3.04M
Category: cookerycookery

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - ысталған тауық етінен жасалған өнімдерді алудың технологиясын жасау

1.

2.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - ысталған тауық етінен жасалған
өнімдерді алудың технологиясын жасау.
Зерттеу мақсатына сәйкес мына міндеттерді шешу алға қойылды:
- құс еті өнімдерінің дамуына әдебиеттік шолу
- өнімнің
тағамдық
және
биологиялық
құндылығын
көтеретін
технологияларды ұсыну;
- адам ағзасының қажеттілігін қанағаттандыратын химиялық құрамын өзгерту
бағытындағы сапалы жаңа тамақ өнімдерінің технологиясын құру.
Зерттеудің пәні мен объектісі - ысталып –қуырылып пісірілген тауық еті өнімі.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы:
- құрамы өсімдік шикізатымен байытылып ысталған тауық етін өндіру
- түтінсіз тауық етін ыстауға жергілікті өсімдік шикізатын қолдану.
- дайын өнім алу технологиялық сүлбесін құру
Қорғауға шығарылған төмендегідей маңызды нәтижелер алынды:
- ысталған тауық етінің сапалық көрсеткіштері
- дайын өнімнің физика-химиялық қасиеттері
- ет өндірісіндегі озық технологияны пайдалану:
- ысталған құс етінің сапасын анықтау:
Ысталған тауық еті өнімдерін жылулық өңдеуден өткізу технологиясы
құрастырылды, олардың реологиялық, дайын өнімнің физика-химиялық және
органолептикалық көрсеткіштері анықталынды. Ысталған тауық еті өнімдерін өндіру
технологиясы жетілдіріліп, жаңа рецептура құрастырылды.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ҚОРЫТЫНДЫ
1 Құс еті өнімдерінің дамуына әдебиеттік шолу жасалды
2 Өнімнің тағамдық және биологиялық құндылығын
көтеретін технологиялары ұсынылды.
3 Адам ағзасының қажеттілігін қанағаттандыратын
химиялық құрамын өзгерту бағытындағы сапалы жаңа тамақ
өнімдерінің технологиясын құрылды.
4 Құрамы өсімдік шикізатымен байытылып ысталған
тауық етін өндіру. дайын өнімнің физика-химиялық қасиеттері
5 Түтінсіз тауық етін ыстауға жергілікті өсімдік шикізатын
қолдану.- дайын өнім алу технологиялық сүлбесін құру.
ысталған тауық етінің сапалық көрсеткіштері анықталды.
6 Ет өндірісіндегі озық технологияны пайдаланды.
7 Ысталған құс етінің сапасын анықталды.

16.

English     Русский Rules