5.31M
Category: geographygeography

Географія як наука

1.

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com
ГЕОГРАФІЯ ЯК
НАУКА

2.

НАУК НА СВІТІ Є БАГАТО.
ЇХ НАВІТЬ ВАЖКО ПОЛІЧИТЬ.
ТА НАМ ЇХ ТРЕБА ДОБРЕ ЗНАТИ,
ЩОБ ВСЕСВІТОМ ОВОЛОДІТЬ.
НАУКА - ЗНАЙДЕНІ АЛМАЗИ,
ВУГІЛЛЯ, ЗОЛОТО И МІДЬ,
В РУКАХ ЛЮДЕЙ МОГУТНІЙ ЛАЗЕР
І СОТНІ ЗРОШЕНИХ УГІДЬ.
НАУКА - ХЛІБ МІЛЬЙОНОТОННИЙ,
ДАРИ РОЗВІДАНИХ МОРІВ,
І ВИНОГРАДУ ПИШНІ ГРОНИ,
Й СЕРЕД ПУСТЕЛЬ ПТАШИНИЙ
СПІВ.
ЦЕ АТОМ, СКОРЕНИЙ ЛЮДИНІ,
НОВІ ПОТУЖНІ РУСЛА РІК,
ДЕРЗАННЯ Й ПОШУКИ НЕВПИННІ ЦЕ НАШ ВЕЛИКИЙ СЛАВНИЙ ВІК.

3.

ГЕОГРАФІЯ (ВІД ГРЕЦЬКОГО «ГЕО»- ЗЕМЛЯ, «ГРАФО»- ПИШУ) ЦЕ НАУКА ПРО ЗЕМЛЮ.

4.

Спочатку географія була описовою
наукою. Адже в давнину людина,
мандруючи невідомими землями,
описувала все, що траплялося на її
шляху, - гори, річки, озера, ліси, моря,
людей, їхні звичаї, діяльність
Вперше термін «географія» вжив
грецький вчений Ератосфен (ІІІ ст. До
н.е.)
Саме він ще понад 2200 років тому с
існойчих тоді описів Землі створив три
книги під однією назвою «Географія».

5.

Із часом перед географией поставлены нові завдання. Вона почала
исследовать законы, за якими розвиваться наша планета і людство на
ній. Нині географія дає отдельные на безліч запитань «чому».
Наприклад, чому географічні об'єкти - природні ірукотворні розміщени на земній кулі нерівномірно, чому виникають эта чи ті
географічні явища, чому різноманітні географічні процеси, які
відбуваються навколо нассякденно, зміниеться в часі.

6.

ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ СУЧАСНОЇ
ГЕОГРАФІЇ Є ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ
МІЖ ПРИРОДОЮ, НАСЕЛЕННЯМ ТА
ГОСПОДАРСТВОМ ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ ТА ЇЇ
ОКРЕМИХ ЧАСТИН

7.

СУЧАСНА ГЕОГРАФІЯ - ЦЕ
КОМПЛЕКС НАУК ПРО
ЗЕМЛЮ, ЩО ОБ'ЄДНУЄ
ЗНАННЯ ПРО ПРИРОДУ І
ЛЮДИНУ

8.

ГЕОГРАФІЯ
Фізична
географія
Суспільна
географія
Картографія
вивчає все природне
- рельєф, погоду і
клімат, річки та
озера, океани и
моря, ґрунти,
поширення рослин і
тварин по земній кулі
вивчає як саме
людство та його
розміщення на Землі,
так й особливості все
географічних
об'єктів, які створили
люди
про способи і методи
відображення Землі
на картографических
творах

9.

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ
польові географічні исследование, що проводяться в
експедиціях, у стаціонарних науково-дослідних
установах, під час екскурсій;
довідники, географічні энциклопедії, словники,
наукові збірники, журнали та ін;
музеї з красивыми експозиціями;
Інтернет;
картографічні материалы: карти, плани, глобуси,
атласи;
геоінформаційні системи.

10.

МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

11.

ДОПОМАГАЮТЬ УЧЕНИКАМ
ДОСЛІДЖУВАТИ ЗЕМЛЮ

12.

НАВІЩО ВИВЧАТИ
ГЕОГРАФІЮ? ДЕ ВОНА
ЗНАДОБИТЬСЯ?
нові знання та вміння, навички;
туризм;
вмінням бачити природу в усій її різноманітності та
спостерігати за географічними явищами і процесами
можливість вибиратися з важкої ситуації без паніки;
сучасний GPS-супутник, стільниковий оператор і
навігатори не обходяться без знання місцевості.
сільське господарство, промисловість
захист природи;
и тд…
English     Русский Rules