4.67M
Category: electronicselectronics

Viola. Система розумного будинку

1.

VIOLA
Система розумного будинку

2.

VIOLA
Місцезнаходження: пл. Ш. Петефі
Характер підприємства: підприємство по
V I O L A
Графік роботи: Пн – Пт | 10:00 – 19:00
виготовленню та продажу систем розумних будинків
та їх компонентів.
Ціль: поширення систем розумних будинків,
приладів і отримання лідуючих позицій.
Переваги: відкрите API, співправця з іншими
виробниками, якісьне програмне забезпечення і
великі можливості для розвитку.
2 0 2 2
зменшення вартості, просування ринку розумних
2 5 ,
інтегрування інноваційних ідей в побутові прилади,
M a r c h
Форма власності: приватна.
2

3.

ПРИЧИНИ
Ринок
Стрімкий розвиток
Високий поріг входу. Кожен
технологій та інтегрування
виробник пропонує лише
їх в наше життя, широке
своє рішення, яке має свої
поширення й використання
власні проблеми.
V I O L A
Ро з в и т о к
3
мікрочіпів і т.д.
системи для будинків не є
2 0 2 2
широко поширеними.
2 5 ,
На разі в Україні розумні
M a r c h
Поширеність

4.

Р Е З У Л ЬТ АТ
І н н о в а ц і й н и й п р од ук т
V I O L A
4
VIOLA
Ключовий компонент. Він
централізує всю систему.
Компоненти власного
виробництва, створені
ідеально для наших
терміналів.
M a r c h
ТЕРМІНАЛ
2 5 ,
2 0 2 2

5.

Р Е З У Л ЬТ АТ
V I O L A
5
Гн у ч к і с т ь
Ми пропонуємо власне API
Покоління Z (18-25 років)
Ми пропонуємо надійне та
Легкість в використанні, з
для використання
зручне програмне
можливість заміни або
виробниками розумних
забезпечення.
додавання нових
приладів.
компонентів.
2 0 2 2
Софт
2 5 ,
Ц і л ь о в а а уд и т о р і я
M a r c h
Відкрите API

6.

Д В ОХ - Р І Ч Н И Й П Л А Н
Запуск
розробки
Пошук кадрів
Перше
тестування
V I O L A
2023
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
6
План Х
M a r c h
Перші
результати
Старт продаж
2024
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2 5 ,
Jan
2 0 2 2

7.

М А Р К Е Т И Н Г ТА З БУ Т
ПРОД УКЦІЇ
V I O L A
Витрати на рекламу в соц.
Витрати на заробітню плату
Дохід з врахуванням
мережах, ТВ та інтеграцію в
персоналу та продукцію.
першочергових витрат.
відео-ролики.
2 0 2 2
₴0К
2 5 ,
₴2.2М
M a r c h
₴50K+
7

8.

М А Р К Е Т И Н Г ТА З БУ Т
ПРОД УКЦІЇ
V I O L A
Витрати на рекламу в соц.
Витрати на заробітню плату
Дохід з врахуванням
мережах, ТВ та інтеграцію в
персоналу та продукцію.
першочергових витрат.
відео-ролики.
2 0 2 2
₴1.5М
2 5 ,
₴7М
M a r c h
₴95K+
8

9.

С Т АТ И С Т И К А
П р о г н оз ув а н н я ус п і х у
V I O L A
Ключові пок азники
Прибуток в рік
9
40 000 000 ₴
КЛІЄНТІВ
ЗАМОВЛЕНЬ
ВАЛОВИЙ
ПРИБУТОК
ЧИСТИЙ
ПРИБУТОК
5000
₴ 11М
₴ 300К
2025
27500
24000
₴ 22М
₴ 10М
2026
80000
50000
₴ 38М
₴ 20М
2027
200000
100000
₴ 60М
₴ 30М
20 000 000 ₴
2 0 2 2
4000
2 5 ,
2024
M a r c h
30 000 000 ₴
10 000 000 ₴
0₴
2024
2025
2026
2027

10.

ФІНАНСОВІ ВНЕСКИ
V I O L A
₴15М
В н е с о к в д руг и й р і к
Зарплати та додаткові витрати
З велик о ю можлив і с ть
розширення компанії
2 0 2 2
О к уп н і с т ь в с і х в и т р ат
10
2 5 ,
3.5 РОКИ
Початок розробки
M a r c h
₴10М
Внесок в перший рік

11.

Р И З И К И Т А ГА РА Н Т І Ї
Ми плануємо оформити страхування приміщень і
в непередбачуваних ситуаціях.
V I O L A
відкладати певний процент прибутку, для використання
Продукція буде виготовлятись на майбутнє, так щоб в
випадку нештатної ситуації був час на її усунення.
Проблеми з фінансами обов’язково та в першу чергу
11
обговорюються з інвестором.
M a r c h
2 5 ,
2 0 2 2

12.

V I O L A
ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ
12
Запитання?
M a r c h
2 5 ,
2 0 2 2
English     Русский Rules