯ, СТИМУЛ ПЕРСОНАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ВІДКРИВАЛИ ШИРОКІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ЇХ НЕГАЙНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВО.

4. Президентство Джона Кеннеді (1961-1963)

У 1 9 6 0 Р. П Р Е З И Д Е Н ТО М С Ш А БУЛ О
О Б РА Н О П Р Е Д С ТА В Н И К А Д Е М О К РАТ И Ч Н О Ї
П А Р Т І Ї 4 3 - Р І Ч Н О ГО Д ЖО Н А К Е Н Н Е Д І , Я К И Й
П І Д Ч АС Д РУ ГО Ї С В І ТО В О Ї В І Й Н И БУ В
О Ф І Ц Е Р О М ФЛ О Т У С Ш А , А В П О В О Є Н Н И Й
Ч АС — Ч Л Е Н О М П А Л АТ И П Р Е Д С ТА В Н И К І В .
Д ЖО Н К Е Н Н Е Д І О ГОЛ О С И В П Р О Г РА М М У
« Н О В І РУ Б Е Ж І » Я К П Р ОД О ВЖ Е Н Н Я Л І Н І Ї
РУЗ В Е Л ЬТА . СУ Т Ь Н О В О Ї П Р О Г РА М И
П ОЛ Я ГА Л А У В І Д Р ОД Ж Е Н Н І А М Е Р И К И Я К
С В І Т О В О ГО Л І Д Е РА З А РА Х У Н О К
Р О З Ш И Р Е Н Н Я ФУ Н К Ц І Й Д Е РЖ А В И В
Е КО Н О М І Ц І ТА З М Е Н Ш Е Н Н І І Н ФЛ Я Ц І Ї . В Ї Ї
О С Н О ВУ БУЛ О П О К Л А Д Е Н О І Д Е Ї
Н Е ОЛ І Б Е РА Л І З М У. 2 2 Л И С ТО П А Д А 1 9 6 3 Р. У
Д А Л Л АС І Й О ГО БУЛ О В Б И ТО .

5.

Джон Кеннеді
(1961–1963)
Концепція «нових рубежів»
Демократ
Зовнішня політика
1. Намагання збільшити вплив
США на перебіг подій у світі.
2. Не допустити поширення
комунізму у світі.
3. Карибська криза 1962 р.
4. Спроби зменшити напруження в
міжнародних відносинах
Внутрішня політика
1. Збільшення капіталовкладень
в економіку.
2. Оптимальне використання
досягнень НТР.
3. Підвищення кваліфікації та
освіти працівників усіх рівнів,
мінімальної погодинної оплати
праці.
4. Допомога збіднілим фермерам

6. Президентство Ліндона Джонсона (1963-1968)

У 1 9 6 0 Д ЖО Н С О Н В И Р І Ш И В БА Л О Т У ВАТ И С Я Н А
П О С Т П Р Е З И Д Е Н ТА В І Д Д Е М О К РАТ И Ч Н О Ї
П А Р Т І Ї . В І Н З А Я В И В С В О Ю К А Н Д И Д АТ У РУ 5
ЛИПНЯ. У ПЕРШОМУ ТУРІ ПЕРВИННИХ
В И БО Р І В В І Н З АЗ Н А В С Е Р Й О З Н О Ї П О РАЗ К И , А В
Д РУ ГО М У П Р О Г РА В ДЖО Н У К Е Н Н Е Д І І БУ В
П Р И З Н АЧ Е Н И Й К А Н Д И Д АТО М У В І Ц Е П Р Е З И Д Е Н Т И . П І СЛ Я П Е Р Е М О Г И К Е Н Н Е Д І Н А
П Р Е З И Д Е Н Т С Ь К И Х В И БО РА Х 1 9 6 0 Р О КУ Л І Н Д О Н
Д ЖО Н С О Н В С Т У П И В В П О В Н О ВА Ж Е Н Н Я В І Ц Е П Р Е З И Д Е Н ТА 2 0 С І Ч Н Я 1 9 6 1 Р. З А Й Н Я В П О С Т
П Р Е З И Д Е Н ТА П І СЛ Я С М Е Р Т І Д Ж . К Е Н Н Е Д І .

7.

Ліндон Джонсон
(1963-1968)
«Безкомпромісна війна
проти бідності в Америці»
Демократ
Зовнішня політика
1. 1964 р. —
Початок масштабних
бойових дій у В’єтнамі
Внутрішня політика
1. Закон
«Про війну протии
бідності».
Реалізація програми
виявилася малоефективною
Спад в економіці

8. Особливості політичного та економічного розвитку США на початку 70-х років

Політичні ознаки
Економічні ознаки
Зовнішня політика
1. Часта зміна президентів;
політична криза: Уотергейтська
справа;
1. Зниження темпів господарського
зростання; інфляція;
1. Послаблення
зовнішньополітичних
позицій США;
2. корумпованість політиків
2. перехід на ресурсозберігаючі
технології;
2. початок розрядки Міжнародної
напруженості;
3. спад активності суспільнополітичних рухів, профспілкового
руху;
3. другий етап НТР —
автоматизація, застосування ЕВМ;
3. підписання документів,
що закріплювали
принцип міжнародного
співіснування, скорочення озброєнь
4. поява руху «зелених»
4. освоєння космічного простору —
1969 р. — висадка на Місяць

9. Президентські вибори 1968 року – Річард Ніксон (1968-1974)

«Поділене правління» — виконавча влада належала
республіканцям, а законодавчу контролювали демократи
— породжувало чимраз більшу напруженість між цими
владними структурами. Як і його попередники, Р.
Ніксон прагнув розширення президентських
повноважень. Не раз він діяв в обхід законодавчого
органу. Роздратовані цим палати конгресу нерідко
«провалювали» внесені президентом законопроекти
(зокрема, стосовно урядових асигнувань) та
пропоновані ним кандидатури на урядові посади, а
президент, у свою чергу, часто-густо накладав вето на
ухвалені палатами законопроекти.

10.

Річард Ніксон
(1968-1974)
Зовнішня політика Внутрішня політика
1. Особливі відносини між
США і КНДР;
2. Політика розрядки
напружених стосунків
США та СРСР;
3. Візит до СРСР, підписання
договору з Брежнєвим.
4. Скорочення допомоги
іншим державам.
1. Пітримував розвиток
космонавтики. За його
правління американські
космонавти висадились
на Місяць;
2. Курс на «нову
економічну політику»;

11. «Уотергейтська справа»

Під час виборчої кампанії 1972 р. у штаб-квартирі
Демократичної партії, що розміщувалася у
вашингтонському кварталі Уотергейт, поліція
затримала групу зловмисників, які намагалися
встановити підслуховуючу апаратуру. Спочатку на цей,
здавалося б, дріб’язковий епізод не звернули особливої
уваги, і він анітрохи не перешкодив Р. Ніксону здобути
перемогу. Однак після виборів було оприлюднено
факти про те, що президент і його найближче оточення
не тільки були поінформовані щодо згаданої акції, але
й всіляко намагалися затушувати цей неприємний
інцидент. Вибухнув гучний скандал, ця справа стала
предметом розслідування у Конгресі та вищих судових
інстанціях.
Що ж до самого Р. Ніксона, то слідство у його справі
зайшло так далеко, що конгрес розпочав процедуру
імпічменту — усунення президента з обійманої ним
посади. За такої ситуації Р. Ніксону не залишалося
нічого іншого, як піти у відставку (серпень 1974 р.).

12. Особливості президентства Джеральда Форда (1974-1976) та Джеймса Картера (1976-1980).

Джеральд Форд
Дж. Форд «амністував» Р.
Ніксона, якому
загрожував судовий
процес. Громадська
думка піддала за це
нового президента
гострій критиці. Не дуже
вдалою виявилася й
економічна політика Дж.
Форда. Не найкращим
чином складались його
відносини з конгресом.
Джеймс Картер
На президентських виборах
1976 р. переміг кандидат від
Демократичної партії Джеймс
Картер — колишній губернатор
штату Джорджія.
На роки президентства Дж. Картера
припало особливе нарощування
Радянським Союзом своєї військової
могутності. Американці
звинувачували його в тому, що його
адміністрація дозволила СРСР
випередити Сполучені Штати в гонці
озброєнь, тим самим розширивши
свою експансію у світі. Президентові
дорікали, що його реакція на
радянське вторгнення в Афганістан
була недостатньо рішучою.
Відтак за Дж. Картером закріпилася
репутація слабкого і невдалого
президента.

13. Підсумок

В США 60-80 РОКАХ РОЗПОЧАВСЯ ПРОЦЕС
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МОДЕЛІ ДЕРЖАВИ
ПРОЦВІТАННЯ, ЯКА, ПЕРЕЖИВШИ КРИЗУ 70-Х
РОКІВ І “КОНСЕРВАТИВНУ РЕВОЛЮЦІЮ” 80-Х
РОКІВ, ЗМІЦНІЛА І ПРОДОВЖИЛА СВІЙ РОЗВИТОК.
МОДЕЛЬ ДЕРЖАВИ ПРОЦВІТАННЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ
НА ЛІБЕРАЛЬНІЙ ДЕМОКРАТІЇ, РИНКОВІЙ
ЕКОНОМІЦІ І СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ,
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКИЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ
ГРОМАДЯН І НЕВПИННИЙ РОЗВИТОК США.

14. Дякуємо за увагу!

English     Русский Rules