1.53M
Categories: economicseconomics geographygeography

Економічна географія в системі географічних наук

1.

2.

ГЕОГРАФІЯ
І. Фізична географія
ІІ. Суспільна географія
Об'єкти вивчення
Об'єкти вивчення
Природні
умови
Природні
ресурси
Населення
Господарство
(економіка)
компоненти та
явища природи,
які впливають на
життя та
господарську
діяльність людини
компоненти
природи, які на
даному етапі
розвитку
використовуються
у господарстві
сукупність людей,
що постійно
живуть на певній
території
усі види людської
діяльності, які
задовольняють
матеріальні та
нематеріальні потреби суспільства
рельєф;
мінеральні;
водні;
ґрунтові;
біологічні;
космічні;
рекреаційні…
демографічні
процеси;
склад населення;
розселення;
трудові ресурси.
сільське
господарство;
промисловість;
будівництво;
послуги…
геологічні процеси;
погодні явища…

3.

ПРИРОДА
НАВКОЛИШНЄ
(ГЕОГРАФІЧНЕ)
СЕРЕДОВИЩЕ
Навколишнє
(географічне) середовище
– частина природи, з якою
взаємодіє людське
суспільство.
• Охоплює >60% S
суходолу;
• з них 1/3 зазнала
докорінних змін.
ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
комплексні проблеми, що виникли в результаті взаємодії
людини з навколишнім середовищем
виснаження енергетична
забруднення
скорочення
мінеральних
навколишнього орних земель
проблема
ресурсів
середовища
(ріллі)

4.

Геоекологія – наука, що вивчає динаміку розвитку глобальних
екологічних проблем.
Моніторинг – основний метод геоекології
система спостережень і контролю за станом навколишнього
середовища та змінами, що відбуваються в ньому під впливом господарської діяльності людини.
Передбачає:
спостереження
оцінку
прогнозування стану
навколишнього середовища
Здійснюється на рівнях:
локальному
регіональному
глобальному
(біосферному)
Медична географія – наука, яка займається оцінкою якості
навколишнього середовища стосовно життя людини.
комфортні
умови життя
життю людини нічого
не загрожує
дискомфортні
умови життя
спричиняють відхилення
від фізіологічної норми
екстремальні
умови життя
загрожують життю і
здоров'ю людини

5.

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Спостереження
екскурсія;
туристичні мандрівки;
експедиції;
стаціонарні дослідження…
Картографічний
Статистичний
(математичний)
складання та
аналіз тематичних
карт
аналіз цифрових даних
та побудова на їх основі
графіків, діаграм, карт
Порівняльногеографічний
Історичний
зіставлення різних явищ,
регіонів, країн, міст тощо
аналіз змін суспільних об'єктів та
явищ з часом
Геоінформаційний
створення геоінформаційних систем (ГІС), що дозволяє поєднати
модельне зображення території з інформаційними таблицями,
космічними та аерозображення земної поверхні
English     Русский Rules